LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1959.07.21. 34 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK. Uruchomienie linii w związku z wycofaniem z rejonu Starej Pragi linii 2.
1960.05.09. 34 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Skrócenie trasy na terenie Grochowa.
1960.06.28. 34 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA. Przebudowa ulicy Grochowskiej, budowa nowej nawierzchni i torowiska. Zamknięcie odcinka ulicy Grochowskiej (na odcinku między ul. Zamoyskiego i Wiatraczną) - skierowanie na trasę objazdową.
1960.09.01. 34 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Grochowskiej.
1964.09.27. 34 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – Nowo-Bema – NOWO-BEMA. Połączenie z linią 5bis w celu stworzenia bezpośredniego połączenia Woli z Bródnem.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1969.01.31. 11 linia tramwajowa zwykła stała ŚW. WINCENTEGO – św. Wincentego – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Zmiana nazwy ulicy o roboczej nazwie "Nowo-Bema" na "aleję Rewolucji Październikowej".

[Uchwała nr 119 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 31 stycznia 1969]
1969.03.30. 34 linia tramwajowa zwykła stała ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Likwidacja trasy przez ul. św. Wincentego w związku z modernizacją ulicy - uruchomienie tymczasowej linii autobusowej 169bis.

[MZK Polecenie Służbowe nr 10/69;
EW 1969, nr 74, 28 III 1969, str. 5]
1971.10.17.
godz. 16.00.
34 linia tramwajowa zwykła stała TORUŃSKA – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Przedłużenie linii wzdłuż nowej trasy na Bródno. Obsługa przez zajezdnię "Praga" (8 wozów 13N) oraz zajezdnię "Wola" (8 wozów 13N).

[MZK Polecenie Służbowe nr 63/71;
EW 1971, nr 243, 14 X 1971, str. 5]
1972.05.07. 34 linia tramwajowa zwykła stała TORUŃSKA – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – 11 Listopada) – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Rozpoczęcie budowy kanału wzdłuż ul. 11 Listopada i związane z tym ograniczenie ruchu tramwajowego do jednego kierunku (pojedynczym torem w stronę Śródmieścia) - skierowanie w stronę Bródna trasą objazdową.

[MZK Polecenie Służbowe nr 21/72]
1973.01.15. 34 linia tramwajowa zwykła stała TORUŃSKA – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Zakończenie prac budowlanych na ul. 11 Listopada - przywrócenie ruchu tramwajowego w kierunku północnym.

[MZK Polecenie Służbowe nr 3/73;
EW 1973, nr 11, 13/14 I 1973, str. 7]
1981. 34 linia tramwajowa zwykła stała BRÓDNO – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – AL. REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ. Zmiana nazwy krańca.
1983. 34 linia tramwajowa zwykła stała BRÓDNO – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – WOLSKA. Zmiana nazwy krańca.
1986.04.01. 34 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – aleja Rewolucji Październikowej – WOLSKA. Zmiana nazwy krańca.

[MZK Polecenie Służbowe nr 8/86/R]
1990.06.30. 34 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI. Zamknięcie odcinka trasy na ul. Kasprzaka i w alei Prymasa Tysiąclecia związane z budową wiaduktów nad aleją Prymasa Tysiąclecia.
1991.10. 34 linia tramwajowa zwykła stała ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Budowlana – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Wolska – CM. WOLSKI. Zmiana nazwy al. Karola Świerczewskiego na al. Solidarności.
1992.06.01.
1992.12.31.
34 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Rozpoczęcie remontu mostu Śląsko-Dąbrowskiego wraz z wycofaniem ruchu tramwajowego.
1993.01.01. 34 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zakończenie remontu mostu Śląsko-Dąbrowskiego; przejęcie taboru przez linie 26 i 32.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


     

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.