PL. PIŁSUDSKIEGO

INNE NAZWY KRAŃCA:
• PL. ZWYCIĘSTWA.
OKRES EKSPLOATACJI:
• 12 II 1946 - 14 III 1946
• 1 XI 1957 - 18 VIII 1982
• 22 IV 1989 -
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne (zawracanie na jezdniach placu) --- 12 II 1946 - 14 III 1946
• kryterium uliczne (zawracanie na jezdniach placu) --- 1 XI 1957 - 18 VIII 1982
• kryterium uliczne --- 22 IV 1989 -

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1946.02.12. Uruchomienie linii autobusowej C łączącej Żoliborz ze Śródmieściem (i umożliwiającej przesiadkę do krańcujących na krańcu TRĘBACKA linii trolejbusowych.
1946.03.15. LIKWIDACJA KRAŃCA. Uruchomienie linii trolejbusowej C (w relacji Dw. Gdański - pl. Piłsudskiego - pl. Unii Lubelskiej) oraz tramwajowej 15 łączącej Bielany i Żoliborz z Dworcem Gdańskim.
1957.11.01. Wycofanie linii autobusowej 106 z Muranowa i skierowanie przez Mirów do pl. Piłsudskiego.
1957.12.11. Przeniesienie dyspozytorni autobusowej z rejonu tzw. "placu Marchlewskiego" na ul. Emilii Plater stosownie do zalecenia Komendy Ruchu Drogowej MO i Wydziału Komunikacji Drogowej st. RN. W przypadku linii autobusowej 100 jej kraniec przeniesiono na pl. Piłsudskiego.
1957.12.20. Przeniesienie krańca okrężnej linii autobusowej 100 na pl. Unii Lubelskiej (tu odbywała się największa wymiana pasażerów).
1959.07.22. Przedłużenie trasy linii 122 w celu przywrócenia bezpośredniego połączenia autobusowego Marymontu i Starego Żoliborza ze Śródmieściem.
1961.05.08. Uruchomienie linii autobusowej 111 łączącej Saską Kępę ze Śródmieściem.
1961.11.06. Przedłużenie trasy linii autobusowej 111 do pl. Teatralnego.
1962.05.27. Wycofanie linii autobusowej 122 ze Śródmieścia i przekształcenie w okólną linię wewnątrzdzielnicową łączącą Żoliborz z Marymontem i Sadami Żoliborskimi.
1964.01.13. Uruchomienie szczytowej linii autobusowej 332 łączącej Bielany i Żoliborz ze Śródmieściem.
1968.01.07. Likwidacja szczytowej linii autobusowej 332 w związku ze skierowaniem do obsługi linii podstawowej 132 autobusów przegubowych.
1972.06.11. Uruchomienie linii autobusowych: 179 (na trasie: Dw. Gdański - Chełmska/Kierbedzia) oraz szczytowej 379 (na trasie: pl. Piłsudskiego - Torwar) w związku z likwidacją śródmiejskiej części sieci trolejbusowej.
1973.07.01. Połączenie szczytowej linii autobusowej 379 z linią podstawową 179.
1973.12.23. Uruchomienie linii autobusowej 116bis łączącej nowe osiedle Stegny ze Śródmieściem.
1974.06.02. Przedłużenie trasy linii autobusowej 175 od krańca NOWY ŚWIAT w celu poprawy warunków ruchowych w rejonie ulic Nowy Świat i Kopernika oraz w celu rozszerzenia obsługi komunikacyjnej Krakowskiego Przedmieścia.
1975.09.15. Uruchomienie kursującej w dni powszednie w godzinach szczytu przyspieszonej linii autobusowej 406 łączącej Nowe Górce ze Śródmieściem w celu usprawnienia dojazdu z nowych osiedli na Jelonkach.
1976.04.25. Połączenie linii autobusowej 116bis z linią 116.
1976.11.14. Zmiana oznaczenia linii autobusowej 140bis na 193 wraz z jednoczesnym przedłużeniem trasy od pl. Unii Lubelskiej wzdłuż Traktu Królewskiego do pl. Piłsudskiego.
1979.04.07. Uruchomienie linii autobusowej 195 łączącej Ursynów ze Śródmieściem.
1980.09.29. Uruchomienie kursującej w dni powszednie w godzinach szczytu przyspieszonej linii autobusowej 495 w celu skrócenia czasu przejazdu z Ursynowa Traktem Królewskim do Śródmieścia.
1982.08.19. LIKWIDACJA KRAŃCA. Przeniesienie krańca na pl. Teatralny w związku z planowanymi robotami drogowymi (przebudową placu) oraz pracami przy magistrali ciepłowniczej.
