LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1908.07.07. linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Uruchomienie siódmej linii tramwaju elektrycznego łączącej Pragę z Muranowem śladem linii "czerwono-zielonej" tramwaju konnego.
1915.08.05. linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zniszczenie przez wycofujących się Rosjan środkowych przęseł mostu Kierbedzia. Od 15 sierpnia muranowski odcinek trasy przejęty został czasowo przez linię 5.

[KW 1915, nr 214, 5 VIII 1915, str. 2;
KW 1915, nr 217, 8 VIII 1915, str. 2;
KW 1915, nr 224, 15 VIII 1915, str. 3]
1916.02.26. linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Wznowienie ruchu na odbudowanym moście Kierbedzia.

[KW 1916, nr 055, 24 II 1916, wyd. wiecz., str. 1;
KW 1916, nr 057, 26 II 1916, wyd. wiecz., str. 3;
KW 1916, nr 058, 27 II 1916, str. 5]
1917.??.??. linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania "ze względów oszczędnościowych".
1918.??.??. linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Wznowienie kursowania.
1919.??.??. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przedłużenie trasy na terenie Muranowa.
1921.08.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Wprowadzenie "tytułem próby" dodatkowych nocnych kursów linii 4, 5, 6, i 22 w godz. 0.00 - 0.20 (częstotliwość odjazdów 3-5 minut) "dla wygody publiczności przybywającej w nocy miejscowemi pociągami na Dworzec Wschodni". Opłata za przejazd podwójna.

[DZmsW 1921, nr 067, 3 VIII 1921, str. 7]
1921.10.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Likwidacja dodatkowych nocnych kursów.

[DZmsW 1921, nr 086, 5 X 1921, str. 8]
1924.06.01. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przedłużenie trasyw związku z przewidywaną zwiększoną frekwencją spowodowaną kierowaniem letnich pociągów sezonowych z Nasielska i Otwocka do Dworca Gdańskiego.

[PZ 1924, nr 148, 31 V 1924, str. 6]
1924.12.20. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Skrócenie trasy - otwarcie nowej trasy na Żoliborz i uruchomienie linii 15.

[DZmsW 1924, nr 091, 22 XII 1924, str. 4;
KP 1924, nr 348, 20 XII 1924, str. 10;
PZ 1924, nr 347, 20 XII 1924, str. 8]
1930.05.15. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Ponowne wydłużenie trasy do Dworca Gdańskiego.

[DZmsW 1930, nr 051, 12 V 1930, str. 6;
PZ 1930, nr 129, 13 V 1930, str. 8;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1930/1931, str. 6]
1936.02.17. linia tramwajowa zwykła stała (W dni robocze w godz. 13.00 - 19.30: PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – ...)

DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
Przedłużenie trasy wybranych kursów w celu polepszenia obsługi komunikacyjnej Żoliborza.

[DZmsW 1936, nr 009, 18 II 1936, str. 2;
WDN 1936, nr 046, 16 II 1936, str. 9]
1936.07.06. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Felińskiego – Mierosławskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przedłużenie wszystkich kursów na Żoliborz.

[DZmsW 1936, nr 053, 22 VII 1936, str. 1-2;
WDN 1936, nr 181, 4 VII 1936, str. 7]
1937.05.23. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Szymanowska – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Otwarcie nowej tramwajowej pętli ulicznej Słowackiego - Ustronie - Krasińskiego umożliwiającej ostateczną likwidację trasy tramwajowej przez ul. Felińskiego i Mierosławskiego.

[WDN 1937, nr 142, 26 V 1937, str. 8]
1937.11.27.
godz. 14.00.
linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Otwarcie dla ruchu wiaduktu nad torami kolei obwodowej łączącego Żoliborz ze Śródmieściem.

[DZmsW 1937, nr 086, 6 XII 1937, str. 2;
WDN 1937, nr 326, 27 XI 1937, str. 8]
1938.02.20. linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Żoliborza.

[DZmsW 1938, nr 010, 20 II 1938, str. 2;
WDN 1938, nr 047, 17 II 1938, str. 8;
WDN 1938, nr 052, 22 II 1938, str. 8]
1938.11.28. linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Oddanie do użytku przejazdu pod gmachem Sądu Najwyższego na pl. Krasińskich łączącego plac z ul. Świętojerską i kończonym przedłużeniem ul. Bonifraterskiej wraz z jednoczesnym wycofaniem z przejazdu przez ul. Nowiniarską z pozostawieniem torów jako technicznych i manewrowych dla linii mających pętlę na pl. Krasińskich.
1938.12.14. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Otwarcie dla ruchu nowego odcinka ul. Bonifraterskiej jako części arterii północ - południe. Zamiana krańców z linią 23.

[DZmsW 1938, nr 098, 23 XII 1938, str. 3;
WDN 1938, nr 343, 15 XII 1938, str. 8]
1939.09.08. linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. II Wojna Światowa - nasilenie bombardowań i rosnące zniszczenia spowodowały całkowite zawieszenie komunikacji miejskiej w Warszawie.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy
KW - Kurier Warszawski
NC - Nowiny Codzienne
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH PRZEDWOJENNYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.