LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1945.09.15. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – Szosa Krakowska – Grójecka – OPACZEWSKA. Uroczyste oddanie do ruchu pierwszych powojennych linii tramwajowych (razem z linią 8) w lewobrzeżnej Warszawie, obie linie miały łączną długość 7000 m i były obsługiwane przez sześć (po trzy na linię) pociągów tramwajowych (wagon motorowy + doczepny). Do zasilania trakcji użyto podstacji EKD na Szczęśliwicach.

[KC 1945, nr 070, 15 IX 1945, str. 7;
KC 1945, nr 071, 16 IX 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 256, 16 IX 1945, str. 1]
1945.10.12. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – Szosa Krakowska – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Przedłużenie trasy do centrum Ochoty w związku z zawieszeniem kursowania linii 8.

[KC 1945, nr 097, 12 X 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 282, 12 X 1945, str. 1]
1948.04.20. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – Szosa Krakowska – Grójecka – OPACZEWSKA. Skrócenie trasy w związku z przekuwaniem torów na ulicy Grójeckiej.

[EW 1948, nr 111, 22 IV 1948, str. 5;
KC 1948, nr 106, 18 IV 1948, str. 7]
1948.05.18. 7 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie przekuwania torów na rozstaw 1435 mm na trasie do Okęcia - uruchomienie zastępczej linii autobusowej X.

[EW 1948, nr 136, 18 V 1948, str. 1]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1948.06.20. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – Szosa Krakowska – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Zakończenie przekuwania torów na trasie do Okęcia (na południe od zbiegu ulic Opaczewskiej i Grójeckiej) - przywrócenie kursowania linii.

[EW 1948, nr 164, 15 VI 1948, str. 3]
1954.04.29. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – Szosa Krakowska – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Oddanie do użytku nowej pętli tramwajowej na Okęciu położonej ok. 350 metrów na południe od dotychczasowego krańca.
1959. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Zmiana nazwy Szosy Krakowskiej na aleję Krakowską.
1959.09.27. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – GRÓJECKA / BANACHA. Rozpoczęcie przebudowy pętli tramwajowej na placu Narutowicza - pozostawienie na pętli jedynie ruchu tranzytowego (bez zatrzymywania się na przystankach).
1959.11.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – Banacha – BANACHA. Zmiana trasy objazdowej z wykorzystaniem nieistniejącego już skrętu z ul. Banacha w ul. Grójecką.
1959.12.06. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej ulicy Grójeckiej oraz rozbudowanego węzła przesiadkowego na placu Narutowicza.
1962.11.19. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja Marchlewskiego – Buczka – most Gdański – Starzyńskiego – aleja Stalingradzka – ŻERAŃ FSO. Zakończenie modernizacji całości al. Krakowskiej (otwarto drugi tor na ostatnim fragmencie od ul. 17 Stycznia do pętli Okęcie) - połączenie tras z linią 35.

[MPK Okólnik nr 55/62;
EW 1962, nr 268, 12 XI 1962, str. 5]
1964.09.27. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Dzierżyńskiego – Nowotki – Międzyparkowa – Buczka – most Gdański – Starzyńskiego – aleja Stalingradzka – ŻERAŃ FSO. Reorganizacja sieci linii tramwajowych - skierowanie przez ul. Marszałkowską i Nowotki; przejęcie odcinka trasy przez aleję Marchlewskiego przez nową linię 12.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1969.10.12. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską, której celem było wybudowanie ronda (obecnego ronda Dmowskiego) z systemem przejść podziemnych. Projekty ronda zakładały eliminację skrętów tramwajowych, lecz dla celów budowy zlikwidowano je już na samym początku prac, budując tory objazdowe (dla linii biegnących Marszałkowską tory pobiegły zachodnim krańcem pl. Defilad, dla linii biegnących przez Al. Jerozolimskie - południowym skrajem placu, blisko budynku Rotundy PKO. Zamiana fragmentu trasy z linią 18. Obsługa przez trzynaście pociągów 13N (5 z zajezdni "Praga" i 8 z zajezdni "Wola").

[MZK Polecenie Służbowe nr 66/69;
EW 1969, nr 238, 7 X 1969, str. 5]
1971.06.21. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI. Przebudowa torowiska w ciągu ulicy Grójeckiej i alei Krakowskiej - czasowe skrócenie trasy.
1971.09.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI. Zakończenie przebudowy torowiska w alei Krakowskiej - przywrócenie ruchu tramwajowego.
1974.07.23. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Przedłużenie trasy w zamian za wycofaną linię 25.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/74;
EW 1974, nr 140, 14 VI 1974, str. 7;
ŻW 1974, nr 165, 12 VII 1974, str. 12]
1985.08.03. 7 linia tramwajowa zwykła stała WIATRACZNA – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Remont mostu Poniatowskiego oraz tunelu linii średnicowej i związane z tym wyłączenie ruchu w ciągu Aleje Jerozolimskie - most i aleja Poniatowskiego. Skierowanie na trasę skróconą w celu zastąpienia linii 5 i 22 w al. Waszyngtona. Zastąpienie na Ochocie i Okęciu przez linię 29, a w Śródmieściu przez linie autobusowe 196 i 501.

