LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1946.10.03. 18 linia tramwajowa zwykła stała PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – 6 Sierpnia – Sucha – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Uruchomienie linii łączącej południowe i północne Śródmieście.

[EW 1946, nr 135, 3 X 1946, str. 5;
KC 1946, nr 202, 3 X 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 272, 3 X 1946, str. 5]
1947.05.29. 18 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekuwanie torów na ul. Nowowiejskiej.

[EW 1947, nr 147, 31 V 1947, str. 3;
KC 1947, nr 144, 30 V 1947, str. 6;
KC 1947, nr 145, 31 V 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 142, 25-26 V 1947, str. 7]
1947.11.15. 18 linia tramwajowa zwykła stała PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie linii obsługującej Śródmieście.

[EW 1947, nr 313, 14 XI 1947, str. 3;
KC 1947, nr 312, 15 XI 1947, str. 7]
1948.07.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przekuwanie torów na rozmiar 1435 mm na ulicy Marszałkowskiej.

[EW 1948, nr 178, 29 VI 1948, str. 5;
KC 1948, nr 176, 29 VI 1948, str. 6]


.


ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1949.07.22.
godz. 18.00.
18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie linii łączącej Pragę z Mokotowem za pośrednictwem nowootwartej Trasy W-Z.

[EW 1949, nr 194, 14 VII 1949, str. 5;
EW 1949, nr 201, 21 VII 1949, str. 1;
KC 1949, nr 191, 14 VII 1949, str. 5;
KC 1949, nr 197, 20 VII 1949, str. 4]
1951.07.24. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Zmiana nazwy pl. Bankowego na pl. Feliksa Dzierżyńskiego.

[Uchwała Rady Narodowej m. st. Warszawy z 24 VII 1951]
1952.07.19. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Plac o roboczej nazwie "plac MDM" otrzymał oficjalną nazwę "plac Konstytucji".

[Uchwała Rady Narodowej m. st. Warszawy z 19 VII 1952]
1955.09.11. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Otwarcie zajezdni tramwajowej "Mokotów" wraz z nową trasą przez ul. Woronicza.

[EW 1955, nr 216, 10-11 IX 1955, str. 1-2]
1961.02.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PDP SŁUŻEWIEC. Ponad miesiąc później niż zapowiadano (na skutek napraw zgłoszonych przez komisję zdawczą usterek) uruchomiono przedłużenie trasy tramwajowej na terenie Służewca Przemysłowego - od krańca "WORONICZA" ulicami: Woronicza, Wołoską i Marynarską do nowego krańca przy stacji PKP Służewiec.

[EW 1961, nr 27, 31 I 1961, str. 1;
ŻW 1961, nr 27, 1 II 1961, str. 6]
1964.09.27. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – aleja 3 Maja – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Zamiana odcinka trasy z linią 13. Zmiana nazwy krańca.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]
1967.04.28. 18 linia tramwajowa zwykła stała DW. WSCHODNI (stara pętla) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – aleja 3 Maja – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Zmiana nazwy ul. Wołoskiej na Władimira Komarowa.

[Uchwała nr 59 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 28 IV 1967]
1967.07.02. 18 linia tramwajowa zwykła stała KAWĘCZYŃSKA – Kawęczyńska – Praska N-S – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – aleja 3 Maja – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Otwarcie nowej trasy łączącej istniejącą trasę do Dworca Wschodniego nowym torowiskiem wzdłuż projektowanej alei Tysiąclecia z trasą do bazyliki na Kawęczyńskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 35/67;
EW 1967, nr 154, 29 VI 1967, str. 5]
1968. 18 linia tramwajowa zwykła stała KAWĘCZYŃSKA – Kawęczyńska – Praska N-S – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Włączenie jezdni al. 3 Maja na wiadukcie mostu Poniatowskiego do Alej Jerozolimskich (nazwę al. 3 Maja zachowały jezdnie pod wiaduktem).
1969.01.31. 18 linia tramwajowa zwykła stała KAWĘCZYŃSKA – Kawęczyńska – aleja Tysiąclecia – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Nadanie nazwy ulicy o roboczej nazwie "Praska N-S". Zarówno część istniejąca, jak i projektowana (ciąg od ul. Starzyńskiego do Wału Miedzeszyńskiego) otrzymały nazwę "aleja Tysiąclecia".

