LINIA OMNIBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1941.07.??. A linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
ŻELAZNA / OGRODOWA – Żelazna – Grzybowska (powrót: Grzybowska – Waliców – Krochmalna – Żelazna) – Ciepła – Twarda – Mariańska – Pańska – Komitetowa – Śliska – ŚLISKA / WIELKA. Rozpoczęcie działalności przez Towarzystwo Komunikacji Omnibusowej Kohna i Hellera, które wprowadziło na ulice omnibusy konne. Obsługa: 25 wozów, ciągnionych przez parę koni, z zamkniętym nadwoziem w żółto-niebieskich barwach. Omnibusy nazywane popularnie "kohnhellerkami" kursowały w godz. 7.50 - 20.50, co 10 minut.
Linia "tylko dla Żydów".

[NKW 1941, nr 188, 11 VIII 1941, str. 3;
GŻ 1941, nr 052, 30 VI 1941]
1941.11.??. A linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
ŻELAZNA / OGRODOWA – Żelazna – Grzybowska (powrót: Grzybowska – Waliców – Krochmalna – Żelazna) – Ciepła – Twarda – Mariańska – Pańska – Komitetowa – Śliska – Sosnowa – Sienna – SIENNA / WIELKA. Prawdopodobna korekta trasy.
Linia "tylko dla Żydów".

[GŻ 1942, nr 010, 23 I 1942]
1942.01.23. A linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
LESZNO / SOLNA – Leszno – Żelazna – Grzybowska (powrót: Grzybowska – Waliców – Krochmalna – Żelazna) – Ciepła – Twarda – Mariańska – Pańska – PAŃSKA / KOMITETOWA. Zmiany w zasięgu obszaru Getta wymusiły całkowitą zmianę trasy.
Linia "tylko dla Żydów".

[GŻ 1942, nr 010, 23 I 1942]
1942.01.25. A linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
ŻELAZNA / CHŁODNA – Żelazna – Krochmalna – Ciepła – Skórzana – Twarda – TWARDA / SIENNA. Podział linii na: A (kursującą w małym getcie) i A1 (kursującą w dużym getcie) w związku z brakiem możliwości korzystania z przejazdu wzdłuż ul. Żelaznej przy skrzyżowaniu z ul. Chłodną.
Linia "tylko dla Żydów".
1942.07.??. A linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
LIKWIDACJA LINII. Hitlerowcy rozpoczynają realizację Wielkiej Akcji Likwidacyjnej Getta. Wśród terroru i chaosu, jaki zapanował w dzielnicy, wszelki transport - w tym komunikacja tramwajowa i omnibusowa - został zlikwidowany.

[1859DW, str. 317]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

POWRÓT DO SPISU LINII OMNIBUSOWYCH (1941-1942)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.