[MZK Polecenie Służbowe nr 33/85;
EW 1985, nr 145, 29 VII 1985, str. 7;
EW 1985, nr 148, 1 VIII 1985, str. 7;
ŻW 1985, nr 171, 25 VII 1985, str. 8]
1986.10.01.
1989.12.15.
7 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Zawieszenie funkcjonowania w związku z małym wykorzystaniem wozów.

[MZK Polecenie Służbowe nr 44/86;
EW 1986, nr 188, 29 IX 1986, str. 7;
ŻW 1986, nr 226, 27/28 IX 1986, str. 8]
1989.12.16. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na moście Poniatowskiego.
1994.07.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Wycofanie tramwajów z odcinka al. Krakowskiej do pętli Okęcie w celu szybszego zakończenia budowy wiaduktu w ciągu ulic Łopuszańska - Hynka).
1994.09.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Przywrócenie ruchu na trasie do Okęcia.
1996.10.15. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Zmiana nazwy krańca "KAWĘCZYŃSKA" na "KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA".

[ZTM Polecenie Służbowe nr 14/96]
2006.01.02. 7 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - zastąpienie na Okęciu przez wzmocnioną linię 9.
2007.06.16. 7 linia tramwajowa zwykła stała GOCŁAWEK – Grochowska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż Alej Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego. Zastąpienie na ul. Waszyngtona i Grochowskiej linii 22 i 24.
2007.09.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Banacha (na odcinku od ul. Grójeckiej do pętli), na ul. Waszyngtona (na odcinku od ronda Waszyngtona do pętli WIATRACZNA) oraz w alei Zielenieckiej w związku z modernizacją trasy tramwajowej Banacha - Gocławek.
2007.10.13. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Zamiana fragmentu trasy z linią 25.
2009.03.15. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA (powrót: CZYNSZOWA – Stalowa). Rozpoczęcie I etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie odcinka Metro Ratusz - Dw. Wileński). Wydłużenie trasy w celu wzmocnienia połączenia ciągu Alej Jerozolimskich z rejonem Dworca Wileńskiego. Zastąpienie na starym odcinku trasy przez linię uzupełniającą 47.
2009.08.31. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Rozpoczęcie VI etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Solidarności i na moście Śląsko-Dąbrowskim na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Wileńskiego) - przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska na ul. Kawęczyńskiej.
2011.06.18. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – ALEJA ZIELENIECKA. Rozpoczęcie drugiego etapu remontu torowiska tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. Kijowskiej do al. Zielenieckiej). Skierowanie na trasę skróconą. Zastąpienie na ul. Kawęczyńskiej w dn. 18-19 czerwca przez autobusową linię zastępczą Z-8, a od 20 czerwca przez linię tramwajową 28.
2011.07.30. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. Kijowskiej do al. Zielenieckiej) wraz z jednoczesnym zamknięciem trasy przez ul. Zamoyskiego i Grochowską (na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna) w związku z remontem torowiska tramwajowego w rejonie zbiegu ul. Targowej, Zamoyskiego i al. Zielenieckiej.
2011.08.29. 7 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Zamoyskiego i Grochowskiej (na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna) wraz z jednoczesnym rozpoczęciem remontu torowiska w al. Zielenieckiej. Zastąpienie na odcinku Okęcie - rondo Waszyngtona przez linię 9 (o zwiększonej częstotliwości kursowania) oraz na odcinku Targowa - Kawęczyńska przez linię 28.
2011.12.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przywrócenie kursowania w związku z zakończeniem przebudowy torowiska w al. Zielenieckiej.
2016.07.02. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Skrócenie trasy w związku z modernizacją torowiska w al. Krakowskiej i wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku od ul. Bakalarskiej do pętli P+R AL. KRAKOWSKA.
2016.08.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała P+R AL. KRAKOWSKA – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska w al. Krakowskiej.
2017.07.30. 7 linia tramwajowa zwykła stała GOCŁAWEK – Grochowska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Skierowanie na trasę zmienioną w związku z kolejnym etapem przebudowy torowiska w rejonie pl. Starynkiewicza i wyłączeniem ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. Zastąpienie na Grochowie wycofanej z tego rejonu linii 24.
2017.08.20. 7 linia tramwajowa zwykła stała P+R AL. KRAKOWSKA – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska w rejonie pl. Starynkiewicza.
2020.06.29. 7 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Skierowanie na trasę skróconą w związku z remontem skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką i Harfową i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Grójeckiej i w al. Krakowskiej (na odcinku od ul. Banacha do pętli P+R AL. KRAKOWSKA).
2020.08.01. 7 linia tramwajowa zwykła stała P+R AL. KRAKOWSKA – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie do Okęcia po zakończeniu remontu skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką i Harfową.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


             

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.