Ulica, plac itp (nazwa obecna) Odcinek ulicy Położenie ulicy (dzielnica-gmina) Ulica, plac itp (nazwa proponowana) Okres
przedłożenia
propozycji
Uwagi
skrzyżowanie Al. Ujazdowskich i Bagateli całość Warszawa - Centrum plac Waldorffa Jerzego 2000 I-IV nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak 5-cioletniego okresu pomiędzy śmiercią J. Waldorffa (XII 1999) a nadaniem nazwy)
aleja "Solidarności" odcinek plac Bankowy - most Śląsko-Dabrowski Warszawa - Centrum Nowe Tłomackie 1992 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
aleja "Solidarności" odcinek Wolska - plac Bankowy Warszawa - Centrum Stare Leszno 1992 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
aleja "Solidarności" odcinek most Śląsko-Dąbrowski - Radzymińska Warszawa - Centrum Zygmuntowska 1992 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
aleja "Solidarności" całość Warszawa - Centrum Trasa Stalina Józefa 1948 X nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN w zamian za przywrócenie historycznej nazwy Al. Ujazdowskim (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
aleja Armii Ludowej odcinek pl. Na Rozdrożu - Wawelska Warszawa - Centrum aleja Maczka Stanisława, generała 1997 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
aleja Armii Ludowej całość Warszawa - Centrum aleja Chruściela "Montera" Antoniego, generała 1998 nazwa proponowana przez Komisję ds.. Nazewnictwa Ulic, upadła wobec przyznania nazwy innej ulicy
aleja Armii Ludowej całość Warszawa - Śródmieście aleja Kaczyńskiego Lecha, prezydenta 2010 V nazwa zaproponowana przez spółkę Amrop MMA (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak 5-cioletniego okresu pomiędzy śmiercią proponowanego patrona a nadaniem nazwy)
aleja Drzewieckiego Piotra całość Warszawa - Centrum aleja Szymańskiego Stanisława 2008 VI nazwa zaproponowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Żelazna Brama (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na fakt, iż nazwa 'aleja Piotra Drzewieckiego', byłego prezydenta stolicy, została nadana w roku 2005, a wnioskodawca nie wyjaśnia powodu, dla którego chce dokonać zmiany (poza chęcią upamiętnienia tancerza, zamieszkującego osiedle))
aleja Jana Pawła II całość Warszawa - Centrum aleja Korczaka Janusza 1989 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
aleja Rzeczypospolitej całość Warszawa - Wilanów Trakt Królewski 2006 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Wilanów (odrzucona ze względu na tzw. "dublowanie nazw" oraz WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
aleja Waszyngtona Jerzego całość Warszawa - Centrum aleja Sikorskiego Władysława, generała 1948 XI nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN w zamian za przywrócenie historycznej nazwy Al. Jerozolimskim (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
aleja Zieleniecka całość Warszawa - Centrum aleja Churchilla Winstona 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
Aleje Jerozolimskie całość Warszawa - Centrum Aleje Sikorskiego Władysława, generała 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
Barokowa całość Warszawa - Centrum Haroka A. 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Berensona całość Warszawa - Białołęka Dębskiego Jana 2010 V nazwa zaproponowana przez mieszkankę Warszawy (propozycja odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na znaczne koszty przemianowania ulicy - zmiana adresów posesji)
Berensona całość Warszawa - Białołeka Przygraniczna 2010 V nazwa zaproponowana przez mieszkankę Warszawy w celu zaistnienia w nazewnictwie ulic nazw lokalnych (propozycja, pomimo przyjęcia przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic części argumentacji odrzucona ze względu na znaczne koszty przemianowania ulicy - zmiana adresów posesji)
Biała całość Warszawa - Centrum Buczka Mariana 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Boguckiego Romana całość Warszawa - Centrum Czartoryskich 1998 V nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwo Ulic (odrzucona przez radnych dzielnicy-gminy Żoliborz)
Boguckiego Romana całość Warszawa - Centrum Kulskiego Juliana 1998 IV nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy - gminy Żoliborz (oprotestowana przez córkę ewentualnego patrona)
Branickiego Adama całość Warszawa - Wilanów Branickich 2007 VIII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nieprzyjęta WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
Branickiego Adama całość Warszawa - Wilanów Orła Białego 2007 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nieprzyjęta WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
Brygadzistów całość Warszawa - Bemowo Ziei Jana, księdza 2006 IX nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Bemowa, odrzucona na skutek protestów mieszkańców, pominiętych przy opiniowaniu nazwy
Chałubińskiego Tytusa całość Warszawa - Centrum Marchlewskiego Juliana 1956 (~) nazwa promowana przez prasę, nie głosowana przez MRN.
