LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.12.01. linia tramwajowa zwykła stała PL. TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na moście Kierbedzia.

[DUmsW 1939, nr 015, 12 XII 1939, str. 3]
1941.11.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Żabia – plac Bankowy (powrót: plac Bankowy – Przechodnia – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY.) – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. Przedłużenie trasy na terenie Śródmieścia.

[NKW 1941, nr 258, 31 X 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. Wycofanie z rejonu Ogrodu Saskiego i skierowanie na Mokotów.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1943.06.18. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska) – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. I etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1942, nr 143, 18 VI 1943, str. 3]
1943.07.03. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. Zakończenie I etapu remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 154, 1 VII 1943, str. 3]
1943.07.22. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska) – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. II etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 170, 20 VII 1943, str. 3]
1943.08.09. linia tramwajowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA. Zakończenie II etapu remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 187, 9 VIII 1943, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.