Źródło: Bogdan Pokropiński "Kolej jabłonowska".

data numer rodzaj trasa uwagi
1896.06.02. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) "Gazeta Warszawska" informuje o wniesieniu do warszawskiego Zarządu Dróg i Komunikacji podania o zezwolenie budowę wąskotorowej, konnej kolei dojazdowej, mającej połączyć Warszawę od dworca Petersburskiego (obecnie - Wileńskiego), wzdłuż obecnych ulic: Jagiellońskiej i Modlińskiej do Jabłonnej. Podanie złożyła grupa przedsiębiorców, reprezentowanych m. in. przez inż. Krzysztofa Kiersnowskiego oraz Ludwika Spiessa - właściciela fabryki farmaceutycznej w Tarchominie.
W ciągu roku wnioskodawcy zmodyfikowali swój projekt, przedłużając znacznie trasę linii planowanej kolei konnej ciągiem ulicy Targowej do dworca Brzeskiego (obecnie Wschodniego), a następnie wzdłuż obecnej ulicy Grochowskiej aż do Wawra.
jesień 1896. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Zarząd Miasta zgłosił liczne zastrzeżenia do planów budowy kolejki konnej między Wawrem a Jabłonną; sprzeciwił się połączeniu nową trasą obydwu praskich dworców kolejowych oraz poprowadzeniu trasy kolei ulicami miasta (zapewne upatrując w tym - i słusznie - potencjalnej konkurencji dla miejskich tramwajów konnych). Sprzeciwiono się także użyciu trakcji konnej. Postawiono także szereg zastrzeżeń natury finansowej, w tym - żądanie przekazania linii po wygaśnięciu 30-letniej koncesji miastu.
styczeń 1897. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Dzięki uporowi inż. Kiersnowskiego udało się doprowadzić do ugody z magistratem co do trakcji (parowa) i przebiegu linii kolejki na terenie miasta - od rogatek Petersburskich miała ona biec wzdłuż dzisiejszej ulicy Jagiellońskiej do jej zbiegu z Ratuszową, następnie "na ukos przez park Praski" do północnego przyczółka mostu Aleksandrowskiego (Kierbedzia), wzdłuż nabrzeża wiślanego (po wale ochronnym) i obecną ulicą Zamoyskiego do rogatek Moskiewskich. Planowano też w przyszłości budowę odnogi linii do Saskiej Kępy i nadwiślanych osad położonych na południe od niej.
luty 1897. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Zawiązano Spółkę Udziałową Budowy Kolejki Jabłonna-Wawer, w skład której wchodzą przemysłowcy (m. in. inż. Kiersznowski) oraz magnaci (jak np. hrabiowie: Jan Zamoyski i August Potocki). Nowa spółka otrzymuje koncesję na budowę linii kolejki parowej, o rozstawie szyn 800 mm i łączącej Jabłonnę i Wawer z Pragą trasą omijającą ulice miasta - nabrzeżem wiślanym.
marzec 1897. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Na skutek niespodziewanych kolejnych protestów Magistratu zmodyfikowano projekt przebiegu linii, wprowadzając zrealizowany wariant - wzdłuż nasypu kolei Nadwiślanej i nabrzeżem Wisły z jednoczesnym wycofaniem trasy bezpośrednio przez Pragę. Zrezygnowano też z poprowadzenia torów szczytem wałów przeciwpowodziowych oraz budowy odnogi linii na Saską Kępę.
maj 1899. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Rozpoczęto układanie torów kolejki jabłonowskiej na odcinku pomiędzy praskim przyczółkiem mostu Aleksandrowskiego (później - Kierbedzia), gdzie ulokowano główną stację miejską, a Jabłonną.
1899.12.31. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Spółka udziałowa budowy kolejki jabłonowskiej przekształciła się w Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Drogi Żelaznej Podjazdowej Jabłonna-Wawer. Rząd rosyjski zatwierdził statut nowej spółki akcyjnej, przyznając jej koncesję na 60 lat eksploatacji, z prawem późniejszego wykupu linii. Nowa spółka powierzyła dalszą budowę a także sprowadzenie taboru i wyposażenia technicznego Spółce Techniczno-Handlowej Parowóz mieszczącej się na Kole, będącej filią fabryki Orenstein & Koppel z Berlina.
1900. WKD kolej wąskotorowa W związku z narastającą lawinowo liczbą podań o koncesję na uruchomienie lokalnych wąsko- oraz szeroko-torowych kolei dojazdowych (napływających z terenu całego Imperium Rosyjskiego) rząd rosyjski wydaje zarządzenie, na mocy którego moc decyzyjna w sprawie udzielania w/w koncesji zostaje przekazana odpowiednim władzom gubernialnym oraz powiązanymi z nimi placówkami (bądź urzędnikami) Ministeryum Komunikacji.
listopad 1900. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Zakończono prace na całym odcinku trasy kolejki - od Wawra do Jabłonnej. Zakończono tez budowę głównych stacji na linii oraz lokomotywowni, mieszczącej się przy stacji Grochów - w pobliżu obecnego ronda Wiatraczna.
1900.12.10. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – WARSZAWA MOST.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST.
O godzinie 7:00 uroczyście uruchomiono ruch pasażerski na północnym odcinku linii kolejki jabłonowskiej - od Jabłonny do "głównej" stacji przy moście Aleksandrowskim (Kierbedzia).
1901.01.04. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – WAWER.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER.
Do ruchu oddano pozostała, południową część linii kolejki jabłonowsko-wawerskiej. Do obsługi całej trasy według pierwszego rozkładu jazdy skierowano trzy pociągi. Nowy odcinek poprowadzono wzdłuż ulic: Zamoyskiego i Grochowskiej - jedynego odcinka ulicznego, na który zgodę wyraził Zarząd Miasta Warszawy.
październik 1900. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) Do użytku oddano towarową bocznicę, łączącą główny tor kolejki jabłonowskiej (na północ od stacji Golędzinów) ze stacją towarową Kolei Nadwiślańskiej - dzisiejszym dworcem Warszawa Praga. Nowa bocznica, zakończona torami przeładunkowymi, miała pełnić nie tylko rolę głównego łącznika towarowego - Zarząd Kolejki planował przedłużyć ją do Cmentarza Bródnowskiego i poprowadzić tam ruch osobowy. Planom tym gwałtownie sprzeciwił się Zarząd Miasta, który sam planował połączyć Bródno z Warszawą linią tramwaju konnego oraz Zarząd Kolei Nadwiślańskiej, której tereny - oraz tory - musiałaby przecinać nowa linia.
