KONWIKTORSKA

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 2 X 1976 -
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 2 X 1976 -

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1976.10.02. Zamknięcie Rynku Nowego Miasta dla ruchu kołowego w celu odzyskania tego rejonu dla pieszych - przeniesienie przystanku krańcowego linii 125 na ul. Konwiktorską (między ul. Zakroczymską i Fondamińskiego) z wykorzystaniem kryterium ulicznego: Bonifraterska - Franciszkańska - Zakroczymska - Konwiktorska - Bonifraterska.
1984.02.11. Ograniczenie liczby linii autobusowych krańcujących na placu Teatralnym (linie: zwykłe 193, 195 i przyspieszoną szczytową 495 przeniesiono na ul. Konwiktorską, linię 175 na ul. Długą, linię 107 zaś z ul. Długiej na Konwiktorską). Uruchomiono drugi przystanek krańcowy (położony bliżej ul. Fondamińskiego) i zmieniono trasę dojazdową (Bonifraterska - Międzyparkowa - Słomińskiego - Szymanowska - Zakroczymska - Konwiktorska - Bonifraterska).
1985.02.02. Połączenie tras linii 432 i 495. Uruchomienie linii przyspieszonej stałej 483 łączącej Ursynów i Natolin z centrum poprzez ciąg Traktu Królewskiego.
1985.07.06. Połączenie tras linii 132 i 195.
1986.08.11. Zmiana oznaczenia linii 483 na 503 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii przyspieszonych stałych.
1989.04.22. Likwidacja krańca na ul. Długiej. Przeniesienie krańca linii 144 na plac Piłsudskiego, linii 175 na ul. Konwiktorską oraz linii 107 z ul. Konwiktorskiej na plac Piłsudskiego.
1990.11.29. Przedłużenie trasy linii 107 w związku ze skierowaniem do krańca na placu Piłsudskiego linii 148 (zlikwidowano jednocześnie kraniec na placu Powstańców Warszawy).
1991.06.29. Likwidacja linii 125 i 193 (przejęcie fragmentów ich tras przez linie: 107, 112 i 122). Zamiana końcówek tras linii 107 i przedłużonej z placu Piłsudskiego linii 144.
1996.06.16. Połączenie tras linii 144 i 122.
2001.03.01. Zamiana krańców linii 174 (krańcującej dotąd na pętli Dworzec Gdański) i 175 w celu racjonalizacji wykorzystania krańców.
2005.12.09. Wycofanie z pętli przy Dworcu Gdańskim linii 175 w związku z zamknięciem odcinka ulicy Bonifraterskiej pomiędzy ulicami Słomińskiego i Międzyparkową z powodu zapadnięcia się jezdni.
2007.02.12. Połączenie linii 503 i 518 w celu ograniczenia ruchu autobusowego na przeznaczonym do remontu Krakowskim Przedmieściu.
2007.06.16. Wycofanie linii 178 z Pragi i krańca na pl. Hallera na rzecz linii 174 (zamiana fragmentów tras).
2007.08.24. Skrócenie trasy linii 175 do krańca na pl. Piłsudskiego w związku z remontem ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Miodowej do ul. Królewskiej. Po zakończeniu remontu zmodyfikowano trasę dojazdową przy pozostawieniu krańcowania na pl. Piłsudskiego.
2008.11.09. Awaryjne zamknięcie wiaduktu w ciągu ulic Andersa - Mickiewicza dla pojazdów powyżej 3.5 t (w tym tramwajów i autobusów). Uruchomienie linii autobusowej Z-2, zastępującej linię 122 na południowym odcinku trasy.
2009.01.01. Przekształcenie zastępczej linii autobusowej Z-2 w linię stałą 222.
2013.06.01. Podział linii 503 na linie: 503 (w relacji KONWIKTORSKA - NATOLIN PŁN.) oraz 518 (w relacji NOWODWORY - DW. CENTRALNY). Skierowanie linii 222 do krańca BIELAŃSKA.
2018.03.12. Czasowa zamiana fragmentów tras linii 222 i 503 w związku z przebudową ul. Miodowej.
2018.09.03. Przywrócenie stałych tras linii 222 i 503 po zakończeniu przebudowy ul. Miodowej.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.