LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1946.07.22. 25 linia tramwajowa zwykła stała AL. JEROZOLIMSKIE (MARSZAŁKOWSKA) – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – TARGOWA. Uroczyste oddanie do użytku odbudowanego mostu Poniatowskiego wraz z nową, "normalnotorową" siecią tramwajową, łączącą centrum miasta z Pragą. Ze względu na fakt, iż poprzez różnice rozstawu torów nowa trasa nie była połączona z resztą sieci ze względu na różny - "zwykły" rozmiar torów wraz z siecią trzech linii oddano do użytku tymczasową zajezdnię, umieszczoną pod wiaduktem mostu Poniatowskiego (na zachód od ul. Solec) oraz wybudowaną od podstaw pętlę - trójkąt dla linii kończących trasę przy wiadukcie w ciągu południowej jezdni ulicy 3 Maja. Uruchomienie linii. Kurs co 7 minut.

[EW 1946, nr 062, 21 VII 1946, str. 1;
KC 1946, nr 199, 21 VII 1946, str. 8;
ŻW 1946, nr 196, 18 VII 1946, str. 5]
1946.11.27. 25 linia tramwajowa zwykła stała AL. JEROZOLIMSKIE (MARSZAŁKOWSKA) – aleja Sikorskiego – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – TARGOWA. Zmiana nazwy fragmentu Alej Jerozolimskich (na odcinku od ul. Marszałkowskiej do wiaduktu) oraz al. 3 Maja na al. Władysława Sikorskiego.

[Uchwała nr 23 Stołecznej Rady Narodowej z 27 XI 1946]
1947.09.16. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – TARGOWA. Przedłużenie trasy na Ochotę w związku zakończeniem przekuwania torów w Alejach Jerozolimskich.

[EW 1947, nr 253, 14 IX 1947, str. 1;
EW 1947, nr 255, 16 IX 1947, str. 1;
KC 1947, nr 251, 14 IX 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 255, 16 IX 1947, str. 5]
1949.03.26. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – TARGOWA. Zmiana nazwy alei Sikorskiego na Aleje Jerozolimskie (na odcinku od ul. Marszałkowskiej do wiaduktu mostu Poniatowskiego) oraz na aleję 3 Maja (na odcinku od początku wiaduktu do mostu).

[Uchwała nr 468 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 26 III 1949]
1950.02.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (stara pętla). Przedłużenie trasy na terenie Pragi.
1950.07.05. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (stara pętla).

(Po godz. 23.00: ... – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Bankowy – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (stara pętla).)
Rozpoczęcie prowadzonych w godzinach nocnych robót torowych na moście Poniatowskiego.

[EW 1950, nr 183, 5 VII 1950, str. 5;
KC 1950, nr 184, 5 VII 1950, str. 5]
1950.07.29. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA.

(Po godz. 23.00: ... – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Bankowy – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – TargowaZąbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA.)
Przedłużenie trasy - zakończenie przekuwania torów na ul. Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej.

[EW 1950, nr 203, 26 VII 1950, str. 1;
KC 1950, nr 207, 28 VII 1950, str. 6]
1950.10.17. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Zakończenie robót torowych na moście Poniatowskiego.

[KC 1950, nr 287, 17 X 1950, str. 5]
1954.08.09. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA.

(Po godz. 21.00: ... – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Dzierżyńskiego – aleja Świerczewskiego – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Świerczewskiego – Targowa – Ząbkowska – ...)
Rozpoczęcie remontu nawierzchni mostu Poniatowskiego - zamykanie mostu dla ruchu w godzinach 21-4.

[EW 1954, nr 187, 7-8 VIII 1954, str. 5]
1954.10.09. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Zakończenie remontu nawierzchni mostu Poniatowskiego - przywrócenie stałej trasy przez cały dzień.