1989.04.22. Reaktywowanie krańca na pl. Piłsudskiego w formie kryterium ulicznego: Królewska - pl. Piłsudskiego - Trębacka - Krakowskie Przedmieście. Skierowanie linii autobusowych 107 i 144 do pl. Piłsudskiego w związku z likwidacją krańca DŁUGA.
1990.07.23. Przedłużenie trasy linii autobusowej 350 w związku z likwidacją krańca NOWY ŚWIAT.
1990.11.29. Przedłużenie trasy linii autobusowej 148 w związku z likwidacją krańca PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY z powodu trudności manewrowych na ul. Jasnej i Przeskok. Przedłużenie trasy linii 107 do krańca KONWIKTORSKA w związku z brakiem miejsca.
1991.01.09. Przeniesienie krańców linii autobusowych 106 i 506 z pl. Teatralnego w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Wierzbowej.
1991.06.29. Zamiana krańców linii autobusowych 107 i 144 (tę ostatnią przedłużono do krańca KONWIKTORSKA.
1991.08.10. Przekształcenie linii szczytowej 350 w stałą (bez zmiany oznaczenia) i całkowita zmiana trasy - skierowanie Alejami Jerozolimskimi do Mariensztatu w związku z niedawną likwidacją linii 128 i koniecznością przywrócenia bezpośredniego połączenia Powiśla z ciągiem Alej Jerozolimskich.
1992.08.01. Przedłużenie trasy linii przyspieszonej 506 na Bródno.
1994.01.17. Uporządkowanie trasy linii 107 (dotychczasowa łączyła Muranów z pl. Piłsudskiego przez... Powiśle i Mokotów).
1994.03.01. Przedłużenie trasy linii autobusowej 114 z krańca na pl. Trzech Krzyży.
1996.06.16. Zamiana fragmentów tras linii 114 i 403.Przedłużenie trasy linii 148 do Mariensztatu.
1996.09.02. Uruchomienie szczytowej linii autobusowej 303 wspomagającą linię 111 na najbardziej obciążonym odcinku.
1996.10.05. Ograniczenie kursowania linii 106 do dni powszednich w związku z brakami kadrowymi w Miejskich Zakładach Autobusowych.
1999.01.04. Połączenie linii autobusowych 303 i 495.
2000.05.03. Przywrócenie kursowania linii 106 w dni świąteczne.
2000.05.03. Zawieszenie kursowania linii 403 (oficjalnie zlikwidowano ją 1 kwietnia 2001 r.).
2003.03.03. Uruchomienie kursującej tylko w dni powszednie linii autobusowej 303 łaczącej Groty ze Śródmieściem.
2007.02.12. Połączenie linii autobusowych 310 i 403 w nową linię 410 w celu stworzenia całodziennego przyspieszonego połączenia Targówka ze stacją metra RATUSZ oraz ograniczenia ruchu autobusowego na przeznaczonym do remontu Krakowskim Przedmieściu.
2007.03.01. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Całkowita zmiana trasy linii 106 (wycofanie ze Śródmieścia i skierowanie na trasę obwodową łączącą Młociny, Bemowo, Jelonki, Włochy i Okęcie).
2007.08.24. Rozpoczęcie remontu Krakowskiego Przedmieścia (na odcinku od ul. Miodowej do ul. Królewskiej). Przywrócenie funkcjonowania krańca w formie nowego kryterium ulicznego: Królewska - pl. Piłsudskiego - Moliera - pl. Teatralny - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska. Czasowe skrócenie tras linii autobusowych 100 (z pl. Zamkowego) i 175 (z ul. Konwiktorskiej).
2008.06.01. Wprowadzenie kursowania linii 100 przez cały tydzień.
2008.07.14. Zakończenie przebudowy Krakowskiego Przedmieścia (na odcinku od ul. Miodowej do ul. Królewskiej) i wprowadzenie docelowej trasy linii 175. Zmieniono przebieg kryterium ulicznego (ul. Trębacka nie miała już bezpośredniego połączenia z krakowskim Przedmieściem) na: Krakowskie Przedmieście - Królewska - pl. Piłsudskiego - Moliera - Senatorska - Miodowa - Krakowskie Przedmieście.
2008.08.01. Ponowne zakrańcowanie linii 100 w rejonie pl. Zamkowego.
2008.11.09. Wycofanie linii autobusowej 195 z Bielan i Żoliborza w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu drogowego w ciągu ul. Andersa.
2013.06.01. Wycofanie linii autobusowej 195 ze Śródmieścia i skierowanie na Mokotów. Wycofanie linii 128 i skierowanie wzdłuż trasy linii 175 na Trakt Królewski.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.