LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.11.23. KRÓLEWSKA

PL. ZBAWICIELA
linia tramwajowa zwykła stała KRÓLEWSKA / KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej.

[DUmsW 1939, nr 014, 21 XI 1939, str. 5;
NKW 1939, nr 039, 24 XI 1939, str. 2]
1939.11.29. linia tramwajowa zwykła stała PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Franciszkańska – plac Krasińskich – Miodowa (powrót: Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.) – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Miodowej i odcinku Krakowskiego Przedmieścia. Wprowadzenie oznaczenia numerowego linii.

[DUmsW 1939, nr 015, 12 XII 1939, str. 3]
1941.03.02. linia tramwajowa zwykła stała PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Franciszkańska – plac Krasińskich – Miodowa (powrót: Miodowa – PLAC KRASIŃSKICH.) – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy na terenie Mokotowa.

[DOmW 1941, nr 009, 5 III 1941, str. 9;
NKW 1941, nr 051, 1/2 III 1941, str. 3]
1941.09.21. linia tramwajowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Senatorska – plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska (powrót: Marszałkowska – Krakowskie Przedmieście – Trębacka – Moliera – PLAC TEATRALNY.) – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Wycofanie z rejonu pl. Krasińskich.

[NKW 1941, nr 222, 19 IX 1941, str. 3]
1941.11.10. linia tramwajowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy wraz z przywróceniem dwukierunkowego przejazdu przez ul. Królewską i Krakowskie Przedmieście.

[NKW 1941, nr 265, 8/9 XI 1941, str. 3]
1943.12.01. linia tramwajowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA. Zamiana krańców na Żoliborzu z linią 4 z jednoczesnym wydłużeniem trasy na Mokotowie.

[NKW 1943, nr 283, 30 XI 1943, str. 3]
1944.02.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
PLAC WILSONA – Słowackiego – Ustronie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza (powrót: Mickiewicza – PLAC WILSONA.) – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Rakowiecka – RAKOWIECKA. Ograniczenie czasu kursowania do godz 20.00.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]
1944.07.15. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Wydłużenie trasy na Żoliborzu z jednoczesnym skróceniem na Mokotowie.

[NKW 1944, nr 167, 15/16 VII 1944, str. 3;
WTE, t. 2., str. 64]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała
(kursuje do godz. 20.00)
LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.