1902. WKD kolej wąskotorowa Poczynając od roku 1895 do władz guberni warszawskiej (lub innych stosownych urzędów Cesarstwa Rosyjskiego) wpłynęło łącznie 33 podań o koncesję na budowę i eksploatację kolejek dojazdowych. W znakomitej większości podania te uzyskały szybkie odmowy - ze względu na "militarny" charakter rejonu Warszawy (wojskowe władze rosyjskie forsowały swój plan szerokiego ograniczenia inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną terenów położonych na wschód od linii Wisły) oraz na niechęć urzędników rosyjskich w stosunku do rodzimych przejawów (czytaj: nie kierowanego przez Rosjan) rozwoju ekonomicznego "Kraju Nadwiślańskiego".
1902. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – WAWER.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER.
Do ruchu oddano przystanek osobowy przy osadzie Piekiełko, zaś od tego przystanku oddano bocznicę towarową do fabryki Spiessa na Tarchominie. Otwarto też drugą bocznicę - liczącą 226 m bocznicę do fabryki chemicznej "Winnica" w Henrykowie.
1903. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – WAWER.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER.
Bocznica w Henrykowie została wydłużona o 1,3 km doprowadzając ją do stacji Kolei Nadwiślańskiej w Płudach i uruchomiono na niej pasażerską kolejkę konną, której rozkład jazdy był skorelowany z pociągami kolejki wąskotorowej na odcinku Jabłonna-Most. Jednocześnie kolej konna zaczęła też obsługiwać folwark Dąbrówkę oraz fabrykę drożdży w Płudach.
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
1906. WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa Po blisko pięciu latach od złożenia projektu inż.. Kiersnowskiego dotyczącego budowy wąskotorowej kolei konnej łączącej Wawer z Kaczym Dołem (Międzylesiem), Starą Miłosną i Wiązowną, dzięki staraniom cieszącego się uznaniem władz gubernialnych inż. Hussa udało się zawiązać spółkę udziałową budowy kolei.
1907. WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa Trwa budowa kolei konnej na odcinku między Wawrem a Starą Miłosną. Ze względu na brak odpowiednich funduszów nie rozpoczęto i nigdy nie zrealizowano odcinka Stara Miłosna - Wiązowna.
1908. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – WAWER.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER.
Do użytku oddano pasażersko-towarową linię kolei konnej, łączącą stację kolejową w Wawrze z miejscowościami "wypoczynkowymi" ówczesnych czasów - Kaczym Dołem (Międzylesiem) oraz Starą Miłosną. Kolej konna pełniła zarówno rolę środka transportu pasażerskiego, jak i towarowego - łączyła bowiem ze stacją w Wawrze cegielnie w rejonie Starej Miłosnej (tam, też znajdowała się obrotnica służąca obracaniu wagonów towarowych - i pasażerskich).
Linia liczyła 7,5 km długości. Na jej trasie znajdowały się cztery bocznice towarowe. Bardzo często, poprzez jej charakter, kolej tą nazywano tramwajem (jej wyraźnym śladem jest znajdująca się w Starej Miłosnej ulica Tramwajowa). W ciągu dnia kolej pasażerska odbywała kursy w godzinach 6:30-21:00 (według Rozkładu Jazdy z lat 1916/1917), zaś w niedziele i święta dodatkowo kursował jeden pociąg nocny (jeden kurs w godzinach 24:00 - 01:00).
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1911. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa Powstaje Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Podjazdowych, zrzeszające trzy linie kolejek dojazdowych - grójecką, wilanowską oraz jabłonowską. Nowa spółka, zasilona kapitałem belgijskim rozpoczęła akcję modernizacji taboru i infrastruktury. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do budowy zapowiadanych wcześniej przedłużeń linii, w tym - przedłużenia trasy kolejki jabłonowskiej od Wawra do Karczewa.
1912. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa Po otrzymaniu stosownych zezwoleń władz gubernialnych rozpoczęto prace budowlane przy przedłużeniu kolejki jabłonowskiej do Karczewa.
1914.04.16. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, JAROSŁAW-ANIELIN, JÓZEFÓW, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Otwarto przedłużenie trasy kolejki jabłonowskiej przez osiedla tzw. Pasa Otwockiego do Karczewa. Oprócz samej linii znacznie rozbudowano infrastrukturę - m. in. powiększono parowozownię na Grochowie, wzniesiono szereg murowanych budynków stacyjnych, wybudowano żelbetowy, sześcioprzęsłowy most na rzece Świder.
Nowa trasa, wiodąca przez popularne osiedla wypoczynkowe, od początku cieszyła się wyjątkowym powodzeniem tak wśród mieszkańców osiedli, jak i warszawiaków, tłumnie podążających w okresie letnim oraz w wolne dni do pensjonatów i willi wypoczynkowych położonych wzdłuż rzeki Świder i w lasach Otwockich. Na nowej, wydłużonej trasie w pierwszym okresie zaplanowano 13 par pociągów na dobę, liczba ta ulegała jednak zwiększeniu w dni dużej frekwencji.
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1915.07.27. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. W związku ze zbliżającym się frontem władze rosyjskie rozpoczynają akcję ewakuacji w głąb Rosji wszelkiego sprzętu technicznego, w tym także - taboru kolejek dojazdowych. Ze względu na swój "peryferyjny" charakter wojska rosyjskie ani nie ewakuowały, ani nie zniszczyły infrastruktury kolejki konnej, co pozwoliło jej na nieprzerwane kursowanie przez cały okres wojny. Jednocześnie mniej więcej w tym okresie powstało połączenie kolejki konnej z posiadającą ten sam rozstaw torów kolejką jabłonowską, przebiegające przez tory Kolei Nadwiślańskiej. Połączenie to, dzięki któremu można było poprzez stację towarową w Wawrze przewozić towary między Wiązowną a rejonem Warszawy istniało najprawdopodobniej do roku 1923 i zostało rozebrane w tym samym czasie co "wojenna" kolej wąskotorowa do Zegrza.