[EW 1954, nr 240, 8 X 1954, str. 3]
1959.09.27. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Rozpoczęcie przebudowy pętli tramwajowej na placu Narutowicza - pozostawienie na pętli jedynie ruchu tranzytowego (bez zatrzymywania się na przystankach) - tymczasowe przedłużenie trasy.
1959.12.06. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej ulicy Grójeckiej oraz rozbudowanego węzła przesiadkowego na placu Narutowicza.
1965.03.21. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Przedłużenie trasy wskutek postulatów mieszkańców Ochoty oraz w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców rozwijających się osiedli w tym rejonie.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 12/65;
EW 1965, nr 68, 20/21 III 1965, str. 5]
1966.04.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – RADZYMIŃSKA. Gruntowna modernizacja ulicy Kawęczyńskiej i związane z tym wycofanie ruchu kołowego i szynowego - skierowanie na trasę objazdową.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 11/66]
1966.10.31. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – aleja 3 Maja – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Zakończenie remontu ulicy Kawęczyńskiej - przywrócenie trasy podstawowej.
1968. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Włączenie jezdni al. 3 Maja na wiadukcie mostu Poniatowskiego do Alej Jerozolimskich (nazwę al. 3 Maja zachowały jezdnie pod wiaduktem).
1968.06.30. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – Praska N-S – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Likwidacja regularnego ruchu szynowego na ulicy Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej (pozostawiając tor na ul. Ząbkowskiej w kierunku centum jako wyjazdowy dla wozów z zajezdni "Praga"). Przejęcie trasy przez komunikację autobusową: linie 138, 170 i 338.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 37/68;
EW 1968, nr 153, 27 VI 1968, str. 5]
1969.01.31. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – aleja Tysiąclecia – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA. Nadanie nazwy ulicy o roboczej nazwie "Praska N-S". Zarówno część istniejąca, jak i projektowana (ciąg od ul. Starzyńskiego do Wału Miedzeszyńskiego) otrzymały nazwę "aleja Tysiąclecia".

[Uchwała nr 119 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 31 I 1969]
1974.07.23. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – TORUŃSKA. Przejęcie fragmentu trasy likwidowanej linii 3bis, obsługę rejonu ulicy Kawęczyńskiej zapewniła przedłużona linia 7.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/74;
EW 1974, nr 140, 14 VI 1974, str. 7;
ŻW 1974, nr 165, 12 VII 1974, str. 12]
1981. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – BRÓDNO. Zmiana nazwy krańca.
1985.08.03.
1989.12.15.
25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Remont mostu Poniatowskiego oraz tunelu linii średnicowej i związane z tym wyłączenie ruchu w ciągu Aleje Jerozolimskie - most i aleja Poniatowskiego. Zawieszenie funkcjonowania linii. Zastąpienie w relacji Ochota - Praga - Bródno przez linię 32, a w Śródmieściu przez linie autobusowe 196 i 501.

[MZK Polecenie Służbowe nr 33/85;
EW 1985, nr 145, 29 VII 1985, str. 7;
EW 1985, nr 148, 1 VIII 1985, str. 7;
ŻW 1985, nr 171, 25 VII 1985, str. 8]
1989.12.16. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego na moście Poniatowskiego.
1 kwietnia 1986 r. zmieniono nazwę pętli "BRÓDNO" na "ANNOPOL".
1990.02.03. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulic Grójeckiej i Banacha - zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Banacha.
1990.08.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL.

(W dni robocze: ... – Rembielińska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI.)
Tymczasowe przedłużenie trasy w dni robocze w związku z zawieszeniem wakacyjnym linii 3.
1990.09.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Likwidacja wydłużonych kursów w związku z przywróceniem kursowania linii 3.
1990.09.08. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic Grójeckiej i Banacha - przywrócenie ruchu tramwajowego.
1995.09.25. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Targowa) – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z remontem torowiska na ul. 11 Listopada.
1995.10.28. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem remontu torowiska na ul. 11 Listopada.
1999.09.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Zamiana końcówki trasy z linią 29 w celu polepszenia obsługi komunikacyjnej rejonu Okęcia.
2000.07.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO. Budowa węzła komunikacyjnego "Żaba" (11 Listopada / Starzyńskiego / Odrowąża / św, Wincentego) i przekładanie torowiska w tunelach pod wiaduktem kolei obwodowej - skierowanie na trasę objazdową.
2000.09.04. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego w ciągu ul. 11 Listopada.
2006.01.02. 25 linia tramwajowa zwykła stała OKĘCIE – aleja Krakowska – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI. Zmiana układu linii tramwajowych w celu optymalizacji koordynacji rozkładów jazdy i wyeliminowania kursowania tramwajów grupami - zamiana końcówki trasy z linią 3.
2007.06.16. 25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż Alej Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego. Zastąpienie przez linię 4 w relacji Bródno - Śródmieście, linię 22 na Ochocie oraz linie autobusowe 512 i 517 na ciągu Alej Jerozolimskich.
2007.10.13. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie kursowania wraz ze skróceniem trasy w związku z wydłużeniem do Okęcia linii 7 i utrzymaniem kursowania linii 4.
2008.06.16. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – Odrowąża (powrót: Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego [tor tymczasowy] – 11 Listopada – Targowa) – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Inżynierskiej do ronda "Żaba" (tylko w kierunku Bródna) w związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ul. 11 Listopada. Skierowanie tymczasowym torem przez ul. Starzyńskiego.
2008.08.02. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – CZYNSZOWA (powrót: CZYNSZOWA – Stalowa).

