Projekt przedstawiony został na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego 18 kwietnia 2011 r.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował projekt zmian komunikacyjnych dla Wawra, Wesołej i Rembertowa. Po jego wprowadzeniu więcej mieszkańców tych dzielnic będzie miało wygodniejszy dostęp do transportu publicznego. Pasażerowie łatwiej i szybciej dojadą do "szyny", czyli przystanków kolejowych, tramwajów i metra. Krótszy będzie czas podróży, w tym oczekiwanie na przystankach. Powstaną nowe połączenia lokalne.

Mieszkańcy tych dzielnic będą mieli wpływ na ostateczny kształt zmian. Przez miesiąc - począwszy od 19 kwietnia br. - potrwają konsultacje społeczne, w których ZTM zbierze opinie i oceny użytkowników komunikacji. Przeprowadzone zostaną także badania, w których nawyki komunikacyjne i oczekiwania grup pasażerów zostaną skonfrontowane z proponowanymi rozwiązaniami. Projekt zmian do zaopiniowania otrzymują także władze Wawra, Rembertowa i Wesołej.

Obecny układ komunikacyjny Wawra funkcjonuje niemal w niezmienionym kształcie już od wielu lat. W ostatnim czasie nastąpił dynamiczny rozwój dzielnicy - powstały nowe osiedla i zakłady pracy. Jednocześnie zmieniły się komunikacyjne realia - wzrosło natężenie ruchu na drogach (co powoduje wydłużanie się czasu jazdy autobusów, szczególnie na długich trasach), a poprawiła się oferta połączeń kolejowych na tzw. linii otwockiej (m.in. dzięki uruchomieniu linii SKM). Tym samym zmiany stały się konieczne, co dostrzegają sami pasażerowie zgłaszający liczne postulaty.

Proponowany przez ZTM układ komunikacyjny został zaprojektowany tak, aby - co najmniej - zachować obecny czas podróży pasażerów. Dla większości pasażerów czas ten istotnie się skróci.

Projekt zakłada zastępowanie długich linii z niską częstotliwością, krótszymi, na których autobusy kursować będą częściej. Długie, nieefektywne połączenia do centrum miasta zostaną zastąpione częstymi liniami dowozowymi do kolei i/lub tramwajów na ciągu ulicy Grochowskiej. Pasażerowie będą krócej czekać na przystankach, autobusy będą jeździć bardziej regularnie i punktualnie. W efekcie zmiany będą korzystne także dla mieszkańców tych rejonów, których dotyczyć będzie likwidacja niektórych połączeń bezpośrednich. Mimo konieczności skorzystania z przesiadki, ich czas podróży do centrum będzie krótszy.

Celem zmian jest zapewnienie dojazdu do komunikacji szynowej (metro, tramwaje, kolej), która jest szybsza od autobusów i może przewieźć znacznie więcej pasażerów. W projekcie przewidziana jest poprawa dojazdu do linii kolejowej w Wawrze i Wesołej. Atrakcyjna dla pasażerów jest także przesiadka do tramwajów na Pradze Południe, którymi można dojechać do Śródmieścia i innych dzielnic Warszawy.

Nowa linia "342" łącząca przystanki kolejowe PKP Wawer i PKP Radość zapewni dojazd do kolei z osiedli zlokalizowanych przy Trakcie Lubelskim oraz przy ulicach: Lucerny, Przewodowej, Zasadowej i Panny Wodnej. Jej rozkład będzie zsynchronizowany z pociągami SKM linii "S1".

Linie "173" i "315" zostaną połączone w jedną, kursującą częściej, linię "137" (co 10 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta). Zapewni ona dogodny dojazd z centrum Wesołej i Marysina do tramwajów na Grochowie oraz kolei na Dworcu Wschodnim. W wybranych kursach linia przejmie zadanie linii "173", zapewniając połączenie ze Starą Miłosną przez Sulejówek. Linia "183" - powstająca z połączenia "183" i "216" - zapewni dojazd do tramwajów, a także poprawi skomunikowanie Zielonej i Nowego Rembertowa. Na przystanku Okularowa pasażerowie linii "137" i "183" będą mieli zapewnioną wygodną jednoperonową przesiadkę do autobusów linii "520" kursującej Trasą Łazienkowską.

