LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.04.14. linia tramwajowa zwykła stała BEMA / WOLSKA – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY. Pozostawienie części wozów obsługujących linię 21 na starej trasie (pozostałą część skierowano do pętli przy Cmentarzu Wolskim) wraz z wprowadzeniem dodatkowego oznaczenia.

[DOmW 1940, nr 012, 16 IV 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 086, 12 IV 1940, str. 2]
1940.09.??. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. [WTE t. 2., str. 98]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.