LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
ROZSTAW TORÓW 1435 mm.
1946.03.15. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – tor tymczasowy – DW. GDAŃSKI. Uruchomienie pierwszej linii tramwajowej na Żoliborzu (ze względu na odbudowany jeszcze wiadukt nad torami kolejowymi na razie bez połączenia z resztą miasta) - od pętli na Bielanach ulicami: Marymoncką, Słowackiego i Mickiewicza do tymczasowego krańca położonego przy torach kolejowych. Dla obsługi taboru na tej linii otwarto drugą tymczasową zajezdnię, położoną przy ul. Włościańskiej.

[KC 1946, nr 073, 14 III 1946, str. 7;
KC 1946, nr 075, 16 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 074, 15 III 1946, str. 1]
1946.12.15.
godz. 12.00.
15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – MURANOWSKA. Przedłużenie trasy przez odbudowany wiadukt nad torami kolei obwodowej na Żoliborz do ulicy Muranowskiej (zbiegu z linią 17). Ze względu na różne rozstawy szyn nie można było połączyć obu tras - na ulicy Muranowskiej stworzono więc "terminal przesiadkowy".

[EW 1946, nr 205, 13 XII 1946, str. 3;
KC 1946, nr 273, 14 XII 1946, str. 6;
KC 1946, nr 274, 15 XII 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 344, 15 XII 1946, str. 6]
1947.11.15.
godz. 14.00.
15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Bonifraterska – Muranowska – Nowo-Marszałkowska – plac Bankowy – Przechodnia – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY (powrót: PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Żabia – plac Bankowy). Uroczyste otwarcie i przekazanie do ruchu (dla tramwajów - od godziny 14:00) przedłużenia ulicy Marszałkowskiej (pierwotnie ulicy Nowo-Marszałkowskiej, później Nowotki - obecnie gen. Andersa) od placu Bankowego przez Muranów do wiaduktu nad Dworcem Gdańskim wraz z biegnącą wzdłuż niego "normalnotorową" trasą tramwajową (na odcinku między Muranowską a wiaduktem pozostała ona na starym, przekutym torowisku wzdłuż Muranowskiej i Bonifraterskiej). Skierowanie linii do wyremontowanego prowizorycznie i przekutego na normalny rozstaw osi torowiska wokół placu Żelaznej Bramy.

[EW 1947, nr 313, 14 XI 1947, str. 3;
KC 1947, nr 312, 15 XI 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 315, 16 XI 1947, str. 6]
1948.10.21. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowo-Marszałkowska – plac Bankowy – Przechodnia – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY (powrót: PLAC ŻELAZNEJ BRAMY – Żabia – plac Bankowy). Oddanie do użytku "łącznika" ulicy Nowo-Marszałkowskiej z wiaduktem nad mostem Gdańskim. Nowa trasa spowodowała zamknięcie zjazdu z wiaduktu Gdańskiego w przedwojennym przebiegu (przez ulice: Bonifraterską i Muranowską).

[EW 1948, nr 292, 21 X 1948, str. 1;
KC 1948, nr 289, 21 X 1948, str. 6]
1949.02.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowo-Marszałkowska – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy do pl. Unii Lubelskiej.

[EW 1949, nr 035, 5 II 1949, str. 2;
KC 1949, nr 035, 5 II 1949, str. 6]
1950.03.23. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Zmiana nazwy ul. Nowo-Marszałkowskiej na Marcelego Nowotki.

[Uchwała nr 512 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 23 III 1950]
1951.04.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Zmiana nazwy pl. Thomasa Woodrowa Wilsona na pl. Komuny Paryskiej.
1951.07.24. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Zmiana nazwy pl. Bankowego na pl. Feliksa Dzierżyńskiego.

[Uchwała Rady Narodowej m. st. Warszawy z 24 VII 1951]
1951.11.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – SŁUŻEWIEC (WYŚCIGI) (pętla przy al. Wyścigowej). Połączenie z linią 19 celem rozładowania korków powstających w rejonie placu Unii Lubelskiej.

[EW 1951, nr 284, 30 X 1951, str. 3;
EW 1951, nr 285, 31 X 1951, str. 3]
1952.07.19. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – SŁUŻEWIEC (WYŚCIGI) (pętla przy al. Wyścigowej). Plac o roboczej nazwie "plac MDM" otrzymał oficjalną nazwę "plac Konstytucji".

[Uchwała Rady Narodowej m. st. Warszawy z 19 VII 1952]
1954.01.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA. Reorganizacja przebiegu linii tramwajowych - wydzielenie linii 19.