[Uchwała nr 119 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 31 I 1969]
1969.10.12. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY. Przebudowa skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską i eliminacja skrętów - zamiana odcinka trasy z linią 7. Obsługa przez 28 pociągów 13N (12 z zajezdni "Praga" i 11 z zajezdni "Mokotów").

[MZK Polecenie Służbowe nr 66/69;
EW 1969, nr 238, 7 X 1969, str. 5]
1986.04.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy krańca.

[MZK Polecenie Służbowe nr 8/86/R]
1987.07.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Remont torowiska w południowej części ulicy Marszałkowskiej (między placem Zbawiciela i placem Unii Lubelskiej) oraz na ul. Puławskiej (na odcinku między ul. Skolimowską i Rakowiecką) - skierowanie w okresie wakacyjnym na trasę zastępczą.
1987.08.30. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu torowiska na południowym odcinku ul. Marszałkowskiej i Puławskiej.
1989.11.17. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy pl. Feliksa Dzierżyńskiego na pl. Bankowy.

[EW 1989, nr 224, 17/19 XI 1989, str. 1-2]
1990.11.06. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – aleja Stalingradzka – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy ul. Marcelego Nowotki na Władysława Andersa.

[EW 1990, nr 227, 22 XI 1990, str. 7]
1991.12. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiany nazwy al. Stalingradzkiej na ul. Jagiellońską (włączenie do istniejącej ulicy).
1992.12.19. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zmiana nazwy ul. Władimira Komarowa na Wołoską.
1993.05.04. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Rozpoczęcie remontu torowiska w południowej części ul. Wołoskiej (od Woronicza) i ul. Marynarskiej - skierowanie na trasę objazdową.
1993.09.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu torowisk na Służewcu.
1997.05.10. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zamknięcie w celu gruntownego remontu mostu Gdańskiego - wycofanie stamtąd ruchu tramwajowego - skierowanie na trasę objazdową.
1997.12.20. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Tymczasowe przywrócenie ruchu tramwajowego na remontowanym moście Gdańskim - ze względu na zamknięcie mostu dla ruchu pieszego nie otwarto znajdujących się na przyczółkach mostu przystanków "most Gdański" (po stronie warszawskiej) i "Wybrzeże Helskie" (po stronie praskiej).
1998.05.30. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Końcowy etap remontu mostu Gdańskiego i ponowne czasowe zamknięcie torowiska na nim (prace końcowe na górnym drogowym pomoście wymagały zdjęcia sieci elektrycznej, plany remontu obejmowały również wymianę torowiska) - ponowne skierowanie na trasę objazdową.
1998.10.05. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu mostu Gdańskiego i przywrócenie ruchu tramwajowego.
2002.07.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Rozpoczęcie ostatniego etapu budowy wschodniej jezdni ulicy Waryńskiego na odcinku między Puławską a rondem Jazdy Polskiej - wytyczenie zjazdu z Puławskiej w ulicę Waryńskiego (gotową jezdnię na północ od Batorego) oraz przebudowa przejazdu przez tory tramwajowe i likwidacja przejazdu jezdnią ulicy Puławskiej w kierunku południowym - od strony placu Unii Lubelskiej (zredukowanie jezdni do roli lokalnego dojazdu do "Supersamu"). Skierowanie na trasę objazdową.
2002.08.01. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie przebudowy torowiska w rejonie zbiegu ul. Waryńskiego i Puławskiej.
2005.01.05. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – ZAJEZDNIA WORONICZA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na Służewcu w związku z budową dwupoziomowego skrzyżowania Wołoska / Marynarska.
2005.07.11. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania Wołoska / Marynarska.
2006.03.18. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Rozpoczęcie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej pomiędzy placami Zbawiciela i Unii Lubelskiej wraz z przebudową torowiska tramwajowego.
2006.05.22. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zakończenie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej.
2009.05.10. 18 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Bankowego oraz na ul. Andersa i ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela). Zastąpienie na odcinku Żerań FSO - ul. Andersa przez linię tramwajową zastępczą 78, na ul. Marszałkowskiej przez linię autobusową zastępczą Z-3 i na odcinku pl. Zbawiciela - Służewiec przez linię 14 (o podwojonej częstotliwości).
2009.08.03. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego w al. Jana Pawła II, zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Okopowej i Towarowej na odcinku od ronda "Radosława" do ronda Daszyńskiego oraz w al. Solidarności na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Okopowej) - przywrócenie kursowania na trasie podstawowej.
2010.07.12. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Skierowanie na trasę skróconą w związku z przebudową pętli SŁUŻEWIEC.
2010.08.19. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie ruchu tramwajowego w rejonie pętli SŁUŻEWIEC.
2011.10.15. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Zamknięcie ruchu tramwajowego w rejonie pl. Wileńskiego w związku z budową II linii metra. Zamiana fragmentu trasy z linią 4 wraz ze skierowaniem nowym tymczasowym torowiskiem na ul. Jagiellońskiej.
2012.05.02. 18 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Andersa i Marszałkowskiej (na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela) z powodu budowy II linii metra. Zastąpienie przez linie: 16 (na ul. Jagiellońskiej), okresową 40 (w relacji rondo Starzyńskiego - Trasa W-Z) oraz zastępczą 74 (na odcinku pl. Zbawiciela - Służewiec).
2012.09.17. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie kursowania po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej.
2014.10.25. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Otwarcie przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Targowej oraz w al. Solidarności wraz ze skrętem w relacji zachód-południe. Przywrócenie starej trasy sprzed zamknięcia ul. Targowej.
2015.05.04. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC.

