LINIA AUTOBUSOWA STREFOWA UZUPEŁNIAJĄCA

data numer rodzaj trasa uwagi
2009.04.01. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała (w dni powszednie w godzinach szczytu oraz w dni świąteczne) LESZNOWOLA (URZĄD GMINY) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO (powrót: MYSIADŁO – Piaseczno: Puławska – Raszyńska – Nowa Iwiczna: Krasickiego).


(Jeden kurs w niedziele i święta kościelne: ... – Nowa Wola: Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – Piaseczno: Puławska – Raszyńska – Nowa Iwiczna: Mleczarska (powrót: Mleczarska – Mysiadło: Łabędzia – Piaseczno: Puławska – Raszyńska – Nowa Iwiczna: KrasickiegoNowa Wola: Krasickiego) – Słoneczna – NOWA IWICZNA (KOŚCIÓŁ).)
Przejęcie trasy linii L4 organizowanej wcześniej przez Urząd Gminy w Lesznowoli. Wprowadzenie wariantowego kursu świątecznego do kościoła w Nowej Iwicznej wraz z jednoczesną likwidacją linii L5. Od tego dnia w autobusach komunikacji gminy Lesznowola honorowano bilety okresowe ZTM (od dobowego wzwyż).
2010.02.01. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LESZNOWOLA (URZĄD GMINY) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Likwidacja kursu świątecznego. Korekta trasy w rejonie Mysiadła.
2011.11.07. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LESZNOWOLA (URZĄD GMINY) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Zimowa – Wiosenna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową odwodnienia ul. Granicznej w Nowej Iwicznej i jednoczesnym wyłączeniem z ruchu ul. Granicznej na odcinku od ul. Zimowej do ul. Szkolnej.
2012.05.14. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) LESZNOWOLA (URZĄD GMINY) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – GranicznaMysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem budowy systemu odwodnienia w Nowej Iwicznej.
2014.12.01. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) LESZNOWOLA (URZĄD GMINY) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Wprowadzenie kursowania poza godzinami szczytu.
2017.05.01. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) STEFANOWO (SOSNOWA) – Ułanów – Graniczna – Malinowa – Urocza – aleja Krakowska – Kolonia Warszawska: aleja Krakowska (powrót: Kolonia Warszawska: aleja Krakowska – Ułanów – Stefanowo: Ułanów – STEFANOWO (SOSNOWA).)Wólka Kosowska: aleja Krakowska – Marysin: aleja Krakowska – Łazy: aleja Krakowska – Łączności – Słojewskiego – Magdalenka: Lipowa – Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna – Gminna – Urząd Gminy (pętla) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Przedłużenie trasy do Stefanowa.
2018.07.18. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) STEFANOWO (SOSNOWA) – Ułanów – Graniczna – Malinowa – Urocza – aleja Krakowska – Kolonia Warszawska: aleja Krakowska (powrót: Kolonia Warszawska: aleja Krakowska – Ułanów – Stefanowo: Ułanów – STEFANOWO (SOSNOWA).) – Wólka Kosowska: aleja Krakowska – Marysin: aleja Krakowska – Łazy: aleja Krakowska – Magdalenka: aleja Krakowska – SłonecznaLesznowola: Słoneczna – Gminna – Urząd Gminy (pętla) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Słojewskiego w Magdalence i Łazach.
2018.09.04. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) STEFANOWO (SOSNOWA) – Ułanów – Graniczna – Malinowa – Urocza – aleja Krakowska – Kolonia Warszawska: aleja Krakowska (powrót: Kolonia Warszawska: aleja Krakowska – Ułanów – Stefanowo: Ułanów – STEFANOWO (SOSNOWA).) – Wólka Kosowska: aleja Krakowska – Marysin: aleja Krakowska – Łazy: aleja Krakowska – Łączności – Słojewskiego – Magdalenka: Lipowa – Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna – Gminna – Urząd Gminy (pętla) – Gminna – Szkolna – Nowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Słojewskiego w Magdalence i Łazach.
2018.10.23. L-4 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) STEFANOWO (SOSNOWA) – Ułanów – Graniczna – Malinowa – Urocza – aleja Krakowska – Kolonia Warszawska: aleja Krakowska (powrót: Kolonia Warszawska: aleja Krakowska – Ułanów – Stefanowo: Ułanów – STEFANOWO (SOSNOWA).) – Wólka Kosowska: aleja Krakowska – Marysin: aleja Krakowska – Łazy: aleja Krakowska – Łączności – Słojewskiego – Magdalenka: Lipowa – Słoneczna – Lesznowola: Słoneczna – Gminna – Oficerska – jezdnia lokalna przy Urzędzie Gminy – Gminna – Słoneczna – SzkolnaNowa Wola: Szkolna – Krasickiego – Nowa Iwiczna: Krasickiego – Szkolna – Graniczna – Mysiadło: Łabędzia – MYSIADŁO. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozbudową ul. Gminnej w Lesznowoli.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.