LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.12.24. OPACZEWSKA

PL. STARYNKIEWICZA
linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie pierwszej po rozpoczęciu działań wojennych linii tramwajowej na Ochocie.

[DUmsW 1939, nr 017, 30 XII 1939, str. 6;
NKW 1939, nr 064, 23-24 XII 1939, str. 4]
1940.01.09. linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Przedłużenie trasy do pl. Trzech Krzyży wraz z przywróceniem oznaczenia numerowego. Kursy co 4 minuty.

[NKW 1940, nr 009, 11 I 1940, str. 3;
DUmsW 1940, nr 001, 12 I 1940, str. 3;
1859DW, str. 107]
1941.03.23. linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i al. Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA. Przedłużenie trasy.

[DOmW 1941, nr 011, 22 III 1941, str. 2;
NKW 1941, nr 065, 18 III 1941, str. 3]
1941.05.11. linia tramwajowa zwykła stała OPACZEWSKA / GRÓJECKA – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i al. Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Kolejne przedłużenie trasy.

[DOmW 1941, nr 020, 16 V 1941, str. 3;
NKW 1941, nr 109, 9 V 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 27 wraz ze zmianą trasy.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1943.03.01. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE (ZAKŁADY LOTNICZE). Zmiana oznaczenia linii 7A wraz ze znacznym wydłużeniem trasy w związku z częściową likwidacją Getta Warszawskiego.

[NKW 1943, nr 048, 25 II 1943, str. 3]
1943.10.17. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Wycofanie "z przyczyn technicznych" z odcinka podmiejskiego - przejęcie połączenia przez przekształconą linię 7E.

[NKW 1943, nr 245, 15 X 1943, str. 3]
1944.02.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy (powrót: plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy) – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Ograniczenie czasu kursowania do godz 20.00.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.