LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1973.12.06. 373 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Wilczycka – Popularna – PKP WŁOCHY (powrót: PKP WŁOCHY – Chrobrego – Kleszczowa). Uruchomienie linii spełniając postulaty mieszkańców Ochoty zatrudnionych w zakładach pracy usytuowanych w rejonie skrzyżowania Łopuszańska / Aleje Jerozolimskie.

[MZK Polecenie Służbowe nr 72/73;
EW 1973, nr 289, 6 XII 1973, str. 7]
1976.07.24. 373 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Przedłużenie trasy.Obsługa

[MZK Polecenie Służbowe nr 17/76]
1979.01.??. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem przejazdu przez ul. Chrobrego z powodu zapadnięcia się jezdni.
1980.07.16. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna (powrót: Popularna – Wilczycka – Kleszczowa) – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Zmiana trasy objazdowej w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Chrobrego.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/80;
EW 1980, nr 153, 15 VII 1980, str. 5;
TL 1980, nr 167, 15 VII 1980, str. 5]
1982.11.13. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna (powrót: Potrzebna – Wałowicka – Chrobrego – Popularna – Wilczycka – Kleszczowa) – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Jednokierunkowe przywrócenie przejazdu przez tunel wzdłuż ul. Globusowej i Chrobrego.

[MZK Pismo nr MZK/RS/2236/82]
1984.01.28. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Przywrócenie dwukierunkowego ruchu na ul. Chrobrego.

[ŻW 1984, nr 25, 30 I 1984, str. 8]
1985.03.30. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Słupecka – Sękocińska (powrót: Sękocińska – Białobrzeska – Niemcewicza – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.) – Szczęśliwicka – Kopińska – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – WAGONOWNIA SZCZĘŚLIWICE. Korekta trasy na terenie Ochoty w celu zapewnienia dowozu mieszkańców Włoch do przychodni rejonowej przy ul. Kopińskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 7/85;
EW 1985, nr 62, 28 III 1985, str. 7;
ŻW 1985, nr 74, 28 III 1985, str. 8]
1985.??.??. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Słupecka – Sękocińska (powrót: Sękocińska – Białobrzeska – Niemcewicza – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA.) – Szczęśliwicka – Kopińska – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – ODOLANY. Przedłużenie trasy do stacji kolejowej.
1988.10.10. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni robocze) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Kopińska – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Globusowa – Wałowicka – Sympatyczna – Potrzebna – ODOLANY. Otwarcie nowego odcinka Trasy Łazienkowskiej - ul. Wawelskiej, Kopińskiej i Grzymały-Sokołowskiego.
1995.07.08. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Kopińska – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – ODOLANY. Skierowanie na trasę objazdową w związku z wprowadzeniem zakazu wjazdu na ul. Globusową pojazdów cięższych niż 1,5 tony.
1995.10.02. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) W godzinach 5.00 – 13.00: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Kopińska – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna – Wałowicka – Zdobnicza – Cienista – Świerszcza (powrót: Świerszcza – PotrzebnaSympatyczna – Cegielniana) – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY.

W godzinach 13.00 – 21.00: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Kopińska – Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Wałowicka – Zdobnicza – Cienista – Świerszcza (powrót: Świerszcza – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna – Cegielniana) – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY.
Przedłużenie linii wraz z wprowadzeniem wariantowych podjazdów do pętli ODOLANY.
1996.08.01. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 127.
1999.05.01. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna (powrót: Sympatyczna – Cegielniana) – Wałowicka – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY. Uruchomienie linii z przekształconej linii 173.
2002.01.12. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAJEZDNIA KLESZCZOWA – Łopuszańska (powrót: Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Krańcowa – ZAJEZDNIA KLESZCZOWA.) – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna (powrót: Sympatyczna – Cegielniana) – Wałowicka – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY. Wprowadzenie trasy skróconej w związku z przebudową wiaduktów w ciągu Alej Jerozolimskich nad torami kolejowymi.
2002.03.13. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAJEZDNIA KLESZCZOWA – Łopuszańska (powrót: Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Krańcowa – ZAJEZDNIA KLESZCZOWA.) – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna (powrót: Sympatyczna – Cegielniana) – Wałowicka – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY. Utrzymanie trasy skróconej jako stałej.
2003.10.01. 373 linia autobusowa zwykła stała ZAJEZDNIA KLESZCZOWA – Łopuszańska (powrót: Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Krańcowa – ZAJEZDNIA KLESZCZOWA.) – Kleszczowa – Chrobrego – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Potrzebna – Odolany – Potrzebna – Sympatyczna (powrót: Sympatyczna – Cegielniana) – Wałowicka – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY. Wprowadzenie kursowania w dni świąteczne.
2003.11.15. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) OKĘCIE – aleja Krakowska – Łopuszańska – Aleje Jerozolimskie – Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Wałowicka – Globusowa – Świerszcza – Chrościckiego – NOWE WŁOCHY. Przejęcie dojazdu z Włoch do Okęcia od linii 129 i 177 wraz z jednoczesnym wycofaniem z Odolan i likwidacją kursowania w dni świąteczne.
2005.12.17. 373 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII. Przejęcie trasy przez linię 177.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.