LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

data numer rodzaj trasa uwagi
1980.10.19. 213 linia autobusowa podmiejska zwykła stała CMENTARZ WOLSKI – Fort Wola – Wolska – Połczyńska – Mory: Poznańska – Jawczyce: Poznańska – Bronisze: Poznańska – Ożarów Wieś: Poznańska – Ożarów Mazowiecki: Poznańska – Umiastowska – Parkowa – OŁTARZEW (powrót: OŁTARZEW – Lipowa – Poznańska). Uruchomienie linii w celu objęcia obsługą komunikacyjną Ożarowa Mazowieckiego i Ołtarzewa. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Kleszczowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 44/80;
EW 1980, nr 226, 18/19 X 1980, str. 2;
TL 1980, nr 249, 18/19 X 1980, str. 6;
ŻW 1980, nr 247, 21 X 1980, str. 8]
1985.06.21. 213 linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 713 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii podmiejskich.

[MZK Polecenie Służbowe nr 24/85]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.