Poprawę komunikacji dla dużej części Wawra zapewni kursująca częściej (co 15 minut w dni powszednie; co 20 - w święta) linia "147", która połączy Starą Miłosną z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim. Mieszkańcom z rejonu ulicy Patriotów przesiadkę do tramwajów na Pradze Południe zapewni nowa linia "113", kursująca w szczycie co 10 minut oraz w międzyszczycie i w święta co kwadrans. Linią "119" pasażerowie z Wawra - przez most Siekierkowski - dojadą na Mokotów, do stacji metra Pole Mokotowskie. Autobusy na tej trasie pojadą z większą częstotliwością (co 15 minut w dni powszednie; co 20 - w święta), co pozwoli poprawić regularność i punktualność.

Proponowane zmiany sprawią, że na głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak: Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski, ulice Zwoleńska, Bronowska, Kadetów i Mrówcza wzrośnie częstotliwość kursujących obecnie linii. Mieszkańcy osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego odczują poprawę dzięki częstszym kursom linii "146" (co 15 minut w dni powszednie, co 20 - w święta).

Komunikacją objęte zostaną nowe rejony. Trasa autobusów "147" zostanie wydłużona do przystanku przy ul. Torfowej (Macierówka) przez nowo wybudowaną ulicę Nowoborkowską. Linia "142", kursująca na skorygowanej trasie, zapewni mieszkańcom nowych osiedli mieszkaniowych powstających przy ul. Przewodowej dojazd do linii kolejowej oraz linii tramwajowych na Grochowie. Na odcinku do Aleksandrowa zastąpi ją kursująca częściej (co 12 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i w święta) linia "213", zapewniająca mieszkańcom tego osiedla podstawową komunikację, w tym dojazd do stacji kolejowej w Falenicy. Trasa "213" zostanie skorygowana. Na ciągu ulic Izbicka - Zagórzańska zastąpi ją linia "215", a na odcinku do Błot - linia "161".

Poprawi się sieć połączeń lokalnych pomiędzy dzielnicami, np. linia "215" zapewni bezpośrednie połączenie pomiędzy Rembertowem i Wawrem. Linia ta będzie kursować z większą regularnością i punktualnością niż linia "115", z którą zostanie połączona, ponieważ nie będzie narażona na opóźnienia na Pradze Południe. Pasażerowie korzystający z linii "115" na odcinku z Marysina do ronda Wiatraczna, będą mogli przesiąść się do często kursujących autobusów "137".

W projekcie zadbano o zapewnienie dojazdu do ważnych obiektów użyteczności publicznej. Na trasach, gdzie obecnie podróżuje wielu pasażerów, dojazd zostanie poprawiony. Utrzymany zostanie dla pasażerów z północnej części Wawra dojazd linią "305" do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu.

Jeszcze intensywniej będzie wykorzystywany buspas na Trasie Łazienkowskiej. Wcześniej ZTM zwiększył częstotliwość kursowania linii "520" (z 10 do 7,5 minuty), a linia "382" została zastąpiona przez "182" jeżdżącą w godzinach szczytu co 4 minuty. Projekt zmian zakłada dalsze zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Linia "502" pojedzie co 10 minut (obecnie co pół godziny). Linie "415" i "515" (obie obecnie co 30 minut w "szczycie") zastąpi linia "143" (co 10 minut w szczycie). Pierwsza poprawi komunikację dla mieszkańców Starej Miłosny, druga - połączy Rembertów z Grochowem. Za zmianą charakteru linii przyspieszonej na zwykłą przemawia to, że obecnie linia "515" omija niewiele przystanków, a pasażerowie zgłaszają postulaty, by zatrzymywała się praktycznie na wszystkich.


LINIA RODZAJ LINII TRASA UWAGI
113 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót: Widoczna – Płowiecka) – Patriotów – Bysławska – FALENICA. Uruchomienie linii w wyniku przekształcenia linii 521. Pozostawienie połączenia ciągu ul. Patriotów z Grochowem.Podstawowe połączenie ciągu ul. Patriotów ze Śródmieściem realizowane jest przez kolej.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
115 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Łukowska – Rodziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.)
Połączenie z linią 215. Zastąpienie w relacji Wiatraczna - Marysin przez nową linię 137.

