PL. TEATRALNY

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 7 VII 1946 - 4 XII 1946 (tramwaj)
• 15 XI 1947 - 21 X 1948 (tramwaj)
• 29 VII 1950 - 11 II 1955 (autobus)
• 6 XI 1961 - 20 II 1964 (autobus)
• 19 VIII 1982 - 8 I 1991 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna --- 7 VII 1946 - 4 XII 1946 (tramwaj)
• pętla klasyczna --- 15 XI 1947 - 21 X 1948 (tramwaj)
• pętla klasyczna --- 29 VII 1950 - 11 II 1955 (autobus)
• pętla klasyczna --- 6 XI 1961 - 20 II 1964 (autobus)
• kryterium uliczne --- 19 VIII 1982 - 8 I 1991 (autobus)

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1946.07.07. Przedłużenie trasy linii tramwajowej 17 od prowizorycznego krańca przy hotelu Bristol do przedwojennej pętli tramwajowej na pl. Teatralnym.
1946.12.05. LIKWIDACJA KRAŃCA Czasowe przedłużenie trasy linii tramwajowej 17 do krańca MURANOWSKA wzdłuż wyremontowanego torowiska na ul. Krakowskie Przedmieście, Miodowej i Bonifraterskiej. Trasa miała charakter tymczasowy - docelowo na tym odcinku projektowana była trakcja trolejbusowa.
1947.11.15. Skrócenie trasy linii tramwajowej 17 w związku z otwarciem trasy tramwajowej przez ul. Nowotki (ob. Andersa) i ostateczną likwidacją trasy przez ul. Bonifraterską i Miodową.
1948.10.22. LIKWIDACJA KRAŃCA Likwidacja trasy tramwajowej przez ul. Królewską, Krakowskie Przedmieście, Trębacką i Moliera wraz z pętlą na pl. Teatralnym.
1950.07.29. Uruchomienie linii autobusowej 125 łączącej Mokotów z Traktem Królewskim i pl. Teatralnym.
1955.02.12. LIKWIDACJA KRAŃCA Przedłużenie trasy linii autobusowej 125 do pl. Krasińskich.
1961.11.06. Przedłużenie trasy linii autobusowej 111 z pl. Piłsudskiego do placu przed Teatrem Narodowym.
1964.02.21. LIKWIDACJA KRAŃCA Przedłużenie trasy linii autobusowej 111 do Muranowa (krańca ZAMENHOFA).
1982.08.19. Likwidacja krańca PL. PIŁSUDSKIEGO w związku z generalną przebudową placu i robotami ciepłowniczymi i przeniesienie wszystkich linii na kraniec uliczny na pl. Teatralnym.
1984.02.11. Wycofanie większości linii autobusowych z krańca na pl. Teatralnym w związku z koniecznością ograniczenia ruchu autobusowego w tym rejonie.
1984.07.28. Przekształcenie linii szczytowej 406 w stałą.
1986.08.18. Zmiana oznaczenia na linii przyspieszonej 406 na 506 w ramach porządkowania numeracji linii autobusowych.
1991.01.09. LIKWIDACJA KRAŃCA Przeniesienie krańca linii 106 i 506 na pl. Piłsudskiego w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Wierzbowej. Trasy pozostały jako stałe.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.