LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1941.02.24. linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze w godz. 9-19) MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY. Uruchomienie linii wspomagającej ruch "korytarzem tranzytowym" biegnącym ciągiem ul. Chłodnej.

[DOmW 1941, nr 008, 25 II 1941, str. 10-11;
NKW 1941, nr 056, 7 III 1941, str. 3]
1941.03.19. linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze w godz. 9-19) LIKWIDACJA LINII. Zamknięcie przejazdu przez ul. Leszno - skierowanie ciągiem ul. Chłodnej linii 16, 22 i 22B.

[DOmW 1941, nr 011, 22 III 1941, str. 2;
NKW 1941, nr 065, 18 III 1941, str. 3]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.