Zmiana nie została wprowadzona.
119 linia autobusowa zwykła stała RAKOWIECKA-SANKTUARIUM – Rakowiecka – Łowicka – Madalińskiego – Boboli (powrót: Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM.) – Batorego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Chełmska – Bobrowiecka – Beethovena – aleja Witosa – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE.

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY (PKiN) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Puławska (powrót: Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Goworka – ... – Bronowska – Trakt Lubelski – Lucerny – Szpotańskiego – Żegańska – ... – MIĘDZYLESIE.)
Korekta trasy w celu zapewnienia połączenia Wawra z Mokotowem (stacją metra POLE MOKOTOWSKIE). Wycofanie ze ścisłego Śródmieścia w celu uzyskania lepszej regularności i punktualności kursowania.

Częstotliwość: 15/15/20 (wcześniej 20/30/30).

Zmiana wprowadzona częściowo 23 czerwca 2011 r. (wycofanie ze ścisłego Śródmieścia).
137 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA.

(Niektóre kursy: ... – Armii Krajowej – Sulejówek: Moraczewskiego – aleja Piłsudskiego – Warszawa: aleja Piłsudskiego – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Rumiankowa (zawrotka) – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – aleja Piłsudskiego)
Zastąpienie dwóch linii (173 i 315) o niskiej częstotliwości kursowania jedną kursującą częściej w celu poprawy połączenia centrum Wesołej i Marysina z Grochowem.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
142 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski (powrót: Trakt Lubelski – Floriana – Błękitna – Widoczna – Płowiecka) – Wał Miedzeszyński – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – FALENICA.

(Stara trasa: WIATRACZNA – ... – Wał Miedzeszyński – Bysławska – Derkaczy – Młoda – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.)
Korekta trasy w celu zapewnienia podstawowej komunikacji dla nowych osiedli mieszkaniowych powstających wzdłuż ul. Przewodowej. Zastąpienie na odcinku Falenica - Aleksandrów przez linię 213.

Częstotliwość: 15/15/20 (wcześniej 30/30/30).

Zmiana nie została wprowadzona.
143 linia autobusowa zwykła stała GUS – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – zawrotka za ul. Leszową – aleja Niepodległości – GUS.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Żołnierska – Strażacka – aleja Chruściela – Republikańska – Topograficzna – Frontowa – Czerwonych Beretów – Szatkowników – Cyrulików – REMBERTÓW-KOLONIA. Uruchomienie linii z połączonych linii 415 i 515 wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania w celu usprawnienia połączenia Rembertowa z Grochowem, z komunikacją tramwajową oraz linią metra.

Częstotliwość: 10/15/15 (wcześniej 415+515 15/30/30).

Zmiana wprowadzona 16 stycznia 2012 r.
146 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – Francuska – Paryska – Wersalska – Wał Miedzeszyński – Bysławska – FALENICA. Zwiększenie liczby kursów (bez zmiany trasy) w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

Częstotliwość: 15/15/20 (wcześniej 20/30/30).
147 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja Waszyngtona – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – Graniczna – TORFOWA.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – ... – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – WIŚNIOWA GÓRA.)
Przedłużenie trasy w celu zapewnienia połączenia Starej Miłosny z Międzylesiem i dalej z Gocławiem i Dworcem Wschodnim przez nową ulicę Graniczną (wówczas Nowoborkowską). Skierowanie do pętli w rejonie zbiegu ulic: Jana Pawła II, Granicznej i Torfowej z powodu braku miejsc postojowych na krańcu STARA MIŁOSNA. Nazwa planowana nowej pętli to MACIERÓWKA.

Częstotliwość: 15/15/20 (wcześniej 20/30/30).

Zmiana wprowadzona dopiero 29 października 2016 r.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA.

(Stara trasa: ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (Cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa).)
Przedłużenie trasy w celu zastąpienia linii 213 na odcinku Falenica - Błota.

