LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.12.02. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – ALEJA ZIELENIECKA. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na moście Kierbedzia.

[DUmsW 1939, nr 015, 12 XII 1939, str. 3]
1939.12.23. linia tramwajowa zwykła stała PLAC MURANOWSKI – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Skierowanie linii do krańca przed Dworcem Wschodnim.

[DUmsW 1939, nr 017, 30 XII 1939, str. 6]
1940.09.01. linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Gęsia – Franciszkańska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Skierowanie w rejon Muranowa.

[DOmW 1940, nr 032, 4 IX 1940, str. 6, 7;
NKW 1940, nr 202, 28 VIII 1940, str. 3]
1940.09.29. linia tramwajowa zwykła stała GĘSIA / OKOPOWA – Gęsia – Franciszkańska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Zamiana krańców z linią 26.

[DOmW 1940, nr 036, 7 X 1940, str. 6]
1940.11.26. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Utworzenie Getta warszawskiego - wycofanie linii z tej okolicy i skierowanie do Dworca Gdańskiego.

[DOmW 1940, nr 044, 30 XI 1940, str. 8-9;
NKW 1940, nr 278, 26 XI 1940, str. 3]
1941.05.02?. linia tramwajowa zwykła stała PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Franciszkańska – plac Krasińskich – Miodowa (powrót: Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Skrócenie trasy prawdopodobnie związane z uszczelnianiem Getta i zamykaniem kolejnych bram wjazdowych.

[NKW 1941, nr 103, 2 V 1941, str. 3;
WTE, t. 2., str. 66]
1941.09.21. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przejęcie odcinka trasy linii 26.

[NKW 1941, nr 223, 20/21 IX 1941, str. 3]
1941.11.10. linia tramwajowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Sierakowska – plac Muranowski – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem na Żoliborz linii 3.

[NKW 1941, nr 265, 8/9 XI 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Ponowne skierowanie na Żoliborz.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1943.06.18. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska (powrót: Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Miodowa) – DWORZEC WSCHODNI. I etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 143, 18 VI 1943, str. 3]
1943.07.03. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Zakończenie I etapu remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 154, 1 VII 1943, str. 3]
1943.07.22. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska (powrót: Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście) – DWORZEC WSCHODNI. II etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 170, 20 VII 1943, str. 3]
1943.08.09. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Zakończenie II etapu remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 187, 9 VIII 1943, str. 3]
1943.12.01. linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Zamiana krańców z linią 3.

[NKW 1943, nr 283, 30 XI 1943, str. 3]
1944.07.15. linia tramwajowa zwykła stała (W dni powszednie w godz. szczytu oraz w soboty w godz. 13-14: MARYMONT – Marii Kazimiery – Potocka – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – ...)

PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI.
Zamiana krańców z linią 3 z jednoczesnym wprowadzeniem wariantowych kursów na Marymont.

[NKW 1944, nr 167, 15/16 VII 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.