Źródło: Bogdan Pokropiński "Kolej marecka".

data numer rodzaj trasa uwagi
1897.03.09. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) TARGÓWEK – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI PUSTELNIK.
Stacje: TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK.
Otwarcie ruchu tymczasowego obsługiwanego trakcją konną (tylko w razie nagłej potrzeby uruchamiano parowóz).
1899.09.15. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) TARGÓWEK – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.
Oficjalne otwarcie linii.
1901.08.04. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.
Przedłużenie do dworca przy ul. Stalowej 60.
1902.08.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – IZABELIN. (kursy w niedziele i święta)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, IZABELIN.
Oddanie do użytku bocznicy rozpoczynającej się tuż przez stacją STRUGA. Miała na celu wywóz torfu z okolicznych pokładów, jak również przyczynienie się do rozwoju planowanych w okolicy letnisk. Uruchomienie specjalnych pociągów letnich kursujących w niedziele i święta.
jesień 1903. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.
Likwidacja kursów świątecznych do Izabelina z powodu nikłej frekwencji (do budowy planowanych uzdrowisk nie doszło).
wiosna 1908. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA. (kursy pospieszne we wtorki, czwartki, soboty i dni świąteczne)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, STRUGA.
Uruchomienie dodatkowych kursów pospiesznych.
1915.07.26. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE LINII. Wywiezienie większości taboru przez wycofujące się wojska rosyjskie.

[KW 1915, nr 206, 28 VII 1915, dod. por., str. 3]
1915.09.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI.
Uruchomienie prowizorycznej komunikacji na skróconej trasie obsługiwanej przez jeden z pozostawionych w Warszawie wozów letnich.
1915.10.02. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA.
Wprowadzenie regularnej komunikacji (6 kursów w ciągu dnia w każdą stronę z częstotliwością 120 minut) wraz z przedłużeniem trasy.

[KW 1915, nr 272, 2 X 1915, str. 3]
1916.02.05. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA.
Dostarczenie przez niemiecką fabrykę Henschla nowych parowozów.

[KW 1916, nr 036, 5 II 1916, wyd. por., str. 2]
1916.03.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.
Przywrócenie kursowania na odcinku Struga - Radzymin.
1916.11.01. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Wólka Radzymińska: Szosa Forteczna Wawer-Zegrze – Nieporęt: Szosa Forteczna Wawer-Zegrze – ZEGRZE.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, WÓLKA RADZYMIŃSKA, ZEGRZE.
Otwarcie tzw. "linii wojennej" między Strugą a Zegrzem.

[KW 1916, nr 296, 25 X 1916, wyd. wiecz., str. 6;
KW 1916, nr 300, 29 X 1916, str. 8]
1923.??.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA. (kursy pospieszne we wtorki, czwartki, soboty i dni świąteczne)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, STRUGA.
Rozebranie "linii wojennej" z powodu nikłej frekwencji (przejęcie przez PKP od wojska linii Jabłonna - Zegrze wraz z uruchomieniem komunikacji autobusowej pomiędzy Zegrzem a Warszawą rok wcześniej).
1935.??.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, CMENTARZ, LEOPOLDYNÓW, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA. (kursy pospieszne we wtorki, czwartki, soboty i dni świąteczne)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, STRUGA.
Uruchomienie nowych przystanków PUSTELNIK I (wraz z przemianowaniem dotychczasowego przystanku PUSTELNIK na PUSTELNIK II) oraz CMENTARZ i LEOPOLDYNÓW (na trasie Słupno - Radzymin).
wiosna 1938. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa i spalinowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, CMENTARZ, LEOPOLDYNÓW, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA. (kursy pospieszne we wtorki, czwartki, soboty i dni świąteczne)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, STRUGA.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – PUSTELNIK I. (kursy pospieszne, trakcja spalinowa)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, ZACISZE, DREWNICA, PUSTELNIK I.
Uruchomienie pospiesznych tzw. ekstra pociągów obsługiwanych dwoma zestawami zakuponych w zeszłym roku wagonów motorowych.
1939.09.07?. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE LINII. Wywołany bombardowaniami pożar strawił m. in. budynek biur i ekspedycji stacji TARGÓWEK. Prawdopodobnie wtedy też zawieszono kursowanie kolejki mareckiej.
1939.10.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, CMENTARZ, LEOPOLDYNÓW, RADZYMIN.
Przywrócenie kursowania (władze okupacyjne zobowiązały zarząd kolejki do jak najszybszego wznowienia komunikacji).
wiosna 1940. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa i spalinowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, SŁUPNO, CMENTARZ, LEOPOLDYNÓW, RADZYMIN.

WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA. (kursy pospieszne we wtorki, czwartki, soboty i dni świąteczne)
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, STRUGA.
Przywrócenie kursowania dodatkowych pociągów pospiesznych ze względu na wzrastający ruch pasażerski.
1943.12.09. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa i spalinowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA MOST – Wybrzeże Szczecińskie – Starzyńskiego – trasa wzdłuż torów PKP – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA MOST, PRAGA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, SŁUPNO, CMENTARZ, LEOPOLDYNÓW, RADZYMIN.
Otwarcie łącznicy z kolejką jabłonowsko-wawerską wraz z prawdopodobnym wchłonięciem linii pospiesznej jako skrócony wariant linii Warszawa Most - Radzymin.
1944.08.01. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.
1944.11.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) MARKI – Radzymińska – MARKI STRUGA.
Stacje: MARKI, PUSTELNIK, STRUGA.
Uruchomienie nieregularnych kursów (kursowanie w kierunku Warszawy było faktycznie zabronione ze względu na bliskość frontu).
1945.01-02.??. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – MARKI STRUGA.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA.
Przedłużenie trasy (dalej ruch nieoficjalny) - pozostawienie łącznicy Warszawa Most - Stalowa jako gospodarczej.
lato 1945. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, SŁUPNO, CMENTARZ, RADZYMIN.
Przedłużenie trasy (dalej ruch nieoficjalny).
wiosna 1946. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA PRAGA STALOWA – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA PRAGA STALOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK, STRUGA, SŁUPNO, CMENTARZ, RADZYMIN.
Otwarcie ruchu stałego.
1949.07.21. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA TARGOWA – aleja Solidarności – Radzymińska – Marki: Radzymińska – Słupno: Warszawska – Radzymin: Warszawska – RADZYMIN.
Stacje: WARSZAWA TARGOWA, TARGÓWEK, ZACISZE, DREWNICA, MARKI, PUSTELNIK I, PUSTELNIK II, STRUGA, SŁUPNO, CMENTARZ, RADZYMIN.
Przedłużenie linii w związku z otwarciem Trasy W-Z i likwidacją kłopotliwego przejazdu przy ul. Stalowej.
1974.09.01. KOLEJKA
MARECKA
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) LIKWIDACJA LINII. Zastąpienie przez PKS.

[EW 1974, nr 201, 26 VIII 1974, str. 7]

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.