LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

data numer rodzaj trasa uwagi
1961.07.01. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – IWICZNA. Uruchomienie linii biegnącej ciągiem ul. Puławskiej i łączącej z przystankiem przesiadkowym przy Dworcu Południowym osiedla położone wzdłuż tej ulicy, łącznie z przedmieściami Piaseczna, do którego centrum linia nie docierała. Linia powstała m.in. "by wspomóc kursującą tą samą trasą linię grójecką wąskotorowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej" - w rzeczywistości jej uruchomienie mogło być jednym z działań mającym odebrać pasażerów kolejce, a tym samym powoli doprowadzić do jej zamknięcia. Linia przeznaczona była przede wszystkim do obsługi pracowników zakładów przemysłowych w Iwicznej stąd jej kursowanie ograniczone zostało dni powszednich i godzin dostosowanych do potrzeb zakładów. Na odcinku od Dworca Południowego do Dąbrówki obowiązywała taryfa miejska (80 gr.), na pozostałym odcinku opłata strefowa zgodna z taryfą PKS (1,80 zł). Obsługa przez 5 autobusów.

[MPA Okólnik nr 29/61;
EW 1961, nr 155, 1/2 VII 1961, str. 7;
ŻW 1961, nr 154, 30 VI 1961, str. 8]
1967?.??.??. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – IWICZNA. Wprowadzenie kursowania w dni świąteczne.
1971.04.04. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Kusocińskiego – Puławska – Kościuszki – PIASECZNO (RYNEK). Przedłużenie trasy w związku z planowanym skróceniem trasy kolejki wąskotorowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 13/71]
1971.10.23. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Kusocińskiego – Puławska – Jana Pawła II – Dworcowa – PKP PIASECZNO. Przedłużenie trasy do dworca PKP w Piasecznie. Obsługa przez 6 autobusów w dzień powszedni i 5 w dzień świąteczny z zajezdni "Inflancka".

[MZK Polecenie Służbowe nr 65/71]
1971.11.17. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Kusocińskiego – Puławska – Jana Pawła II – Dworcowa – PKP PIASECZNO (powrót: PKP PIASECZNO – Towarowa – Sienkiewicza – Kościuszki – Puławska). Korekta trasy na terenie Piaseczna.

[MZK Polecenie Służbowe nr 73/71]
1973.05.06.
ok. godz. 10.30.
205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Kusocińskiego – Puławska – Kościuszki – Sienkiewicza – Polskiego Państwa Podziemnego – Pod Bateriami – Główna – PIASECZNO (GOŁKÓW). Przedłużenie trasy na terenie Piaseczna.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/73]
1973.05.06.
ok. godz. 10.30.
205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Kusocińskiego – Puławska – Kościuszki – Sienkiewicza – Polskiego Państwa Podziemnego – Pod Bateriami – Główna – PIASECZNO (GOŁKÓW). Przedłużenie trasy na terenie Piaseczna.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/73]
1978.05.30. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Okulickiego – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Polskiego Państwa Podziemnego – Pod Bateriami – Główna – PIASECZNO (GOŁKÓW). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Puławskiej w Piasecznie.

[MZK Polecenie Służbowe nr 23/78;
ŻW 1978, nr 126, 30 V 1978, str. 8]
1980.07.??. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała WILANOWSKA – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – Kościuszki – Sienkiewicza – Polskiego Państwa Podziemnego – Pod Bateriami – Główna – PIASECZNO (GOŁKÓW). Skierowanie do nowej pętli.
1983.06.01. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Uruchomienie linii trolejbusowej 51; przejęcie odcinka do Zalesia Dolnego i Gołkowa przez autobusy PKS-u poprzez zwiększenie ilości wozów na trasie Piaseczno - Gołków - Jazgarzew.

[MZK Polecenie Służbowe nr 21/83;
EW 1983, nr 104, 27/29 V 1983, str. 1, 11;
TL 1983, nr 127, 31 V 1983, str. 5;
ŻW 1983, nr 125, 28/29 V 1983, str. 4]
1985.01.27. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała FALENICA – Bysławska – Derkaczy – Młoda – Walcownicza (powrót: Walcownicza – Patriotów – Bysławska) – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Aleksandrów: Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Uruchomienie linii w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej Aleksandrowa wskutek licznych postulatów mieszkańców tego rejonu. Obsługa przez 1 autobus z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 1/85;
EW 1985, nr 16, 23 I 1985, str. 7]
1985.05.24. 205 linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 705 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii podmiejskich.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/85;
ŻW 1985, nr 119, 23 V 1985, str. 8]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.