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego [tor tymczasowy] – 11 Listopada – Targowa – ... – BANACHA.)
Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Jagiellońskiej, Ratuszowej i Targowej (na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. 11 Listopada) w związku z remontem torowiska. Zastąpienie w relacji Bródno - Praga przez linie: 6 oraz zastępczą autobusową Z3. Wprowadzenie dodatkowych jednokierunkowych kursów szczytowych na trasie podstawowej.
2008.08.23. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – Odrowąża (powrót: Odrowąża – Starzyńskiego – Starzyńskiego [tor tymczasowy] – 11 Listopada – Targowa) – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Jagiellońskiej, Ratuszowej i Targowej po zakończeniu remontu torowiska.
2008.10.20. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem remontu torowiska na ul. 11 Listopada oraz otwarciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym.
2009.05.10. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI. Rozpoczęcie III etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Bankowego oraz na ul. Andersa i ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela). Przedłużenie trasy w związku z zawieszeniem kursowania linii 4.
2009.06.21. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Rozpoczęcie IV etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z (przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Marszałkowskiej oraz Młynarskiej, zamknięcie ruchu tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II oraz w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Stawki do ronda ONZ) - skierowanie na stałą trasę w związku z przywróceniem kursowania linii 4.
2009.10.10. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – ... – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO.)
Wprowadzenie dodatkowych skróconych kursów.
2009.11.07. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Wydłużenie trasy wszystkich kursów do pętli BANACHA i ANNOPOL.
2010.11.22. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Budowlana – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – ... – BANACHA.)
Wprowadzenie dodatkowych kursów skróconych.
2011.05.09. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Rozpoczęcie remontu torowiska tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od al. Solidarności do ul. Kijowskiej). Skierowanie do pętli WIATRACZNA w celu zastąpienia wycofanych z tego rejonu linii 26 i 28. Zastąpienie na odcinku Dw. Wileński - Annopol przez linię 26.
2011.07.30. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. Kijowskiej do al. Zielenieckiej) wraz z jednoczesnym zamknięciem trasy przez ul. Zamoyskiego i Grochowską (na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna) w związku z remontem torowiska tramwajowego w rejonie zbiegu ul. Targowej, Zamoyskiego i al. Zielenieckiej.
12 maja zmieniono nazwę fragmentu ul. Budowlanej (na odcinku od ul. Odrowąża do ul. św. Wincentego) na ul. Matki Teresy z Kalkuty.

