DWORZEC GDAŃSKI

1. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Mickiewicza przy torach kolejowych)
INNE NAZWY KRAŃCA:
• ZAJĄCZKA
OKRES EKSPLOATACJI:
• 15 III 1946 - 14 XII 1946 (tramwaj)
• 15 III 1946 - 18 III 1946 (autobus)
• 26 III 1946 - ok. 11 V 1946 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna (prowizoryczne torowisko) --- 15 III 1946 - 14 XII 1946 (tramwaj)
• pętla klasyczna (prowizoryczna jezdnia) --- 15 III 1946 - 18 III 1946 (autobus)
• pętla klasyczna (prowizoryczna jezdnia) --- 26 III 1946 - ok. 11 V 1946 (autobus)
2. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Krajewskiego przy torach kolejowych)
INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• ok. 11 V 1946 - 14 XII 1946 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna (zawracanie na placu) --- ok. 11 V 1946 - 14 XII 1946
3. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Buczka [ob. Słomińskiego] przed budynkiem dworca)
INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 15 III 1946 - 14 XII 1946 (trolejbus)
• 1 VI 1948 - 31 I 1949 (autobus)
• 7 X 1948 - 7 VII 1957 (trolejbus)
• 22 VII 1959 - 5 IX 1959 (autobus)
• 1 VII 1974 - 30 VIII 1974 (mikrobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna (zawracanie na placu) --- 15 III 1946 - 14 XII 1946
• pętla klasyczna (zawracanie na placu) --- 1 VI 1948 - 7 VII 1957
• przystanek (w kierunku wschodnim dla jednokierunkowej linii okrężnej) --- 22 VII 1959 - 5 IX 1959
• przystanek (parking pod dworcem - zawracanie przez zawrotkę między pasami ruchu) - 1 VII 1974 - 30 VIII 1974
4. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Bonifraterskiej przy ul. Słomińskiego)
INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 8 VII 1957 - 11 IV 1970 (trolejbus)
• 14 VI 1971 - 8 XII 2005 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna ("łezka") --- 8 VII 1957 - 8 XII 2005
5. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Dawidowskiego przy ul. Słomińskiego)
INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 5 I 2004 - 13 IV 2005 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 5 I 2004 - 13 IV 2005
6. DWORZEC GDAŃSKI (kraniec na ul. Rydygiera przy torach kolejowych)
INNE NAZWY KRAŃCA:
• DWORZEC GDAŃSKI (RYDYGIERA)
OKRES EKSPLOATACJI:
• 17 IX 2012 - (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna ("łezka") --- 17 IX 2012 -

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1946.03.15. DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Uruchomienie dwóch krańców w rejonie Dworca Gdańskiego. Pierwszy (obsługiwany przez linię tramwajową 15 oraz linie autobusowe L i Z) był prowizoryczną pętlą zlokalizowaną po północnej stronie torów kolejowych, obok częściowo wyburzonego wiaduktu wzdłuż ulic: Mickiewicza i Bonifraterskiej. Drugi kraniec (obsługiwany przez linię trolejbusową C) położony był bezpośrednio przed budynkiem dworca.
1946.03.19. DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Ponowne przedłużenie tras linii L i Z na Żoliborz w związku z postulatami pasażerów.
1946.03.26. DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Przywrócenie skróconych tras linii L i Z w związku ze zwiększeniem liczby tramwajów obsługujących linię 15.
ok. 1946.05.11. DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO):DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Oddanie do użytku pętli autobusowej na placu przy ul. Krajewskiego i przeniesienie krańca linii L i Z.
1946.12.15. LIKWIDACJA KRAŃCÓW. Oddanie do użytku trasy tramwajowej przez położony wzdłuż ul. Mickiewicza i Bonifraterskiej wiadukt nad torami kolejowymi i przedłużenie trasy linii 15 do tymczasowego krańca przy ul. Muranowskiej. Likwidacja linii trolejbusowej C w związku z budową ul. Nowotki (ob. Andersa). Skrócenie tras linii autobusowych L i Z do nowego przystanku przesiadkowego u zbiegu ulic: Bonifraterskiej i Muranowskiej.
1947.01.20. DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Reaktywowanie trasy trolejbusowej łączącej Dworzec Gdański ze Śródmieściem w zmienionym przebiegu (zamiast przez ul. Nalewki i Bielańską nowa trasa przebiegała przez ul. Bonifraterską i Miodową).
1948.06.01. DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Przedłużenie trasy linii autobusowej Z.
1948.10.07. DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Zmiana oznaczenia linii trolejbusowej C na 51.
1949.02.01. DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Zmiana oznaczenia linii autobusowej Z na 113 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych wraz z przedłużeniem trasy do placu Inwalidów.
1949.06.20. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Czasowe skrócenie trasy linii trolejbusowej 51 w związku z zamknięciem ul. Miodowej z powodu budowy Trasy W-Z.
1949.07.22. DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Przywrócenie funkcjonowania krańca po zakończeniu budowy Trasy W-Z. Przedłużenie trasy linii trolejbusowej 53.
1957.07.08. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Otwarcie nowej pętli (typu "łezka") zlokalizowanej na ul. Bonifraterskiej przy zbiegu z ul. Buczka (ob. Słomińskiego). Likwidacja starej pętli przed budynkiem dworca w związku z budową Trasy Starzyńskiego.
1959.07.22. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Uruchomienie jednokierunkowej specjalnej linii autobusowej M w związku z otwarciem Trasy Starzyńskiego. Krańcem dla linii był przystanek autobusowy na jezdni południowej (w kierunku Pragi).
1959.09.06. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Likwidacja linii specjalnej M.
1967.03.05. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Likwidacja linii trolejbusowej 51 w związku z kasacją trasy do pl. Unii Lubelskiej. Uruchomienie szczytowej linii 53bis.
1970.04.12. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Skrócenie tras linii trolejbusowych z powodu przebudowy skrzyżowania ul. Bonifraterskiej i Muranowskiej. Faktycznie nastąpiła tym samym likwidacja trakcji trolejbusowej na ul. Bonifraterskiej (na odcinku od pętli DWORZEC GDAŃSKI do ul. Franciszkańskiej).
1971.06.14. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Reaktywacja krańca w związku z zakończeniem przebudowy skrzyżowania ul. Bonifraterskiej i Muranowskiej. Przedłużenie trasy linii autobusowej 171 zastępującej zlikwidowaną linię trolejbusową 56.
1972.06.11. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Likwidacja linii trolejbusowych: 53 i 53bis (wraz z kasacją większej części istniejącej trakcji trolejbusowej - całości trasy na północ od ciągu ul. Koszykowej i Pięknej). Zastąpienie przez linie autobusowe: 179 (w relacji: Dworzec Gdański - Chełmska/Kierbedzia) oraz 379 (w relacji: plac Piłsudskiego - Torwar).
1974.07.01. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):DWORZEC GDAŃSKI (SŁOMIŃSKIEGO):

