LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
2013.01.01. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA) – Inżynierska – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Groblowa – Przejazdowa – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Młynarska – PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA). [Linia jednokierunkowa.] Reorganizacja komunikacji miejskiej organizowanej przez Urząd Miasta w Pruszkowie. Uruchomienie linii autobusowej łączącej Gąsin z centrum Pruszkowa.
2014.02.03. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA) – Inżynierska – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Groblowa – Przejazdowa – Promyka – Waryńskiego – Poznańska (zawrotka) – Waryńskiego – Młynarska – PRUSZKÓW (INŻYNIERSKA). [Linia jednokierunkowa.]

(Niektóre kursy: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)
Skierowanie w wybranych kursach do zawrotki na ul. Parzniewskiej.
2015.03.11. 4 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka (powrót: Promyka – Królowej Jadwigi – Elektryczna – Waryńskiego – PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO).) – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)
Połączenie z linią 5 wraz z likwidacją kursów sobotnich.
2016.07.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności (powrót: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – SolidarnościPruszków: Przejazdowa) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności (powrót: Solidarności – Pruszków: Przejazdowa) – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów do Parzniewa. Wprowadzenie kursowania w dni świąteczne.
2016.07.11. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Traktowa – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności (powrót: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – Pruszków: Przejazdowa) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności (powrót: Solidarności – Pruszków: Przejazdowa) – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Przejazdowej.
2016.11.04. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – PrzejazdowaParzniew: Solidarności – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności (powrót: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności – Pruszków: Przejazdowa) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności (powrót: Solidarności – Pruszków: Przejazdowa) – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Przejazdowej.
2017.10.02. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości (powrót: Przyszłości – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości (powrót: Przyszłości – Solidarności) – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ul. Działkowej w Pruszkowie.
2019.04.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości (powrót: Przyszłości – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości (powrót: Przyszłości – Solidarności) – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców, Stalowej i Plantowej.
2019.04.20. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) PRUSZKÓW (WARYŃSKIEGO) – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości – Pruszków: Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)

(Niektóre kursy do godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – Przyszłości (powrót: Przyszłości – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Solidarności) – ...)

(Niektóre kursy po godz. 12.30: ... – Promyka – Przejazdowa – Parzniew: Solidarności – 36 P.P. Legii Akademickiej – Główna – Parzniew (pętla) – Główna – 36 P.P. Legii Akademickiej – Przyszłości (powrót: Przyszłości – Solidarności) – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców, Stalowej i Plantowej.
2020.07.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) WKD PRUSZKÓW – Kraszewskiego – Lipowa – aleja Armii Krajowej – Prusa – Poznańska – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Bryły – Południowa – Błońska – Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)
Przedłużenie trasy do centrum Pruszkowa. Likwidacja wariantowych podjazdów do Parzniewa.
2020.09.17. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) WKD PRUSZKÓW – Kraszewskiego – Lipowa – aleja Armii Krajowej – Prusa – Poznańska – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Bryły – Południowa – Błońska – Działkowa – Gomulińskiego – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Działkowej.
2021.04.01. 4 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Pruszków) WKD PRUSZKÓW – Kraszewskiego – Lipowa – aleja Armii Krajowej – Prusa – Poznańska – Waryńskiego – Promyka – Robotnicza – Południowa – Błońska – Promyka – Przejazdowa – Bryły – Południowa – Błońska – Działkowa – Akacjowa – Powstańców – Plantowa – aleja Wojska Polskiego – PRUSZKÓW (OSIEDLE STASZICA).

(Niektóre kursy w dni powszednie: ... – Przejazdowa – Parzniewska – Parzniewska (pętla) – Parzniewska – Przejazdowa – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Działkowej.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA PRUSZKÓW

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.