Chełmska całość Warszawa - Centrum Zubrzyckiego "Małego Franka" Franciszka 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Ciszewskiego Józefa całość Warszawa - Ursynów Korbońskiego Stefana 1994 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Ursynów (odrzucona przez Radę Warszawy)
Dewajtis całość Warszawa - Bielany Kaczorowskiego Henryka, księdza 1999 V nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Bielany, odrzucona na rzecz alternatywnej lokalizacji
Dolina Służewiecka całość Warszawa - Mokotów, Warszawa - Ursynów Dolina Służewska 2010 V nazwa zaproponowana przez grupę mieszkańców Warszawy (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej nazwy - brak przesłanek by dokonywać nazwy z racji bezpośredniej bliskści ulicy wobec zarówno Służewia, jak i Służewca)
Gandhi Indiry całość Warszawa - Ursynów Pileckiego Witolda, rotmistrza 1994 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Ursynów (odrzucona przez Radę Warszawy)
Górnośląska całość Warszawa - Centrum Górna 1948 XI nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
Górskiego Władysława całość Warszawa - Centrum Hortensja 1948 XI nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
Graniczna całość Warszawa - Centrum Obrońców Warszawy 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
Grzybowska Karolkowa - Towarowa (?) Warszawa - Wola Kaczyńskiego Lecha, prezydenta 2010 V nazwa zaproponowana przez mieszkankę Warszawy (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak 5-cioletniego okresu pomiędzy śmiercią proponowanego patrona a nadaniem nazwy)
Herbu Szreniawa Kazachska - Przyczółkowa Warszawa - Wilanów Lanckorońskiej Karoliny 2008 VIII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nieprzyjęta WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
Hynka Franciszka odcinek al. Krakowska - Radarowa Warszawa - Włochy św. Franciszka z Asyżu 2008 VI nazwa zaproponowana przez proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
I linia metra - bez nazwy honorowej całość metro I Linia Warszawskiego Metra im. Polskiego Państwa Podziemnego 2007 XI nazwa zaproponowana przez Światowy Związek Żołnierzy AK - Zarząd Główny (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na zbyt długą nazwę, która nie będzie powszechnie używana)
I linia metra - bez nazwy honorowej całość metro I Linia Warszawskiego Metra im. Armii Krajowej 2007 XI nazwa zaproponowana przez Światowy Związek Żołnierzy AK - Zarząd Główny (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na zbyt długą nazwę, która nie będzie powszechnie używana)
Ikara całość Warszawa - Mokotów Kuklińskiego Ryszarda, pułkownika 2007 XI nazwa zaproponowana przez mieszkańca Poznania wniosek nierozpatrywany przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na niespełnienie warunków formalnych (brak wymaganej liczby podpisów popierających zmianę oraz ze względu na brak upływu 5 lat od śmierci patrona)
Jaworzniaków całość Warszawa - Rembertów Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-56 2000 nazwa zaproponowna przez grupę społeczną, ostatecznie zastąpiona obowiązującą
KABATY - stacja metra stacja metra Warszawa - Ursynów KABATY IM. DESZYFRANTÓW ENIGMY - stacja metra 2007 V nazwa zaproponowana przez mieszkańca Warszawy, wniosek nierozpatrywany przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na niespełnienie warunków formalnych (brak wymaganej liczby podpisów popierających zmianę)
Kasprowicza Jana odcinek Huta - Oczapowskiego Warszawa - Centrum Popiełuszki Jerzego, księdza 1993 IX - X nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic WOBEC PRZYJĘCIA INNEJ ALTERNATYWY)