Uruchomienie przez MPT linii mikrobusowych wspomagających komunikację taksówkową na trasach: Dw. Gdański - Dw. Wschodni oraz Dw. Centralny - Dw. Gdański. Cena biletu: 8 zł osoba dorosła, 5 zł dziecko. Na odcinku Dworzec Wileński - Dworzec Wschodni dorośli i dzieci 5 zł.
1974.08.31. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Likwidacja linii mikrobusowych.
1985.10.01. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Przejęcie trasy likwidowanej linii 171 przez linię 174.
1996.10.05. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Zawieszenie kursowania w dni świąteczne linii 179 w związku z brakami kadrowymi w MZA.
1998.02.01. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Przejęcie fragmentu trasy likwidowanej z powodu niewielkiej frekwencji linii 179 przez linię 107.
2001.03.01. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Zamiana końcowych fragmentów tras linii 174 i 175 w celu racjonalizacji wykorzystania krańców.
2004.01.05. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):DWORZEC GDAŃSKI (DAWIDOWSKIEGO):

Skrócenie trasy linii E-4 w związku z niedawnym oddaniem do użytku stacji metra DWORZEC GDAŃSKI. Kraniec funkcjonował w formie przystanku na jednokierunkowym fragmencie trasy linii (Wybrzeże Gdyńskie - Krasińskiego - Mickiewicza - Andersa - Dawidowskiego - Słomińskiego - Szymanowska - Zakroczymska - Wenedów - Wybrzeże Gdyńskie).
2005.04.11. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):DWORZEC GDAŃSKI (DAWIDOWSKIEGO):

Korekta trasy linii E-4 w związku z niedawnym oddaniem do użytku stacji metra PLAC WILSONA. Położenie przystanku krańcowego nie uległo zmianie, skorygowano jedynie przebieg linii, by mogła obsłużyć nową stację metra (Mickiewicza - Andersa - Dawidowskiego - Słomińskiego - Bonifraterska - Muranowska - Andersa - Mickiewicza).
2005.04.14. DWORZEC GDAŃSKI (BONIFRATERSKA):

Skrócenie trasy linii E-4 do krańca PL. WILSONA.
2005.12.09. LIKWIDACJA KRAŃCA. Zamknięcie odcinka ulicy Bonifraterskiej pomiędzy ulicami Słomińskiego i Międzyparkową z powodu zapadnięcia się jezdni.
2012.09.17. DWORZEC GDAŃSKI (RYDYGIERA):

Oddanie do użytku nowej pętli autobusowej położonej na ul. Kokarda przy wyjściu z przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w rejonie Dworca Gdańskiego. Przedłużenie trasy linii 205 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej południowej części Żoliborza oraz w związku z wykonaniem infrastruktury przystankowej w ciągu ulic: Matysiakówny - Rydygiera.
2015.09.01. DWORZEC GDAŃSKI (RYDYGIERA):

Uruchomienie nowej linii dowozowej 221 obsługującej nowe osiedla mieszkaniowe przy ul. Rydygiera. Linia 205 została skrócona do ronda "Radosława".
2019.10.05. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie funkcjonowania krańca w związku z remontem ul. Rydygiera na odcinku od ul. Matysiakówny do ul. Anny German i wycofaniem z ul. Rydygiera komunikacji miejskiej.

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.