[EW 1953, nr 279, 21-22 XI 1953, str. 5;
EW 1954, nr 002, 2-3 I 1954, str. 5]
1956.11.02. 15 linia tramwajowa zwykła stała (W godzinach szczytu: MŁOCINY – Pułkowa – Marymoncka – ...)

BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – PLAC ZBAWICIELA.
Wprowadzenie przedłużonych kursów szczytowych w celu wprowadzenia bezpośredniego połączenia rejonu Wrzeciona i Młocin ze Śródmieściem.
1956.12.30. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przedłużenie trasy w rejon Ochoty wraz z likwidacją szczytowych kursów do Młocin.

[EW 1956, nr 311, 28 XII 1956, str. 3]
1959.09.27. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Rozpoczęcie przebudowy pętli tramwajowej na placu Narutowicza - pozostawienie na pętli jedynie ruchu tranzytowego (bez zatrzymywania się na przystankach) - tymczasowe przedłużenie trasy.
1959.12.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej ulicy Grójeckiej oraz rozbudowanego węzła przesiadkowego na placu Narutowicza.
1968.05.26. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową torowiska na pl. Zbawiciela i zamknięciem dla ruchu na ul. Nowowiejskiej (na odcinku od al. Niepodległości do pl. Zbawiciela).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 30/68;
EW 1968, nr 126, 25/26 V 1968, str. 5]
1968.06.30. 15 linia tramwajowa zwykła stała BIELANY – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie ruchu na ul. Nowowiejskiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 37/68;
EW 1968, nr 153, 27 VI 1968, str. 5]
1973.12.30. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA "WARSZAWA" – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przedłużenie trasy na terenie Bielan.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/73;
EW 1973, nr 307, 28 XII 1973, str. 7]
1981. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Zmiana nazwy krańca.
1988.07.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – Komarowa – Chodkiewicza – Rakowiecka – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Zamknięcie w celu naprawy torowiska wschodniej części ulicy Nowowiejskiej (między placem Zbawiciela a aleją Niepodległości).
1988.09.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Dzierżyńskiego – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Nowowiejskiej.
1989.11.17. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Komuny Paryskiej – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Zmiana nazwy pl. Feliksa Dzierżyńskiego na pl. Bankowy.

[EW 1989, nr 224, 17/19 XI 1989, str. 1-2]
1990.02.28. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Nowotki – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Zmiana nazwy pl. Komuny Paryskiej na pl. Thomasa Woodrowa Wilsona.

[EW 1990, nr 043, 1 III 1990, str. 5]
1990.11.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Zmiana nazwy ul. Marcelego Nowotki na Władysława Andersa.

[EW 1990, nr 227, 22 XI 1990, str. 7]
1992.04.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – aleja Niepodległości – Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II – Broniewskiego – Wólczyńska – Nocznickiego – HUTA. Rozpoczęcie remontu torów w zachodniej części ulicy Nowowiejskiej i w ulicy Filtrowej - czasowe połączenie trasy z linią 29.
1992.06.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie ruchu tramwajowego w zachodniej części ulicy Nowowiejskiej i w ulicy Filtrowej.
1997.07.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Rozpoczęcie remontu torowiska na ulicy Słowackiego - skierowanie na trasę objazdową.
1997.09.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ulicy Słowackiego.
2000.09.04. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Zamiana krańców z linią 2 w celu poprawy połączenia rejonu Okęcia ze Śródmieściem.
2003.10.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem ul. Słowackiego (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Popiełuszki) z powodu budowy metra.
2005.09.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Pstrowskiego – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Słowackiego, wraz z dostosowaniem układu przystanków do wyjść z metra (likwidacja przystanku "Teatr Komedia" w kierunku Bielan, uruchomienie nowego "Plac Wilsona" położonego bezpośrednio za rondem).
2006.10.23. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Zmiana nazwy ul. Wincentego Pstrowskiego na Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos".
2007.03.26. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Wyłączenie ruchu tramwajowego na ul. Słowackiego na odcinku od placu Wilsona do ul. Popiełuszki z powodu przebudowy kolektora.
2007.08.06. 15 linia tramwajowa zwykła stała HUTA – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Słowackiego.
2007.12.10. 15 linia tramwajowa zwykła stała METRO MARYMONT – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Rozpoczęcie III etapu przebudowy pętli tramwajowej Huta i wyłączenie jej z eksploatacji od 10 grudnia do odwołania wraz z uruchomieniem funkcjonowania toru tranzytowego.
2008.02.09. 15 linia tramwajowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie linii w związku z potrzebą ograniczenia ruchu tramwajowego na wiadukcie w ciągu ul. Andersa. Zastąpienie na odcinku ul. Andersa - Okęcie przez linię 35 oraz na ciągu ul. Nowowiejskiej przez linię 14.
2008.04.05. 15 linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Oficjalna likwidacja linii.