[KW 1915, nr 205, 27 VII 1915, dod. por., str. 3;
KW 1915, nr 206, 28 VII 1915, dod. por., str. 3]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
ok. 1915.08.10. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania linii kolei konnej.

[KW 1915, nr 223, 14 VIII 1915, str. 3]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
1915.08.14. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Otwarcie połączenie kolejki konnej z posiadającą ten sam rozstaw torów kolejką jabłonowską, przebiegające przez tory Kolei Nadwiślańskiej. Połączenie to, dzięki któremu można było poprzez stację towarową w Wawrze przewozić towary między Wiązowną a rejonem Warszawy istniało najprawdopodobniej do roku 1923 i zostało rozebrane w tym samym czasie co "wojenna" kolej wąskotorowa do Zegrza.

[KW 1915, nr 223, 14 VIII 1915, str. 3]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) STRAŻ OGNIOWA – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
ok. 1915.08.22. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Przedłużenie trasy linii konnej do stacji Warszawa Most.

[KW 1915, nr 231, 22 VIII 1915, str. 4]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA MOST – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
ok. 1915.09.15. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA MOST – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – FALENICA.
Stacje: WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA.
Dzięki wysiłkom zarządu kolejki udało się uruchomić prowizoryczną komunikację - na trasie między Warszawą a Falenicą ruszył jeden pociąg konny.
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
ok. 1915.09.20. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA MOST – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – OTWOCK.
Stacje: WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, JAROSŁAW-ANIELIN, JÓZEFÓW, ŚWIDER, OTWOCK.
Przedłużenie trasy do Otwocka.

[KW 1915, nr 260, 20 IX 1915, str. 3]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
ok. 1915.10.04. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – OTWOCK.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, ROGATKA MOSKIEWSKA, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, JAROSŁAW-ANIELIN, JÓZEFÓW, ŚWIDER, OTWOCK.
Przywrócenie funkcjonowania kursów do Jabłonny.

[KW 1915, nr 274, 4 X 1915, str. 2]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1916.01.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, ROGATKA PETERSBURSKA, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, KAMIONEK, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, JAROSŁAW-ANIELIN, JÓZEFÓW, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Po sprowadzeniu z fabryki Orensteina w Berlinie nowych parowozów przywrócono regularny ruch parowy na całej trasie. Jednocześnie przeniesiono tymczasowo zniszczony przystanek "ROGATKA MOSKIEWSKA" do jednej z rogatek Grochowskich, czasowo wynajętych na ten cel przez zarząd kolejki. Prawdopodobnie od początku przystanek ten nosił nazwę "KAMIONEK".

