LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
2013.01.01. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA) – Inżynierska – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Groblowa – Przejazdowa – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Młynarska – PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA). [Linia jednokierunkowa.] Reorganizacja komunikacji miejskiej organizowanej przez Urząd Miasta w Pruszkowie. Uruchomienie linii autobusowej łączącej Gąsin z centrum Pruszkowa.
2014.02.03. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA) – Inżynierska – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Groblowa – Przejazdowa – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Młynarska – PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA). [Linia jednokierunkowa.]

(Niektóre kursy: ... – Groblowa – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – Pruszków: Przejazdowa – Promyka – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów do Parzniewa.
2015.03.11. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka (powrót: Promyka – Królowej Jadwigi – Elektryczna – Waryńskiego – PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO).) – Robotnicza – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – ...)
Połączenie z linią 5 wraz z likwidacją kursów sobotnich.
2016.07.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – ...)
Wprowadzenie kursowania w dni świąteczne.
2016.07.11. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Traktowa – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Przejazdowej.
2016.11.04. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Promyka – PrzejazdowaParzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Przejazdowej.
2017.10.02. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ul. Działkowej w Pruszkowie.
2019.04.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców, Stalowej i Plantowej.
2019.04.08. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Wierzbowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z zamknięciem ul. Błońskiej w Pruszkowie na odcinku od ul. Groblowej do ul. Południowej.
2019.04.20. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Wierzbowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców, Stalowej i Plantowej.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA PRUSZKÓW

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.