LINIA TRAMWAJOWA NOCNADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1950.02.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała CMENTARZ BRÓDNOWSKI – św. Wincentego – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA. Uruchomienie linii na trasie linii dziennej 4.

[EW 1949, nr 361, 30 XII 1949, str. 5;
EW 1950, nr 032, 1 II 1950, str. 1;
KC 1949, nr 359, 30 XII 1949, str. 7]
1950.05.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekuwanie torów na rozmiar 1435 mm.

[EW 1950, nr 112, 24 IV 1950, str. 1]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1951.03.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Uruchomienie linii nocnej łączącej centrum Pragi ze Śródmieściem.
1951.06.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Z powodu prowadzonych głównie nocą prac nad regulacją placu Bankowego (przygotowaniami do odsłonięcia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego) czasowo zmieniono kursy szeregu kursujących przezeń linii nocnych.

[EW 1951, nr 153, 4 VI 1951, str. 3]
1951.07.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Żelazna – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Rozpoczęcie modernizacji trasy w ciągu ulicy Rakowieckiej - skierowanie na trasę objazdową.

[EW 1951, nr 182, 3 VII 1951, str. 5]
1951.08.10. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Przywrócenie stałej trasy w rejonie placu Bankowego.

[EW 1951, nr 215, 10 VIII 1951, str. 3]
1951.09.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Rakowieckiej.

[EW 1951, nr 232, 30 VIII 1951, str. 3]
1952.07.07. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – KRÓLIKARNIA. Ponowne zamknięcie na okres wakacji ulicy Rakowieckiej w związku z remontem kapitalnym torowiska.

[EW 1952, nr 161, 5-6 VII 1952, str. 5]
1952.09.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Rakowieckiej.

[EW 1952, nr 202, 22 VIII 1952, str. 3;
EW 1952, nr 209, 30-31 VIII 1952, str. 5]
1955.06.04. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa) – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Skierowanie jednokierunkowo na trasę objazdową w związku z remontem torowiska tramwajowego na moście Śląsko-Dąbrowskim.

[EW 1955, nr 132, 4-5 VI 1955, str. 5]
1955.07.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Przywrócenie dwukierunkowego przejazdu przez most Śląsko-Dąbrowski.

[EW 1955, nr 132, 4-5 VI 1955, str. 5]
1956.09.30. linia tramwajowa nocna zwykła stała KIELECKA – Rakowiecka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji – Marszałkowska – plac Bankowy – Andersa – Stawki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. [Linia jednokierunkowa.] Z powodu przeprowadzanych nocą remontów tunelu Trasy W-Z wymagających odłączenia sieci trakcyjnej zawieszono kursowanie tamtędy linii nocnych, co w połączeniu z remontem na moście Poniatowskiego faktycznie przerwało nocną komunikację tramwajową między Warszawą a Pragą. Kursujące przez most Śląsko-Dąbrowski linie skierowano na trasy objazdowe (na odcinku "PL. BANKOWY - most Śląsko-Dąbrowski - DW. WILEŃSKI" uruchomiono zastępczą nocną linię autobusową). Linia jednokierunkowa.
1956.10.31. linia tramwajowa nocna zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Stalowa – STALOWA.) – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Po zakończeniu remontu tunelu Trasy W-Z przywrócono nocną komunikację tramwajową przez tunel i most Śląsko-Dąbrowski.
1958.01.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała CZYNSZOWA – Stalowa (powrót: Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA.) – 11 Listopada – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – KIELECKA. Budowa tzw. Obwodnicy Praskiej (ulicy Starzyńskiego) i związane z tym planowane zwiększenie ruchu na ulicy Szwedzkiej zmusiło MPK do przebudowy końcówki linii tramwajowej na ul. Stalowej tak, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne skrzyżowania arterii z torami. W związku z tym wybudowano nową jednokierunkową pętlicę biegnącą ulicami: Środkową, Wileńską i Czynszową.
1963.12.28. linia tramwajowa nocna zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kompleksowa reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie - półtora miesiąca później niż planowano, modernizacji poddano sieć nocnych linii tramwajowych w Warszawie. Ich liczbę (zgodnie z przedstawionym wcześniej planem) ograniczono do czterech, zaś ich trasy przeniesiono na przedmieścia. Jednocześnie zmieniono oznaczenia linii, "dostosowując je" do nowych oznaczeń linii autobusowych - na tablicach pojawiły się białe liczby na czarnym tle, zaś nowa numeracja rozpoczynała się od numeru 651. Zastąpienie przez linie autobusowe.

[EW 1963, nr 307, 28/29 XII 1963, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA (1920-1925)

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH NOCNYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.