[KW 1916, nr 001, 1 I 1916, str. 13]
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
listopad 1918. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW (d.ROGATKA PETERSBURSKA), WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, KAMIONEK, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN (d.JAROSŁAW), JÓZEFÓW, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Prawdopodobnie w tym okresie, w ramach derusyfikacji języka polskiego (w szczególności - nazewnictwa topograficznego), uległa zmianie nazwa kilku stacji kolei.
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1925. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK SKARYSZEWSKI, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Wkrótce po oddaniu do użytku linii tramwajowej do Grochowa, biegnącej przeciwległa stroną Grochowskiej, znacząco zmalało bezpieczeństwo ruchu - rozpoczęły się pierwsze próby wycofania kolejki jabłonowskiej z ulic miasta.
Prawdopodobnie też w tym okresie przeniesiono oddalony od zabudowań przystanek "KAMIONEK" na dawne miejsce (zbieg Targowej, Zamoyskiego i alei Zielenieckiej), do odbudowanych w tym celu zabudowań stacyjnych. "Nowy przystanek" otrzymał nazwę "PARK SKARYSZEWSKI".
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1929. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO (d. PARK SKARYSZEWSKI), GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Praski park Skaryszewski otrzymał imię wybitnego polityka i kompozytora Ignacego Paderewskiego - zmianie uległa m. In. Nazwa stacji kolejki jabłonowskiej.
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) HENRYKÓW – Klasyków – PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
Stacje: HENRYKÓW, PŁUDY (STACJA KOLEJOWA).
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1930. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, SREBRNA GÓRA, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO, GROCHÓW, WAWER, ANIN, KACZY DÓŁ, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Najprawdopodobniej w tym roku, na skutek kryzysu gospodarczego i gwałtownego spadku przewozów pasażerskich skasowano pasażerski ruch na konnej odnodze kolejki jabłonkowskiej, łączącej Henryków i Płudy. Ruch towarowy utrzymano na niej aż do roku 1946, kiedy to obsługę fabryki drożdży przejął transport samochodowy (tory odnogi zostały rozebrane w latach 1946/47).
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) LIKWIDACJA LINII.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1935? WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO (d. SREBRNA GÓRA), PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO, GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE (d. KACZY DÓŁ), BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Prawdopodobnie w tym okresie uległa zmianie nazwa dwóch stacji kolei na odcinku podmiejskim.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) WAWER STACJA KOLEI KONNEJ – Wydawnicza – Pożaryskiego – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Mchów – Tramwajowa – Trakt Brzeski – grobla (nieistniejąca) – STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
Stacje: WAWER STACJA KOLEI KONNEJ, WAWER TOWAROWY, ANIN, MIĘDZYLESIE, KACZY DÓŁ, HUTA, WIŚLICE, WIŚNIOWA GÓRA, STARA MIŁOSNA (CEGIELNIA).
1937. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) Z myślą o unowocześnieniu taboru oraz pod presją Zarządu Miasta, grożącego decyzją o likwidacji kolejki, zarząd zakupił dwie lokomotywy spalinowe, które jednak okazały się zbyt słabe jak na potrzeby linii (zamiast "zwykłego" składu 7-8 wagonów, lokomotywy były w stanie pociągnąć jedynie 3 wagony).
W tym samym roku do użytku oddano nową halę warsztatów w Karczewie, dokąd rozpoczęto stopniowe przenoszenie urządzeń przewidzianych do likwidacji warsztatów na Grochowie.
1939.09.07. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE LINII. Podczas silnego bombardowania miasta całkowitemu spaleniu uległa stacja Grochów. Prawdopodobnie w tym dniu zawieszono kursowanie kolejki jabłonowsko-wawerskiej.
WKD
KOLEJ
WAWER - STARA MIŁOSNA
kolej wąskotorowa (trakcja konna; rozstaw torów 800 mm) LIKWIDACJA LINII. Najprawdopodobniej tego dnia zakończyła działalność najdłużej działająca na obszarze dzisiejszej Warszawy linia kolei konnej, łącząca Wawer z Międzylesiem i Starą Miłosną. W okresie okupacji nie wznowiono działalności linii, zaś w roku 1940 rozebrano całkowicie jej tory.
październik 1939. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO, GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
W pierwszych dniach miesiąca na żądanie władz okupacyjnych wznowiono kursowanie kolejki na całej trasie.
1942.05.01. WKD kolej wąskotorowa Zarząd nad wszystkim warszawskimi kolejami dojazdowymi obejmuje Radca kolei Rzeszy - doktor Karl Jürgens.
