LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1954.01.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie linii łączącej Żoliborz poprzez Śródmieście z Mokotowem.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 002, 2-3 I 1954, str. 5;
EW 1963, nr 2, 3 I 1963, str. 5]
1963.01.07. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA.

(W dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Woronicza – Komarowa – Marynarska – PDP SŁUŻEWIEC.)
Przedłużenie trasy zgodnie z postulatami mieszkańców i zakładów przemysłowych położonych w rejonie Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

[MPK Okólnik nr 1/63]
1964.09.27. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA.

(W dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY.)
Zmiana nazwy krańca.
1966.06.19. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Przedłużenie wszystkich kursów do Służewca.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 31/66]
1971.03.15. 31 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Mickiewicza – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Rozpoczęcie generalnej przebudowy węzła "Potocka" (skrzyżowania ulic: Gdańskiej, Stołecznej, Potockiej i Słowackiego), w ramach której wykonano zmianę przebiegu ulicy Stołecznej ("wyprostowania" biegu ulicy, który dotychczas - wraz z torowiskiem - wyginał się w łuk za skrzyżowaniem z ulicą Poli-Gojawiczyńskiej i zbiegał z ulicą Słowackiego na wprost ulicy Urzędniczej) wraz z budową skrzyżowania, budowę przejść podziemnych oraz przebudowę pętli tramwajowej. Na czas inwestycji wymagającej m. in. zamknięcia pętli linie kończące tam bieg skierowano na trasy objazdowe.

[MZK Polecenie Służbowe nr 10/71;
EW 1971, nr 62, 15 III 1971, str. 5]
1972.01.17. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Oddanie do użytku zmodernizowanej pętli tramwajowej przy węźle drogowym "Potocka" wraz z przejściami podziemnymi pod przystankami i ulicą Słowackiego.

[MZK Polecenie Służbowe nr 2/72;
EW 1972, nr 12, 15/16 I 1972, str. 7]
1973.12.30. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem na Służewiec linii 17.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/73;
EW 1973, nr 307, 28 XII 1973, str. 7]
1974.02.10. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Przywrócenie starej trasy wskutek postulatów pasażerów oraz służewieckich zakładów pracy. Obsługa przez zajezdnie "Mokotów" (6 pociągów sprzężonych) oraz "Żoliborz" (4 pociągi sprzężone).

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/74;
EW 1974, nr 34, 9/10 II 1974, str. 7;
ŻW 1974, nr 34, 9 II 1974, str. 10]
1986.04.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy krańca.

[MZK Polecenie Służbowe nr 8/86/R]
1987.07.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Chodkiewicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Remont torowiska w południowej części ul. Marszałkowskiej (między placem Zbawiciela i placem Unii Lubelskiej) oraz na ul. Puławskiej (na odcinku między ul. Skolimowską i Rakowiecką) - skierowanie na trasę objazdową.
1987.08.30. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu torowiska na południowym odcinku ul. Marszałkowskiej i północnym odcinku ul. Puławskiej.
1989.11.17. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy pl. Feliksa Dzierżyńskiego na pl. Bankowy.

[EW 1989, nr 224, 17/19 XI 1989, str. 1-2]
1990.02.28. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy pl. Komuny Paryskiej na pl. Thomasa Woodrowa Wilsona.

[EW 1990, nr 043, 1 III 1990, str. 5]
1990.11.06. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy ul. Marcelego Nowotki na Władysława Andersa.

[EW 1990, nr 227, 22 XI 1990, str. 7]
1992.07.01.
1992.08.31.
31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1992.12.19. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy ul. Władimira Komarowa na Wołoską.
1993.05.04. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WILANOWSKA. Rozpoczęcie remontu torowiska w południowej części ul. Wołoskiej (od Woronicza) i ul. Marynarskiej - skierowanie na trasę objazdową.
1993.07.01.
1993.08.31.
31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1993.09.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu torowiska na ul. Wołoskiej i Marynarskiej.
1994.07.01.
1994.08.31.
31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1995.01.02. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Wycofanie ze Służewca i skierowanie przez ulicę Nowowiejską jako linię dowozową do metra.
1997.07.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Rozpoczęcie remontu torowiska na ulicy Słowackiego - skierowanie na trasę objazdową.
1997.09.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Słowackiego.
1998.07.01.
1998.08.31.
31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.09.01. 31 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię okresową 45.


.


2011.10.17. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przekształcenie linii szczytowej 44 w stałą wraz ze zmianą oznaczenia w związku ze zmianą częstotliwości kursowania linii 18.
2013.06.29.
2013.08.04.
31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Puławskiej (na odcinku od ul. Woronicza do pętli WYŚCIGI) w związku z przebudową skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Domaniewskiej. Zastąpienie na Mokotowie przez linię 10 oraz wariantowe wydłużone kursy linii 4.
2015.06.29. 31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie linii w związku z kolejnym etapem budowy drugiej jezdni ul. Wołoskiej i zamknięciem dla ruchu trasy tramwajowej na ul. Woronicza, Wołoskiej i Marynarskiej (na odcinku od ul. Puławskiej do pętli SŁUŻEWIEC).
2015.08.31. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Kolejny etap przebudowy ul. Wołoskiej. Przywrócenie kursowania linii po otwarciu ruchu tramwajowego na ul. Woronicza, Wołoskiej i Marynarskiej (na odcinku od ul. Puławskiej do pętli SŁUŻEWIEC) wraz z utrzymaniem zamknięcia przejazdu na wprost przez ul. Wołoską i Woronicza.
2016.08.20. 31 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie linii w związku z montażem rozjazdu nakładkowego za przystankiem RZYMOWSKIEGO w ramach przygotowań do przebudowy ul. Marynarskiej.
2016.08.22. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RZYMOWSKIEGO. Skrócenie trasy do tymczasowego krańca RZYMOWSKIEGO. Obsługa wyłącznie przez tramwaje dwukierunkowe.
2017.05.08. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WIERZBNO – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RZYMOWSKIEGO. Skrócenie trasy do nowego krańca METRO WIERZBNO po zakończeniu budowy torów odstawczych na ul. Woronicza. Obsługa tylko przez tramwaje dwukierunkowe.
2018.02.19. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WIERZBNO – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RONDO UNII EUROPEJSKIEJ. Zmiana nazwy zespołu przystankowego "RZYMOWSKIEGO" na "RONDO UNII EUROPEJSKIEJ".
2018.06.09. 31 linia tramwajowa zwykła stała WYŚCIGI – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RONDO UNII EUROPEJSKIEJ.

(Niektóre kursy w dni powszednie: METRO WIERZBNO – Woronicza – ...)
Wydłużenie trasy części kursów w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza) i wycofaniem ze Służewia linii 10, 14 i 35.
2018.08.06. 31 linia tramwajowa zwykła stała WYŚCIGI – Puławska – Woronicza – Wołoska – DOMANIEWSKA.

(Niektóre kursy w dni powszednie: METRO WIERZBNO – Woronicza – ...)
Kolejne skrócenie trasy na Służewcu w związku z kolejnym etapem przebudowy linii tramwajowej.
2018.09.03. 31 linia tramwajowa zwykła stała METRO WIERZBNO – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska na Służewcu. Zmiana nazwy krańca.
2020.12.25. 31 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) METRO WIERZBNO – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Zawieszenie kursowania w soboty, niedziele i święta w związku z okresem świąteczno-noworocznym i następującymi po nim feriami zimowymi utrzymane do odwołania.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                 

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.