Kasprzaka Marcina całość Warszawa - Centrum Ofiar Katynia 1992 (~) nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Kilińskiego Jana całość Warszawa - Centrum Wąska 1948 XI nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
Koszykowa całość Warszawa - Centrum Ofiar Więzień Okresu Stalinowskiego 1997 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Krasińskiego Zygmunta odcinek pl. Wilsona - Wybrzeże Gdyńskie Warszawa - Centrum Popiełuszki Jerzego, księdza 1993 IX - X nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic WOBEC PRZYJĘCIA INNEJ ALTERNATYWY)
Krzywickiego Ludwika całość Warszawa - Centrum Roi, generała 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Lewandów całość Warszawa - Białołęka Grodzisk 2010 V nazwa zaproponowana przez mieszkankę Warszawy w celu zaistnienia w nazewnictwie ulic nazw lokalnych (propozycja, pomimo przyjęcia przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic części argumentacji odrzucona ze względu na znaczne koszty przemianowania ulicy - zmiana adresów posesji)
Lewandów całość Warszawa - Białołęka Grodziska 2010 V nazwa zaproponowana przez mieszkankę Warszawy w celu zaistnienia w nazewnictwie ulic nazw lokalnych (propozycja, pomimo przyjęcia przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic części argumentacji odrzucona ze względu na znaczne koszty przemianowania ulicy - zmiana adresów posesji)
Łowicka całość Warszawa - Centrum Kubali "Partyzanta" 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Marszałkowska plac Bankowy - Królewska Warszawa - Śródmieście aleja Kościuszki Tadeusza 2002 I nazwa zaproponowana przez marszałka Senatu RP (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Marszałkowska plac Bankowy - Królewska Warszawa - Śródmieście Aleje Kościuszki i Pułaskiego 2006 VI nazwa zaproponowana przez radnego dzielnicy Śródmieście (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic, ostatecznie nie poddana głosowaniu)
Międzyparkowa całość Warszawa - Śródmieście Szczepańskiego Henryka 2009 XII nazwa zaproponowana przez przedstawicieli Klubu Piłkarskiego "Polonia" (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
Mławska [NIEISTNIEJĄCA] całość Warszawa - Centrum Kowalskiego "Ryszarda" 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Modzelewskiego Zygmunta Malczewskiego - Woronicza Warszawa - Mokotów aleja Promienistych (część) 2004 VI nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Modzelewskiego Zygmunta Rzymowskiego - al. Wyścigowa Warszawa - Ursynów Konna 2004 VI nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Modzelewskiego Zygmunta Domaniewska - al. Lotników Warszawa - Mokotów Raczkiewicza Władysława 2004 VI nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Modzelewskiego Zygmunta aleja Lotników - Rzymowskiego Warszawa - Mokotów Radia Wolna Europa 2004 VI nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Moliera Jana całość Warszawa - Centrum Starzyńskiego Stefana 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
most Północny [W BUDOWIE] całość Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany most Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej 2009 XI - 2010 II nazwa zaproponowana przez Grupę Inicjatywną przy Środowisku Światowego Związku Żołnierzy AK "Grupa Kampinos" (odrzucona ze względu na wieloczłonowość nieodpowiednią do wykorzystania w nazewnictwie miejskim. oraz fakt istnienia w pobliżu planowanej trasy Mostu Północnego ulicy upamiętniającej Zgrupowanie AK "Kampinos").
most Północny [W BUDOWIE] całość Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany most German Anny 2010 VIII nazwa zaproponowana przez mieszkańca Warszawy (odrzucona ze względu nabrak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy).