W pierwszym dniu urzędowania Jürgens wprowadza nową organizację przedsiębiorstw oraz niemieckie nazewnictwo: - Kolej jabłonowska oraz Kolej Dojazdowa Marecka zostają objęte wspólną nazwą: Warschauer Eisenbahnen Ost (WEO) / Warszawskie Koleje Wschodnie (WKW). Jednocześnie zachowano "odrębność" własnościową Kolei Dojazdowej Mareckiej (w międzyczasie otrzymała ona niemiecką nazwę Markauer Kleinbahn A.G.).
Nowe nazwy zostają szybko umieszczone na taborze wszystkich kolejek.
1942.05.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSCHAU WEICHSEL [WARSZAWA WISŁA] (d. WARSZAWA MOST), STRAŻ OGNIOWA, OSTPARK [PARK WSCHODNI] (d. PARK PADEREWSKIEGO), GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Nowe nazwy otrzymują dwie stacje kolejek wąskotorowych - na linii kolejki jabłonowsko-wawerskiej stacja Warszawa Most otrzymuje urzędową nazwę "Warschau-Weichsel" (Warszawa Wisła), zaś przystanek Park Paderewskiego - nazwę "Ostpark" (Park Wschodni) - tą nazwę wprowadzono w ramach germanizacji nazw warszawskich ulic i usuwania "pamiątek" polskości miasta.
1944.08.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) ZAWIESZENIE LINII. Wybuch o godzinie 17:00 Powstania Warszawskiego.
Wybuch Powstania spowodował wstrzymanie ruchu na całym odcinku linii. Część taboru udało się ewakuować do głównych warsztatów w Karczewie oraz pomocniczych w Jabłonnie, chroniąc go tym samym przed zniszczeniem.
wrzesień 1944. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) FALENICA – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Wyzwolenie we wrześniu części praskiego brzegu Wisły w rejonie Warszawy spowodowało powrót na te tereny ludności i stopniową organizację życia publicznego. Jeszcze we wrześniu kolejarze kolejki jabłonowsko-wawerskiej uruchomili pierwsze, nieregularne kursy kolejki między Karczewem a Falenicą. Kursy te odbywały się rzadko a dodatkowym niebezpieczeństwem był... ostrzał artyleryjski z pozycji niemieckich - dym z lokomotyw stanowił czasami punkt orientacyjny do "wstrzeliwania się" artylerzystów Wehrmachtu.
październik 1944. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WAWER – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Wkrótce po całkowitym zajęciu przez wojska radzieckie i polskie rejonu Pragi nieregularne kursy kolejki jabłonowsko-wawerskiej wydłużono do Wawra. I tym razem ruch na nowym odcinku trasy był zagrożony ostrzałem artyleryjskim z pozycji niemieckich.
styczeń / luty 1945. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) WARSZAWA MOST – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO, GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Wkrótce po zajęciu Warszawy przez wojska radzieckie i polskie wprowadzono regularny ruch na odcinku między stacją Most (przywrócono jej przedwojenną nazwę) a Karczewem. Ruch na północ (do Jabłonny) pozostawał zawieszony ze względu na zniszczony most nad kanałem Żerańskim.
W tym samym okresie zarząd nad kolejką przeszedł pod przymusowy zarząd państwowy.
maj 1945. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK PADEREWSKIEGO, GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Po odbudowie mostu na kanale Żerańskim przywrócono ruch na całej trasie kolejki Jabłonowsko-wawerskiej.
1949.01.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – Warszawa Most – bulwar wiślany – Zamoyskiego – Grochowska – Płowiecka – Wawer – Anin – Kaczy Dół – Borków – Radość – Falenica – Jarosław – Józefów – Świder – Otwock – KARCZEW.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST, STRAŻ OGNIOWA, PARK SKARYSZEWSKI (d. PARK PADEREWSKIEGO), GROCHÓW, WAWER, ANIN, MIĘDZYLESIE, BORKÓW, RADOŚĆ, FALENICA, MICHALIN, JÓZEFÓW, JAROSŁAW-ANIELIN, ŚWIDER, OTWOCK, KARCZEW.
Kolejka jabłonowska (karczewska) została oficjalnie przejęta przez Polskie Koleje Państwowe. Przy "okazji" dokonano zmiany nazwy jednego przystanku - z przyczyn politycznych (niechęć do wybitnego Polaka okresu przedwojennego) "przywrócono" stacji nazwę Park Skaryszewski.
1952.07.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) JABŁONNA II (Zegrzyńska) – Modlińska – Warszawa: Modlińska – Jagiellońska – zjazd nad Wisłę – bulwar wiślany – WARSZAWA MOST.
Stacje: JABŁONNA II, JABŁONNA I, BUCHNIK, BUKÓW, DĄBRÓWKA GRZYBOWSKA, HENRYKÓW, WIŚNIEWO, PIEKIEŁKO, ŻERAŃ, PELCOWIZNA, ŚLIWICE, GOLĘDZINÓW, WARSZAWA MOST.
Na skutek spadku frekwencji pasażerskiej na trasie Most - Otwock i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wzdłuż ulic Zamoyskiego i Grochowskiej Zarząd Kolei Dojazdowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie zdecydował się na zawieszenie ruchu i likwidację odcinka Most-Otwock.
Tym samym trasa kolejki jabłonowsko-wawerskiej rozpadła się na dwa oddzielne odcinki - północny oraz południowy (od tego czasu nazywany nieoficjalnie "kolejką karczewską"). Do obsługi odcinka północnego przeznaczono pomocniczą lokomotywownię w Jabłonnie.
Likwidacja skasowanego odcinka trwała dwa lata - w roku 1959 rozebrano ostatnie odcinki torów wzdłuż ulicy Grochowskiej.


