LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.01.13. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie. Kursy co 3 minuty.

[DOmW 1940, nr 002, 23 I 1940, str. 5;
NKW 1940, nr 013, 16 I 1940, str. 3]
1940.01.17. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego w Alejach Ujazdowskich i na Bagateli.

[DOmW 1940, nr 002, 23 I 1940, str. 5;
NKW 1940, nr 017, 20-21 I 1940, str. 3]
1940.03.31. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA. Przedłużenie trasy w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Rakowieckiej.

[DOmW 1940, nr 011, 4 IV 1940, str. 3;
NKW 1940, nr 077, 2 IV 1940, str. 2]
1944.04.25. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA.

(W godz. 6.30 - 7.30 kursy tylko dla Niemców.)
Wprowadzenie zakazu poruszania się ludności polskiej na poszczególnych fragmentach lub na całości niektórych linii.

[NKW 1944, nr 097, 25 IV 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.