most Siekierkowski całość Warszawa - Mokotów, Warszawa - Praga Południe most Wiktorii Wiedeńskiej 2004 V nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
most Świętokrzyski (projekt) całość Warszawa - Centrum most Maczka Stanisława, generała 1997 X nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nie brana pod głosowanie)
Muranowska całość Warszawa - Śródmieście plac Jastrzębiec-Peszkowskiego, księdza 2008 XII nazwa zaproponowana przez prorektora Warszawskiej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak upływu 5 lat od śmierci patrona oraz zbytnie nagromadzenie nazew w jednym miejscu - między jezdniami ul. Muranowskiej znajduje się Pomnik Pomordowanym na Wschodzie, a w roku 2008 miejsce pod pomnikiem zyskało nazwę Skwer Matki Sybiraczki)
Mysia całość Warszawa - Śródmieście Batalionu "Sokół" 2001 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Mysia całość Warszawa - Śródmieście Marciniaka Floriana 2009 V nazwa zaproponowana przez Światowy Związek Żołnierzy AK (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu fakt iż dotychczasowa nazwa jest nazwą historyczną, podlegającą ochronie)
Nowoursynowska Nugat - Rosoła Warszawa - Ursynów Książąt Mazowieckich 1999 XII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Nowoursynowska Wałbrzyska - Ciszewskiego Warszawa - Mokotów, Warszawa - Ursynów Starodawna 1999 XII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Nowoursynowska Wąwozowa - granica miasta Warszawa - Ursynów Trakt Czerski 1999 XII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Obrońców całość Warszawa - Centrum Niedziałkowskiego Mieczysława 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Ogrodowa całość Warszawa - Centrum Kleeberga Franciszka, generała 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
Opoczyńska całość Warszawa - Centrum Krysta Jana 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Pallutha Antoniego całość Warszawa - Mokotów Bylinowa 2009 IX nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona przez Radę Dzielnicy Mokotów WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
park Praski im. Żołnierzy 1-szej Armii Wojska Polskiego całość Warszawa - Praga Północ Park Praski Ofiar Stalinowskiego Bezprawia - Żołnierzy I. Armii Wojska Polskiego 1998 IV nazwa zaproponowana przez radnego dzielnicy Praga Północ, odrzucona WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY
Park Szypowskiego "Letniaka" Jana, pułkownika całość Warszawa - Praga Południe Park Wierzbickiego Andrzeja 2009 IX nazwa zaproponowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych - Lewiatan (odrzucona ze względu na brak przesłanek do zmiany dotychczasowego, zasłużonego dla Stolicy patrona)
Pileckiego Witolda, rotmistrza całość Warszawa - Ursynów Raczkiewicza Władysława 1994 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Ursynów (odrzucona przez Radę Warszawy)
plac Bankowy całość Warszawa - Centrum plac Starzyńskiego Stefana 1989 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
plac Bankowy całość Warszawa - Centrum plac Starzyńskiego Stefana 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
plac bez nazwy zbieg al. Niepodległości, alei Wilanowskiej i Puławskiej Warszawa - Mokotów plac Rozwadowskiego Tadeusza, generała 2009 / 2010 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego umotywowania nadania patrona tej lokalizacji)
plac Dąbrowskiego Jana Henryka całość Warszawa - Centrum plac Zielony 1948 XI nazwa zaproponowana przez Obyw. Komisję ds. Nazewnictwa Ulic przy MRN (odrzucona w głosowaniu przez MRN)
plac Defilad całość Warszawa - Centrum plac Andersa Władysława, generała 1990 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
plac Defilad całość Warszawa - Centrum plac Stalina Józefa 1955 (~) nazwa nieoficjalna (niezatwierdzona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
plac Defilad całość Warszawa - Śródmieście plac Chopina Fryderyka 2007 / 2008 Komisja ds. Nazewnictwa Ulic odrzuciła rozpatrywanie wniosku o zmianę nazwy do czasu uchwalenia i wejścia w zycie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu, który jednoznacznie określiłby losy terenu zajmowanego przez obecny plac
plac Defilad całość Warszawa - Śródmieście plac Pileckiego Witolda, rotmistrza 2007 / 2008 Komisja ds. Nazewnictwa Ulic odrzuciła rozpatrywanie wniosku o zmianę nazwy do czasu uchwalenia i wejścia w zycie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu, który jednoznacznie określiłby losy terenu zajmowanego przez obecny plac
plac Defilad całość Warszawa - Śródmieście plac Reagana Ronalda 2007 / 2008 Komisja ds. Nazewnictwa Ulic odrzuciła rozpatrywanie wniosku o zmianę nazwy do czasu uchwalenia i wejścia w zycie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu, który jednoznacznie określiłby losy terenu zajmowanego przez obecny plac
plac Defilad całość Warszawa - Śródmieście plac Jana Pawła II 2007 / 2008 Komisja ds. Nazewnictwa Ulic odrzuciła rozpatrywanie wniosku o zmianę nazwy do czasu uchwalenia i wejścia w zycie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu, który jednoznacznie określiłby losy terenu zajmowanego przez obecny plac
plac Konstytucji całość Warszawa - Centrum plac Pokoju 1952 VII nazwa, która zdobyła 1. miejsce w konkursie na nazwę placu.