Częstotliwość: 30/30/30 (bez zmian).

Zmiana nie została wprowadzona.
173 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Armii Krajowej – Sulejówek: Moraczewskiego – aleja Piłsudskiego – Warszawa: aleja Piłsudskiego – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Rumiankowa (zawrotka) – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – aleja Piłsudskiego).)
Połączenie z linią 315 w nową linię 137.

Zmiana nie została wprowadzona.
183 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA.

(Stara trasa: WIATRACZNA – ... – aleja Komandosów – Grzybowa – Działyńczyków – Dokerów – NOWY REMBERTÓW (powrót: NOWY REMBERTÓW – Dokerów – Fizylierów – Grzybowa).)
Połączenie z linią 216 w celu poprawy połączenia Zielonej i Nowego Rembertowa.

Częstotliwość: 10/15/15.

Zmiana wprowadzona dopiero 29 marca 2016 r.
213 linia autobusowa zwykła stała GOCŁAW – Bora-Komorowskiego – Umińskiego – Fieldorfa – Wał Miedzeszyński – Kadetów – Lucerny – Mrówcza – Panny Wodnej – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(Stara trasa: GOCŁAW – ... – Panny Wodnej – Izbicka – Zagórzańska – Techniczna – Petunii – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Młoda – Derkaczy – Bysławska – Wał Miedzeszyński – BŁOTA.)
Korekta trasy w celu poprawy komunikacji w Wawrze oraz zapewnienia podstawowego połączenia Aleksandrowa ze stacją kolejową w Falenicy. Zastąpienie na ciągu Izbicka - Zagórzańska przez linię 215 oraz na odcinku Falenica - Błota przez linię 161.

Częstotliwość: 12/15/15 (wcześniej 20/30/30).

Zmiana nie została wprowadzona.
215 linia autobusowa zwykła stała MOKRY ŁUG – aleja Sztandarów – aleja Chruściela – Cyrulików – Marsa – Ilskiego (powrót: Ilskiego – Marsa – PKP Rembertów (strona południowa) – Marsa – Cyrulików) – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – Kościuszkowców – Kajki – Pożaryskiego – Żegańska – Patriotów (jezdnia wschodnia) – Izbicka – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW.

(Stara trasa: MOKRY ŁUG – ... – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta (zawrotka) – Wspólna – Korkowa – MARYSIN.

(Kursy do godz. 6.00 oraz po godz. 21.00: ... – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – Zielona (pętla) – Brata Alberta – Wspólna – Korkowa – MARYSIN.))
Połączenie z linią 115 w celu stworzenia bezpośredniego połączenia Rembertowa z Wawrem. Zastąpienie w relacji Marysin - Radość linii 115 oraz na ciągu Izbicka - Zagórzańska linii 213.

Częstotliwość: 20/30/30.

Zmiana częściowo wprowadzona 1 czerwca 2013 r. (połączenie z linią 115 wraz z utrzymaniem jej numeru).
216 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: PKP REMBERTÓW (kraniec na ul. Marsa) – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA.)
Połączenie z linią 183.

Zmiana wprowadzona dopiero 29 marca 2016 r.
305 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
STRUSIA – Skrzyneckiego – Powszechna – Czecha – Płowiecka – Widoczna – Błękitna – Floriana – Trakt Lubelski (powrót: Trakt Lubelski – Płowiecka – Czecha – Sejmikowa – Wydawnicza – Kaczeńca – Łysakowska – Korkowa – Kościuszkowców – Czecha – Potockich – Skrzyneckiego – STRUSIA.) – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE.

(Stara trasa: STRUSIA – ... – Zwoleńska – Patriotów – Bysławska – Derkaczy – Młoda – Walcownicza (powrót: Walcownicza – Patriotów) – Patriotów (wschodnia) – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE.)
Uproszczenie trasy - utrzymanie bezpośredniego dojazdu do przychodni przy ul. Strusia i szpitali w Międzylesiu z północnej części Wawra.

