LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA
(oddział komunikacji samochodowej P.K.P.)

data numer rodzaj trasa uwagi
1935.08.26. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GŁÓWNY – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – Sobieskiego – Wilanów – Powsin – Konstancin – SKOLIMÓW.

(Niektóre kursy: ... – Jeziorna – KONSTANCIN.)
Przystanki: DWORZEC GŁÓWNY, PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW, POWSINEK, NATOLIN, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, KONSTANCIN, SKOLIMÓW, (CHYLICE).
Uruchomienie linii. Kursy w godz. 6.05 - 1.10. Cena od Dworca Głównego do przystanku: pl. Unii Lubelskiej 0,30 zł; Wilanów 0,60; Powsinek 0,70; Natolin 0,80; Powsin 0,90; Klarysew 1,00; Jeziorna 1,10; Konstancin 1,20; Skolimów 1,30. Cena biletu powrotnego Warszawa-Skolimów lub Skolimów-Warszawa wynosi 2,20 zł.

[CZAS 1935, nr 232, 25 VIII 1935, str. 10]
1935.??.??. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GŁÓWNY – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – Sobieskiego – Wilanów – Powsin – Konstancin – SKOLIMÓW.

(Niektóre kursy: ... – Skolimów – CHYLICE.)

(Niektóre kursy: ... – Jeziorna – KONSTANCIN.)
Przystanki: DWORZEC GŁÓWNY, PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW, POWSINEK, NATOLIN, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, KONSTANCIN, SKOLIMÓW, (CHYLICE).
Skierowanie części kursów do Chylic. Cena od Dworca Głównego do przystanku: pl. Unii Lubelskiej 0,30 zł; Wilanów 0,60; Powsinek 0,70; Natolin 0,80; Powsin 0,90; Klarysew 1,00; Jeziorna 1,10; Konstancin 1,20; Skolimów 1,30; Chylice 1,40. Cena biletu powrotnego Warszawa-Skolimów lub Skolimów-Warszawa wynosi 2,20 zł.
1936.10.05. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GŁÓWNY – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – Sobieskiego – Wilanów – Powsin – Konstancin – SKOLIMÓW.
Przystanki: DWORZEC GŁÓWNY, PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW, POWSINEK, NATOLIN, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, KONSTANCIN, SKOLIMÓW.
Skierowanie wszystkich kursów do Skolimowa.

[CZAS 1936, nr 272, 3 X 1936, str. 8;
WDN 1936, nr 270, 2 X 1936, str. 7]
1937.05.22. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) DWORZEC GŁÓWNY – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – Sobieskiego – Wilanów – Powsin – Konstancin – SKOLIMÓW.

(Niektóre kursy: ... – Skolimów – CHYLICE.)

(Niektóre kursy: ... – Jeziorna – KONSTANCIN.)
Przystanki: DWORZEC GŁÓWNY, PL. UNII LUBELSKIEJ, WILANÓW, POWSINEK, NATOLIN, POWSIN, KLARYSEW, JEZIORNA, KONSTANCIN, SKOLIMÓW, (CHYLICE).
Skierowanie części kursów do Chylic i Konstancina w związku z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy.

[WDN 1937, nr 135, 19 V 1937, str. 8]
1939.09.08. WARSZAWA

SKOLIMÓW
linia autobusowa podmiejska zwykła stała (PKP) LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie działań wojennych II Wojny Światowej i związany z tym całkowity paraliż wszelkiej komunikacji publicznej na terenie Warszawy.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
(P.K.P)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.