plac Konstytucji całość Warszawa - Centrum plac Prezydenta Bieruta 1952 VII nazwa, która zdobyła 1. miejsce w konkursie na nazwę placu (niezatwierdzona na mocy decyzji B. Bieruta, który wybrał dzisiejszą nazwę)
plac Konstytucji całość Warszawa - Centrum plac M.D.M. 1951-55 nazwa robocza (używana w okresie projektowania placu, zdobyła 2. miejsce w konkursie na nazwę placu - zatwierdzona na mocy decyzji B. Bieruta)
plac Konstytucji całość Warszawa - Centrum plac Reagana Ronalda 1999 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
plac Konstytucji całość Warszawa - Śródmieście plac Paderewskiego Ignacego Jana 2009 XI, 2010 V nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie Ignacego Jana Paderewskiego (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy oraz inne upamiętnienia postaci w nazewnictwie Warszawy - park oraz ulica w Rembertowie)
plac Piłsudskiego Józefa, marszałka całość Warszawa - Śródmieście plac Ducha Świętego 2009 V nazwa zaproponowana przez Prezesa Towarzystwa Teatralnego w Poznaniu, z siedzibą w Warszawie (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic jednomyślnie - bez rozpatrywania)
plac Powstańców Warszawy całość Warszawa - Centrum plac Obrońców Warszawy 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Popiełuszki Jerzego, księdza całość Warszawa - Centrum Obrońców Zdrowia i Życia Człowieka i Rodziny 1990 (~) nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Potocka całość Warszawa - Centrum Bartoszka Jacka 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Promenada całość Warszawa - Mokotów Herberta Zbigniewa 2010 I nazwa zaproponowana przez grupę mieszkańców Warszawy (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, historycznej nazwy, plany upamiętnienia pisarza w nazewnictwie Bielan oraz fakt iż wśród wnioskodawców... nie było mieszkańca przedmiotowej ulicy)
Rakowiecka całość Warszawa - Centrum Ofiar Więzień Okresu Stalinowskiego 1997 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Resorowa całość Warszawa - Wilanów Rutkiewicz Wandy 1996 nazwa zaproponowana przez mieszkańców osiedla, odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (brak tzw. 5-cioletniej karencji)
rondo "Żaba" całość Warszawa - Targówek rondo Jaworzniaków 2000 X nazwa zaproponowana przez grupę radnych (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
rondo "Żaba" całość Warszawa - Targówek rondo Krzyżanowskiego-"Wilka" Aleksandra, generała 2000 X nazwa zaproponowana przez grupę radnych (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
rondo "Żaba" całość Warszawa - Targówek rondo Stanisławskiej Bronisławy 2008 VI nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. płk. Lisa - Kuli (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
rondo "Żaba" całość Warszawa - Targówek rondo Piłsudskiego Józefa, marszałka 2010 I nazwa zaproponowana przez mieszkańca Warszawy (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na błędy we wniosku a przede wszystkim - brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu Alej Jerozolimskich, alei Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego Warszawa - Centrum rondo Bolivara Simona 2006 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na dublowanie się nazw oraz problematyczny charakter patrona)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu alei Krakowskiej, Hynka i Łopuszańskiej Warszawa - Włochy rondo Wojnara Jerzego 2007 II nazwa zaproponowana przez Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak upływu 5 lat od śmierci patrona)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu Płaskowickiej i Roentgena Warszawa - Ursynów rondo Polskich Kryptologów - Deszyfrantów Enigmy 2007 / 2008 nazwa nie uzyskała ostatecznie poparcia w Radzie Warszawy ze względu na długą i nadto skomplikowaną nazwę - rozpoczęto poszukiwanie zastępczej, krótszej formy upamiętnienia matematyków