Częstotliwość: 60/60/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
315 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Dwernickiego (powrót: Dwernickiego – Podskarbińska – Mińska – Terespolska – Stanisławowska) – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Płowiecka – Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Praskiego Pułku – Trakt Brzeski – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Rumiankowa (zawrotka) – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – aleja Piłsudskiego).)
Połączenie z linią 173 w nową linię 137.

Zmiana wprowadzona dopiero 29 marca 2016 r.
342 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PKP WAWER – Widoczna – Lucerny – Trakt Lubelski – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – PKP RADOŚĆ. Uruchomienie linii w celu usprawnienia dojazdu do kolei. Rozkład zsynchronizowany z rozkładem linii SKM S1.

Częstotliwość: 30/30/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
411 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska (powrót: Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – aleja Stanów Zjednoczonych) – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW.

(Stara trasa: METRO POLITECHNIKA – ... – Bora-Komorowskiego – aleja Wieniawy-Długoszowskiego – Płowiecka – Czecha – Trakt Brzeski – Jana Pawła II (odcinek zachodni, odcinek południowy, odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Trakt Brzeski).

(Część kursów: ... – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW.))
Wycofanie ze Starej Miłosny wraz z ograniczeniem kursowania do godzin szczytu. Zastąpienie w relacji Metro Politechnika - Stara Miłosna przez linię 502 (o zwiększonej częstotliwości kursowania) oraz w relacji Gocław - Stara Miłosna przez linię 147.

Częstotliwość: 10/-/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
415 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: GUS – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – zawrotka za ul. Leszową – aleja Niepodległości – GUS.) – most Łazienkowski – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Grochowska – Marsa – Żołnierska – Strażacka – aleja Chruściela – Paderewskiego – Czwartaków – MOKRY ŁUG.)
Połączenie z linią 515 w nową linię 143.

Zmiana wprowadzona 16 stycznia 2012 r.
502 linia autobusowa przyspieszona stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – estakada Ostrobramska-Płowiecka – Płowiecka (powrót: Płowiecka – Ostrobramska) – Czecha – Trakt Brzeski – Jana Pawła II (odcinek zachodni, odcinek południowy, odcinek wschodni) – STARA MIŁOSNA (powrót: STARA MIŁOSNA – Jana Pawła II (odcinek wschodni) – Trakt Brzeski). Zwiększenie liczby kursów (bez zmiany trasy) w celu zastąpienia wycofanej ze Starej Miłosny linii 411.

Częstotliwość: 10-12/15/20 (wcześniej 30/30/30).

Zmiana nie została wprowadzona.
514 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Marsa – Ilskiego – aleja Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Niemcewicza – 1 Pułku Praskiego – Armii Krajowej – Żółkiewskiego – WOLA GRZYBOWSKA.)
Zastąpienie przez linie: 137 (w relacji Wola Grzybowskiej i centrum Wesołej - Grochów), 183 (w relacji Zielona i Nowy Rembertów - Grochów) oraz 520 (w relacji Śródmieście - Trasa Łazienkowska - Ostrobramska). Relację bezpośrednią zapewnia kolej.

Zmiana nie została wprowadzona.
515 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: GUS – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – zawrotka za ul. Leszową – aleja Niepodległości – GUS.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Żołnierska – Strażacka – aleja Chruściela – Republikańska – Topograficzna – Frontowa – Czerwonych Beretów – Szatkowników – Cyrulików – REMBERTÓW-KOLONIA.)
Połączenie z linią 415 w nową linię 143.

Zmiana wprowadzona 16 stycznia 2012 r.
521 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: SZCZĘŚLIWICE – Dickensa – Białobrzeska (powrót: Białobrzeska – Opaczewska – Szczęśliwicka – SZCZĘŚLIWICE.) – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Waszyngtona – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót: Widoczna – Płowiecka) – Szpotańskiego – Patriotów – Bysławska – FALENICA.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: WIATRACZNA – Grochowska – ... – FALENICA.))
Przejęcie połączenia przez nową linię 113 (w relacji Falenica - Grochów) oraz kolej (w relacji Falenica - Śródmieście).

Zmiana nie została wprowadzona.

MATERIAŁY DODATKOWE:

 

 

 

 

   

   POWRÓT DO SPISU PROJEKTÓWKONTAKT: trasbus@o2.pl.