LINIA AUTOBUSOWA SEZONOWA

data numer rodzaj trasa uwagi
1953.07.05. B linia autobusowa sezonowa zwykła
(kursuje w dni świąteczne)
DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – aleja Solidarności – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – DWORZEC WILEŃSKI.) – Modlińska – BUCHNIK. Uruchomienie linii łączącej centrum Pragi z Buchnikiem, gdzie mieścił się ośrodek wczasów niedzielnych. Bilet kosztował 2 zł. Wszelkie bilety miesięczne i pracownicze były nieważne.

[EW 1953, nr 159, 4-5 VII 1953, str. 5]
1953.09.20. B linia autobusowa sezonowa zwykła
(kursuje w dni świąteczne)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zakończenie akcji wczasów świątecznych w Buchniku przez Warszawską Radę Związków Zawodowych.

[EW 1953, nr 230, 25 IX 1953, str. 3]
1954.07.18. B linia autobusowa sezonowa zwykła
(kursuje w dni świąteczne)
DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – aleja Solidarności – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – DWORZEC WILEŃSKI.) – Modlińska – BUCHNIK. Uruchomienie linii.
1954.10.03. B linia autobusowa sezonowa zwykła
(kursuje w dni świąteczne)
LIKWIDACJA LINII. Od następnego roku kursuje jako BUCHNIK.

[EW 1954, nr 233, 30 IX 1954, str. 3]
1961.06.18. B linia autobusowa sezonowa pospieszna
(kursuje w dni świąteczne)
STADION X-LECIA – Wał Miedzeszyński – Józefów: aleja Nadwiślańska – JÓZEFÓW (ŚWIDRY MAŁE).
Przystanki: STADION X-LECIA, LOTNISKO GOCŁAW, BRONOWSKA, MIEDZESZYN, BYSŁAWSKA, ŚWIDRY MAŁE.
Uruchomienie linii sezonowej pospiesznej łączącej centrum Warszawy z Miedzeszynem i Świdrami Małymi. Cena za przejazd (wg taryfy pospiesznej) całej trasy - 8 zł. Obsługa przez 6 autobusów.

[MPA Okólnik nr 28/61;
EW 1961, nr 143, 17/18 VI 1961, str. 7]
1961.06.25. B linia autobusowa sezonowa pospieszna
(kursuje w dni świąteczne)
STADION X-LECIA – Wał Miedzeszyński – Józefów: aleja Nadwiślańska – JÓZEFÓW (ŚWIDRY MAŁE).
Przystanki: STADION X-LECIA, LOTNISKO GOCŁAW, BRONOWSKA, MIEDZESZYN, BYSŁAWSKA, ŚWIDRY MAŁE.
Zmiana taryfy z pospiesznej na podmiejską. Cena za przejazd z pętli przy Stadionie X-Lecia do: Lotniska Gocław - 1,80 zł, ul. Bronowskiej - 2,40 zł, Miedzeszyna i Błot - 3,60 i do Świdrów Małych - 4,80 zł.

[EW 1961, nr 146, 21 VI 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 142, 16 VI 1961, str. 8]
1961.10.01. B linia autobusowa sezonowa pospieszna
(kursuje w dni świąteczne)
LIKWIDACJA LINII. Zakończenie sezonu wypoczynkowego.

[EW 1961, nr 231, 29 IX 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 231, 29 IX 1961, str. 6]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH SEZONOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.