rondo bez nazwy rondo u zbiegu alei Krakowskiej, Hynka i Łopuszańskiej Warszawa - Włochy rondo Wojnara Jerzego 2008 VI nazwa wstępnie zaproponowana przez Burmistrza dzielnicy Włochy (zaaprobowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ale ostatecznie nie wprowadzona na obrady Rady m. st. Warszawy)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu alei Prymasa Tysiąclecia i Kasprzaka Warszawa - Wola rondo Wolnego Tybetu 2008 nazwa odrzucona w głosowaniu przez Radę m. st. Warszawy
rondo bez nazwy rondo u zbiegu Paryskiej, Wersalskiej i Brukselskiej Warszawa - Praga Południe rondo Moneta Jeana 2010 VI nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie Francja-Polska (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego umotywowania nadania patrona tej lokalizacji)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu Paryskiej, Wersalskiej i Brukselskiej Warszawa - Praga Południe rondo Cesarza Napoleona I 2010 V nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie Francja-Polska (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na inne upamiętnienia postaci w nazewnictwie Warszawy)
rondo bez nazwy rondo u zbiegu al. Wilanowskiej, Marynarskiej, Rzymowskiego i Wołoskiej Warszawa - Mokotów rondo Rozwadowskiego Tadeusza, generała 2010 nazwa zaproponowana przez Urząd Dzielnicy Mokotów (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego umotywowania nadania patrona tej lokalizacji)
rondo Dmowskiego całość Warszawa - Centrum rondo Stołeczne 1993 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (ostatecznie niewprowadzona)
rondo Dudajewa całość Warszawa - Włochy rondo Rómmla Juliusza, generała 2000 XI nazwa zaproponowana przez grupę radnych (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
rondo Kercelak całość Warszawa - Wola rondo Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" 2001 IV nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
rondo Pniewskiego Bohdana całość Warszawa - Ochota rondo Łokuciewskiego Witolda, pilota pułkownika 2010 V nazwa zaproponowana przez Stowarzyszenie Lotników Polskich, Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa i Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz. Warszawsko-Mazowiecki (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na wcześniejsze przyznanie rozndu obecnego patrona)
rondo Tybetu całość Warszawa - Wola rondo Strzałkowskiego Jerzego, pułkownika 2010 I nazwa odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic
rondo Tybetu całość Warszawa - Wola rondo Wolnego Tybetu 2010 IV nazwa odrzucona w głosowaniu przez Radę m. st. Warszawy WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY
rondo Tybetu całość Warszawa - Wola rondo Wolnego Tybetu 2008 nazwa odrzucona w głosowaniu przez Radę m. st. Warszawy (do zmiany nazwy doszło ostatecznie w roku 2010)
rondo Waszyngtona Jerzego całość Warszawa - Centrum plac Roosevelta Franklina 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
rondo Wiatraczna całość Warszawa - Praga Południe rondo Reagana Ronalda 2009 XI nazwa zaproponowana przez grupę mieszkańców Warszawy (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
rondo Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" całość Warszawa - Centrum rondo Insurekcji Kościuszkowskiej 1996 nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
rondo Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" całość Warszawa - Centrum rondo Waldorffa Jerzego 2000 I-IV nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak 5-cioletniego okresu pomiędzy śmiercią J. Waldorffa (XII 1999) a nadaniem nazwy)