[EW 1952, nr 156, 30 VI 1952, str. 5]
OTWOCK – Karczewska – Karczew: Mickiewicza – KARCZEW.
Stacje: OTWOCK, KARCZEW.
1956.02.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) LIKWIDACJA LINII. Wskutek spadającej ciągle frekwencji pasażerskiej (kolejka przegrywała na tym odcinku zarówno z autobusami PKS, jak i miejskimi) zamknięto odcinek Most - Jabłonna.
Przy likwidacji północnego odcinka po raz ostatni skorzystano z wybudowanej w okresie okupacji łącznicy miedzy kolejką jabłonowską a marecką (przewóz pozyskanych przy rozbieraniu trasy materiałów na kolejkę marecką). Po zakończeniu likwidacji rozebrano też sam łącznik, aby w roku 1957 przystąpić do budowy ulicy Starzyńskiego.


[EW 1956, nr 25, 28-29 I 1956, str. 4]
OTWOCK – KARCZEW.
Stacje: OTWOCK, KARCZEW.
1963.04.01. WKD
KOLEJ
JABŁONOWSKA
(KARCZEWSKA)
kolej wąskotorowa (trakcja parowa; rozstaw torów 800 mm) LIKWIDACJA LINII. Skasowano ostatni, czterokilometrowy i składający się z... dwóch stacji odcinek kolejki jabłonowsko-wawerskiej (karczewskiej), łączącej Otwock z Karczewem. Przewozy przejął PKS.

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.