LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1947.01.17. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Uruchomienie linii autobusowej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem i wspomagającej linię L na najbardziej obciążonym odcinku. Linię obsługiwało 8 wozów.

[EW 1947, nr 017, 18 I 1947, str. 3;
KC 1947, nr 015, 16 I 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 015, 16 I 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 016, 17 I 1947, str. 6]
1948.06.22. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Wycofanie z ul. Miodowej.
1948.08.05. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Felińskiego – Zajączka – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – Muranowska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Wprowadzenie trasy objazdowej na Żoliborzu w związku z wymianą nawierzchni na ul. Mickiewicza.

[KC 1948, nr 213, 5 VIII 1948, str. 6]
1948.10.22. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Felińskiego – Zajączka – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska (powrót: Królewska – Marszałkowska – plac Bankowy) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Oddanie do użytku północnego przedłużenia ulicy Marszałkowskiej, biegnącego przez tereny Muranowa i łączącego plac Bankowy z wiaduktem nad mostem Gdańskim (obecnie - ulica gen. Andersa). Korekta trasy z zachowaniem objazdu zamkniętego skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Królewskiej.

[KC 1948, nr 289, 21 X 1948, str. 6]
1948.11.20. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska (powrót: Królewska – Marszałkowska – plac Bankowy) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Zakończenie objazdu ul. Mickiewicza.

[KC 1948, nr 320, 21 XI 1948, str. 6]
1948.11.23. Ł linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Zakończenie objazdu ul. Marszałkowskiej.

[EW 1948, nr 324, 23 XI 1948, str. 1;
KC 1948, nr 323, 24 XI 1948, str. 6]
1949.05.14. Ł linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 116 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.

[EW 1949, nr 118, 30 IV 1949, str. 3;
KC 1949, nr 117, 30 IV 1949, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1945 - 1949)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.