Rosoła Jana całość Warszawa - Ursynów Mościckiego Ignacego 1994 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Ursynów (odrzucona przez Radę Warszawy)
Salezego Franciszka całość Warszawa - Centrum Schweitzera Alberta 1967 X nazwa zaproponowana przez Stołeczną Radę Narodową (ostatecznie niewprowadzona)
Sarmacka całość Warszawa - Wilanów Kazachska 2005 / 2006 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic, odrzucona przez grupę przedstawicieli mieszkańców
Sarmacka całość Warszawa - Wilanów Wiedeńska 2006 nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Wilanów (odrzucona ze względu na tzw. "dublowanie nazw" - podobieństwo do nieodległej ul. Wiktorii Wiedeńskiej oraz WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
Sejmu Czteroletniego całość Warszawa - całość Czartoryskich 2008 VIII nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nieprzyjęta WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
skwer bez nazwy [NIEISTNIEJĄCY] skwer u zbiegu Alej Jerozolimskich i Brackiej, zajęty w roku 2008 przez zabudowę (budynek Wolf Bracka) Warszawa - Centrum plac Powstańców Zgrupowania Armii Krajowej "Bełt" 2007 XII nazwa zaproponowana przez Środowisko Żołnierzy AK Batalionu "Bełt" (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na plany inwestycyjne wobec skweru)
skwer bez nazwy [NIEISTNIEJĄCY] skwer u zbiegu Alej Jerozolimskich i Brackiej, zajęty w roku 2008 przez zabudowę (budynek Wolf Bracka) Warszawa - Centrum plac Barykady Powstańczej 2006 nazwa zaproponowana przez Środowisko Żołnierzy AK Batalionu "Bełt" i "Kiliński" (odrzucona wobec nowych propozycji - patrz "plac Powstańców Zgrupowania AK Bełt")
skwer Giedroycia Jerzego całość Warszawa - Centrum plac Waldorffa Jerzego 2000 I-IV nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak 5-cioletniego okresu pomiędzy śmiercią J. Waldorffa (XII 1999) a nadaniem nazwy)
Słoneczna całość Warszawa - Centrum Próchnika Adama 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Szpitalna całość Warszawa - Centrum Nasza 1997 nazwa zaproponowana przez firmę - stację telewizyjną "Naszą Telewizję" (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Trasa Mostu Północnego [W BUDOWIE] odcinek na terenie dzielnicy Targówek Warszawa - Bielany, Warszawa - Białołęka Trasa Górskiego Kazimierza 2006 VI nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Białołeka dla projektowanej trasy Mostu Północnego
Trasa Mostu Północnego [W BUDOWIE] Nocznickiego - most Północny Warszawa - Bielany Reagana Ronalda (aleja? trasa?) 2010 PLANOWANA NAZWA (obecnie jako ROBOCZA) - WPIS DO USUNIĘCIA / MODERNIZACJI PO NADANIU NAZWY OFICJALNEJ
Trasa N-S [W BUDOWIE] Marynarska - węzeł "Lotnisko" (Trasa S-2) Warszawa - Włochy aleja Becka Józefa 2008 VI nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (ostatecznie nieprzyjęta WOBEC PRZYJĘCIA OBECNEJ NAZWY)
Trasa N-S [W BUDOWIE] węzeł "MPL Okęcie" (dojazd do lotniska) - węzeł "Lotnisko" (Trasa S-2) Warszawa - Włochy Łokuciewskiego Witolda, pilota pułkownika (aleja? trasa?) 2010 IX PLANOWANA NAZWA (obecnie jako ROBOCZA) - WPIS DO USUNIĘCIA / MODERNIZACJI PO NADANIU NAZWY OFICJALNEJ
Trasa N-S [W BUDOWIE] Marynarska - węzeł "MPL Okęcie" (dojazd do lotniska) Warszawa - Włochy Karskiego Jana (aleja? trasa?) 2010 IX PLANOWANA NAZWA (obecnie jako ROBOCZA) - WPIS DO USUNIĘCIA / MODERNIZACJI PO NADANIU NAZWY OFICJALNEJ
Trasa Olszynki Grochowskiej [PROJEKTOWANA] całość Warszawa - Targówek aleja Rokossowskiego Konstantego, marszałka 1976 robocza nazwa dla projektowanej trasy, nadana "półoficjalnie", do roku 2006 nie uchylona (sic !)
