LINIA TRAMWAJOWA CMENTARNA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1941.11.01. CM. BRÓDNOWSKI

PL. STARYNKIEWICZA
linia tramwajowa cmentarna zwykła CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Uruchomienie dodatkowej linii cmentarnej.

[NKW 1941, nr 258, 31 X 1941, str. 3]
1941.11.02. CM. BRÓDNOWSKI

PL. STARYNKIEWICZA
linia tramwajowa cmentarna zwykła LIKWIDACJA LINII. [NKW 1941, nr 258, 31 X 1941, str. 3]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.