.


2011.10.27. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – OKĘCIE. Przywrócenie funkcjonowania trasy tramwajowej przez ul. Słowackiego, Mickiewicza i Andersa (od ul. Popiełuszki do ul. Międzyparkowej) oraz ul. Mickiewicza (od pl. Wilsona do pętli MARYMONT-POTOK) po zakończeniu generalnego remontu wiaduktu nad ul. Słomińskiego oraz przebudowy torowiska tramwajowego. Ponowne uruchomienie linii na zmodyfikowanej trasie - przejęcie odcinka trasy do pętli MARYMONT-POTOK od zlikwidowanej linii 36.
2011.10.28. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA. Zmiana nazwy krańca i zespołu przystankowego "OKĘCIE" na "P+R AL. KRAKOWSKA".
2012.05.02. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Stawki – aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA. Zamknięcie ruchu tramwajowego na ul. Andersa i Marszałkowskiej (na odcinku od ul. Stawki do pl. Zbawiciela) z powodu budowy II linii metra. Skierowanie na trasę objazdową.
2012.09.17. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej.
2015.05.02. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.

(Dodatkowe kursy w soboty w godz. 8-13: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.)
Reorganizacja rozkładów linii tramwajowych. Wprowadzenie dodatkowych skróconych kursów w soboty w celu usprawnienia dojazdu do bazaru przy ul. Bakalarskiej.
2016.04.30. 15 linia tramwajowa zwykła stała DW. WILEŃSKI – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Jagiellońska – DW. WILEŃSKI – [bez pasażerów: Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa] – DW. WILEŃSKI.) – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.

(Dodatkowe kursy w soboty w godz. 8-13: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.)
Rozpoczęcie remontu torowiska na ul. Andersa. Czasowe skierowanie do Dworca Wileńskiego w związku z montażem torowego rozjazdu nakładkowego na ul. Andersa na wysokości przystanku METRO RATUSZ ARSENAŁ.
2016.05.02. 15 linia tramwajowa zwykła stała METRO RATUSZ ARSENAŁ – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.

(Dodatkowe kursy w soboty w godz. 8-13: PLAC NARUTOWICZA – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA.)
Skierowanie do tymczasowego krańca METRO RATUSZ ARSENAŁ. Skierowanie do obsługi linii wyłącznie taboru dwukierunkowego korzystającego z torowego rozjazdu nakładkowego zamontowanego za przystankiem METRO RATUSZ ARSENAŁ. Zmiana kierunku ruchu odbywała się bez pasażerów.
2016.07.02. 15 linia tramwajowa zwykła stała BRÓDNOWSKA – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – BRÓDNOWSKA – [bez pasażerów: 11 Listopada – Starzyńskiego – Starzyńskiego [tor awaryjny] – 11 Listopada] – BRÓDNOWSKA.) – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Czasowe skierowanie na trasę objazdową w związku z demontażem rozjazdu nakładkowego na ul. Andersa. Skrócenie trasy w związku z modernizacją torowiska w al. Krakowskiej i wyłączeniem ruchu tramwajowego na odcinku od ul. Bakalarskiej do pętli P+R AL. KRAKOWSKA.
2016.07.03. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – PLAC NARUTOWICZA. Przywrócenie przejazdu przez ul. Andersa.
2016.08.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy torowiska w al. Krakowskiej.
2020.06.29. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA. Skierowanie na trasę skróconą w związku z remontem skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką i Harfową i wyłączeniem ruchu tramwajowego na ul. Grójeckiej i w al. Krakowskiej (na odcinku od ul. Banacha do pętli P+R AL. KRAKOWSKA).
2020.08.01. 15 linia tramwajowa zwykła stała MARYMONT-POTOK – Mickiewicza – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – plac Narutowicza – Grójecka – aleja Krakowska – P+R AL. KRAKOWSKA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie do Okęcia po zakończeniu remontu skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Racławicką i Harfową.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1908-1939)
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA
LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA (1939-1944)
LINIA TRAMWAJOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


                   

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.