Trasa S-2 [W BUDOWIE] granica miasta (Włochy) - Puławska Warszawa - Włochy, Warszawa - Ursynów Kuklińskiego Ryszarda, pułkownika (aleja? trasa?) 2010 IX PLANOWANA NAZWA (obecnie jako ROBOCZA) - WPIS DO USUNIĘCIA / MODERNIZACJI PO NADANIU NAZWY OFICJALNEJ
Trasa S-8 [W BUDOWIE] całość Warszawa - Bemowo Trasa Polskiej Organizacji Wojskowej 2008 VI nazwa zaproponowana przez mieszkańca Warszawy (nazwa zaaprobowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic dla INNEJ niż proponowana ulicy)
Trasa S-8 [W BUDOWIE] całość Warszawa - Bemowo Obrońców Grodna 1939 roku (aleja? trasa?) 2010 PLANOWANA NAZWA (obecnie jako ROBOCZA) - WPIS DO USUNIĘCIA / MODERNIZACJI PO NADANIU NAZWY OFICJALNEJ
Trasa Siekierkowska odcinek most Siekierkowski - Marsa / Płowiecka Warszawa - Praga Płd Trasa Reagana Ronalda 2006 VIII nazwa zaproponowana przez grupę społeczną (nie przekazana pod obrady Rady Warszawy ze względu na brak tzw. 5-cioletniej kadencji)
Trasa Siekierkowska całość Warszawa - Mokotów, Warszawa - Praga Południe Trasa Szarych Szeregów 2007 V nazwa zaproponowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na dublowanie się nazw - w Warszawie znajdowały się w momencie składania wniosku DWIE ulice Szarych Szeregów)
Walecznych całość Warszawa - Centrum Dubois Stanisława 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Waryńskiego Ludwika całość Warszawa - Centrum Nowomarszałkowska 1951-55 nazwa robocza (używana w okresie projektowania ulicy)
Węgorzewska całość Warszawa - Włochy św. Franciszka z Asyżu 2008 VI nazwa zaproponowana przez proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic ze względu na brak dostatecznego uzasadnienia zmiany istniejącej, funkcjonującej społecznie nazwy)
Wieczorkiewicza Antoniego całość Warszawa - Rembertów Polski Niepodległej 1998 V nazwa zaproponowana przez grupę społeczną, a następnie wycofana
Wilanowska całość Warszawa - Centrum Nowotki Marcelego 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Wspólna całość Warszawa - Centrum Polski Podziemnej 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)
Wybrzeże Gdańskie całość Warszawa - Centrum Wybrzeże Bohaterów Starego Miasta 1945 VIII nazwa planowana do wprowadzenia w dniu 01.09.1945 (ostatecznie niewprowadzona)
Wybrzeże Helskie całość Warszawa - Centrum Aleja Nadwiślańska 1951 nazwa robocza (używana w okresie projektowania ulicy)
Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" całość Warszawa - Centrum Kaczorowskiego Henryka, księdza 1999 V nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy Bielany (odrzucona przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic)
Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" całość Warszawa - Centrum Popiełuszki Jerzego, księdza 1993 nazwa zaproponowana przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic (odrzucona w głosowaniu przez Radę Warszawy)
Zielna całość Warszawa - Centrum Westerplatte 1943 nazwa zaproponowana przez Ruch Oporu do "nieoficjalnego" stosowania przez ludność Warszawy (jako akcja protestu przeciw przemianowywaniu ulic na nazwy niemieckie)


Autor: Daniel Nalazek.
Aktualizacja: 17 października 2010 r.

POWRÓT
KONTAKT: trasbus@o2.pl.