LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.12.23. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – plac Mirowski – Chłodna – Żelazna – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Żelaznej.

[DUmsW 1939, nr 017, 30 XII 1939, str. 6;
NKW 1939, nr 064, 23-24 XII 1939, str. 4]
1940.01.30. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – plac Mirowski – Chłodna – Żelazna – PLAC STARYNKIEWICZA. Przywrócenie ruchu na ul. Bielańskiej i Nalewkach.

[DOmW 1940, nr 004, 31 I 1940, str. 3;
NKW 1940, nr 027, 1-2 II 1940, str. 2]
1940.11.26. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – plac Mirowski – Chłodna – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Utworzenie Getta warszawskiego - przejęcie odcinka trasy linii 28.

[DOmW 1940, nr 044, 30 XI 1940, str. 8-9;
NKW 1940, nr 278, 26 XI 1940, str. 3]
1941.11.10. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przejęcie połączenia przez linię 17.

[NKW 1941, nr 265, 8/9 XI 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK. Uruchomienie nowej trasy przez al. Waszyngtona (pierwotnie planowane na rok 1939, przeszkodził temu wybuch wojny).
Zmiana oznaczenia linii 7 wraz ze zmianą trasy.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.