[Uchwała nr XV/289/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy]
2011.08.29. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Zamoyskiego i Grochowskiej (na odcinku od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna) wraz z jednoczesnym rozpoczęciem remontu torowiska w al. Zielenieckiej.
2011.10.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od al. Solidarności do ul. Kijowskiej) w związku z budową drugiej linii metra. Zastąpienie na odcinku Annopol - Dw. Wileński przez linię 26.
2011.12.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA. Wprowadzenie trasy skróconej jako stałej.
2013.05.06. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu jednokierunkowo: P+R AL. KRAKOWSKA – aleja Krakowska – Grójecka – ... – WIATRACZNA.)
Wprowadzenie dodatkowych jednokierunkowych kursów skróconych (powrót jako dodatkowe jednokierunkowe kursy linii 9).
2013.06.29.
2013.09.01.
25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie remontu kolejowej podmiejskiej linii średnicowej wraz z zamknięciem ruchu na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia. Czasowe zastąpienie przez linie: 77 oraz szczytową 45.
2014.06.28. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA. Zawieszenie dodatkowych kursów skróconych na okres wakacji.
2014.09.01. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – WIATRACZNA.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu jednokierunkowo: P+R AL. KRAKOWSKA – aleja Krakowska – Grójecka – ... – WIATRACZNA.)
Przywrócenie funkcjonowania dodatkowych jednokierunkowych kursów skróconych (powrót jako dodatkowe jednokierunkowe kursy linii 9) po zakończeniu wakacji.
2014.10.25. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Otwarcie przebudowanego torowiska tramwajowego na ul. Targowej oraz w al. Solidarności wraz ze skrętem w relacji zachód-południe. Przywrócenie starej trasy sprzed zamknięcia ul. Targowej.
2015.08.30. 25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Rozpoczęcie I etapu przebudowy trasy tramwajowej Żerań Wschodni - Dw. Wileński. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul. Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Targowej), na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej oraz na ul. Starzyńskiego (na odcinku od ronda Żaba do ronda Starzyńskiego. Zastąpienie przez linię tramwajową 73 (na odcinku Banacha - Dw. Wileński) oraz linię autobusową Z-3 (na odcinku Żerań Wschodni - Dw. Wileński).
2015.10.12. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO. Przywrócenie kursowania na skróconej trasie.
2015.10.24. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol - Rembielińska - Matki Teresy z Kalkuty - Odrowąża - 11 Listopada (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ul. Inżynierskiej) oraz na ul. Starzyńskiego.
2015.11.07. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – RONDO ŻABA. VI etap przebudowy trasy tramwajowej ŻERAŃ WSCHODNI - DW. WILEŃSKI. Ponowne zamknięcie ruchu tramwajowego na ciągu ul.: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża (na odcinku od pętli ŻERAŃ WSCHODNI do ronda Żaba) oraz na ul. Stalowej, Środkowej, Wileńskiej i Czynszowej. Tramwaje po dojechaniu do przystanku RONDO ŻABA kontynuowały jazdę jako linia 1.
2015.11.11. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO. Zmiana trasy objazdowej.
2015.11.23. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – RONDO ŻABA (powrót: RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa). Kolejna zmiana trasy objazdowej.
2015.12.07. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Annopol. Czasowe wydłużenie trasy w związku z trwającą przebudową pętli ANNOPOL.
2015.12.23. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy pętli ANNOPOL.
2016.02.01.
2016.02.14.
25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2017.02.13.
2017.02.24.
25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2017.06.25. 25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Targowej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kijowskiej) z powodu kolejnego etapu budowy II linii metra. Zastąpienie na Bródnie przez linię 28.
2017.08.20. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie kursowania po zakończeniu przebudowy torowiska w rejonie pl. Starynkiewicza.
2018.01.15.
2018.01.26.
25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2020.06.29. 25 linia tramwajowa zwykła stała PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Skierowanie na trasę skróconą w związku z remontem skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką i Harfową i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Grójeckiej i w al. Krakowskiej (na odcinku od ul. Banacha do pętli P+R AL. KRAKOWSKA).
2020.07.25. 25 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Annopol w związku z przywracaniem stałego przebiegu torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO.
2020.08.31. 25 linia tramwajowa zwykła stała BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem budowy stałego torowiska w rejonie budowanej stacji metra BRÓDNO.
2022.10.01. 25 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – ANNOPOL. Ograniczenie kursowania do dni powszednich w związku z przedłużeniem trasy linii metra M2 do stacji BRÓDNO.
2023.06.26. 25 linia tramwajowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) BANACHA – Banacha – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO. Skrócenie trasy w związku z zamknięciem ruchu tramwajowego na ul. Rembielińskiej i Annopol (na odcinku od przystanku METRO BRÓDNO do pętli ŻERAŃ WSCHODNI) w ramach kolejnego etapu budowy zajezdni tramwajowej "Annopol".

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                       

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.