(Dwa kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: PLAC NARUTOWICZA – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – plac Zbawiciela – ...)
Reorganizacja rozkładów linii tramwajowych. Wprowadzenie w dni powszednie w godzinach porannego szczytu kursów wariantowych łączonych z linią 1.
2015.06.29. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – METRO WILANOWSKA. Skrócenie trasy w związku z kolejnym etapem budowy drugiej jezdni ul. Wołoskiej i zamknięciem dla ruchu trasy tramwajowej na ul. Woronicza, Wołoskiej i Marynarskiej (na odcinku od ul. Puławskiej do pętli SŁUŻEWIEC). Zawieszenie funkcjonowania kursów wariantowych łączonych z linią 1.
2015.08.31. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Kolejny etap przebudowy ul. Wołoskiej. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Woronicza, Wołoskiej i Marynarskiej (na odcinku od ul. Puławskiej do pętli SŁUŻEWIEC) wraz z utrzymaniem zamknięcia przejazdu na wprost przez ul. Wołoską i Woronicza.
2016.04.30. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem torowiska na ul. Andersa.
2016.07.03. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC. Przywrócenie przejazdu przez ul. Andersa.
2016.08.20. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Rozpoczęcie przebudowy ul. Marynarskiej wraz z zamknięciem ruchu tramwajowego na odcinku od ul. Rzymowskiego do pętli SŁUŻEWIEC.
2017.07.30. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Czasowe połączenie z linią 3 w związku z rozpoczęciem budowy nowych i modernizacji starych rozjazdów na rondzie Starzyńskiego i związanym z tym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Starzyńskiego na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego oraz ul. Jagiellońskiej na odcinku od pętli ŻERAŃ FSO do ronda Starzyńskiego.
2017.08.20. 18 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Korekta trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem przebudowy torowiska na rondzie Starzyńskiego i zamknięciem ruchu tramwajowego na ciągu: Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego.
2017.10.02. 18 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Korekta trasy objazdowej po zakończeniu przebudowy torowiska na rondzie Starzyńskiego (wciąż zamknięty pozostał odcinek od ronda Starzyńskiego do pętli ŻERAŃ FSO).
2017.10.28. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – WORONICZA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej na ul. Jagiellońskiej.
2018.06.09. 18 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie remontu torowiska na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza). Przejęcie relacji Żerań - Mokotów przez linię zastępczą 70.
2018.09.03. 18 linia tramwajowa zwykła stała RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Przywrócenie stałej trasy na terenie Służewca po zakończeniu przebudowy linii tramwajowej. Skierowanie na trasę skróconą w związku z kolejnym etapem remontu linii tramwajowej na ul. Jagiellońskiej. Zmiana nazwy krańca.
2018.10.15. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu trasy tramwajowej na ul. Jagiellońskiej.
2021.06.26. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem rozjazdów na placu Bankowym.
2021.07.28. 18 linia tramwajowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu rozjazdów na placu Bankowym.
2022.08.27. 18 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania w związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową tramwaju do Wilanowa i związanym z tym zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej i Puławskiej (w dniach 27-28 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza, od 29 sierpnia na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Madalińskiego). Zastąpienie na odcinku Żerań FSO - pl. Zbawiciela przez linię 78.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                 

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.