LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1965.11.03. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – ZASADOWA / PANNY WODNEJ. Uruchomienie lokalnej linii łączącej osiedla Miedzeszyna z przelotową arterią ulicy Patriotów w ramach rozbudowy komunikacji autobusowej w rejonach peryferyjnych. Obsługa przez 2 autobusy z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 88/65;
EW 1965, nr 265, 5 XI 1965, str. 5]
1971.07.12. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – RADOŚĆ PKP. Tymczasowe skrócenie trasy w związku z robotami prowadzonymi nad przeniesieniem pętli z ul. Zasadowej w rejon ul. Przewodowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 42/71;
EW 1971, nr 162, 10/11 VII 1971, str. 7]
1971.07.27. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – ZASADOWA / PRZEWODOWA. Przedłużenie trasy do nowej pętli w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Radości. Obsługa przez 2 autobusy krótkie z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 43/71;
EW 1971, nr 175, 27 VII 1971, str. 5]
1976.12.19. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – FALENICA. Przedłużenie trasy z Miedzeszyna do Falenicy. Obsługa przez 2 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 39/76]
1979.09.23. 161 linia autobusowa zwykła stała IZBICKA (CMENTARZ) – Izbicka – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Połączenie z linią 186 w celu usprawnienia wewnętrzenj obsługi komunikacyjnej Radości, Miedzeszyna i Falenicy. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 36/79;
EW 1979, nr 211, 20 IX 1979, str. 7]
1981.12.10. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przedłużenie trasy w celu objęcia obsługą komunikacyjną Domu Dziecka przy ul. Podmokłej oraz pobliskich mieszkańców. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 54/81]
1986.02.15. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – Patriotów – Zwoleńska (zawrotka) – Patriotów – Panny Wodnej (powrót: Panny Wodnej – Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Wprowadzenie podjazdów do Międzylesia.

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/86;
EW 1986, nr 31, 13 II 1986, str. 7;
ŻW 1986, nr 38, 14 II 1986, str. 8]
1986.12.21. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przejęcie odcinka trasy przez linię 147 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Radości.

[MZK Polecenie Służbowe nr 59/86;
EW 1986, nr 250, 24/28 XII 1986, str. 15]
1995.08.01. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Petunii (powrót: Petunii – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Bysławska – Falenica – Bysławska – Patriotów – Przewodowa) – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Połączenie z linią 186.
1995.10.10. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza (powrót: Walcownicza – Patriotów – Bysławska – Falenica – Bysławska – Patriotów – Przewodowa) – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska – Złotej Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW. Korekta trasy na terenie Falenicy.
1997.03.19. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza – Narcyzowa – Ochocza – Bystrzycka – Walcownicza – Patriotów – Przewodowa). Przejęcie odcinka trasy do Aleksandrowa przez linię 115.
1997.11.15. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Przedłużenie linii wraz z wycofaniem z ul. Narcyzowej, Ochoczej i Bystrzyckiej.
2005.06.10.
godz. 22.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – Patriotów (strona wschodnia) – PKP Miedzeszyn – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – Patriotów – PKP Miedzeszyn – Patriotów (strona wschodnia) – Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Panny Wodnej i Patriotów i zamknięciem przejazdu przez tory kolejowe w rejonie stacji PKP Radość.
2005.10.02. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska (powrót: Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa) – Wał Miedzeszyński – BŁOTA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Panny Wodnej i Patriotów.
2009.10.01. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem do Błot nowej linii 213.
2010.03.19. 161 linia autobusowa zwykła stała PKP RADOŚĆ – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Walcownicza – Bystrzycka – Ochocza – Narcyzowa – Walcownicza – Petunii – Techniczna – Zagórzańska – Izbicka – Kwitnącej Akacji – Cygańska – Podmokła – Zbójna Góra (pętla) – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – IZBICKA (kraniec między ul. Osterwy i ul. Radłowską) (powrót: IZBICKA (kraniec między ul. Osterwy i ul. Radłowską) – Izbicka – Osterwy – Wilgi – Radłowska – Izbicka – Kwitnącej Akacji). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej.
2010.06.20. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów i Izbickiej.
2013.06.22.
godz. 7.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Młoda – Derkaczy – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Patriotów, Bysławskiej i Młodej.
2013.07.16. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy na terenie Falenicy.
2015.08.03. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Falenica (pętla) – Bysławska – Włókiennicza – Kosodrzewiny – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Poezji i zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Poezji na odcinku Bysławska - Kosodrzewiny.
2015.09.14. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poezji.
2015.10.22. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Włókiennicza – Kosodrzewiny – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Bysławska/Mozaikowa oraz modernizacji krańca FALENICA, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Bysławskiej wraz z pętlą FALENICA.
2016.04.09. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy pętli FALENICA.
2019.11.12.
ok. godz. 11.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (cmentarz) (pętla) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Tuberozy (jezdnia tymczasowa) – Deptak (jezdnia tymczasowa) – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Deptak (jezdnia tymczasowa)). Rozpoczęcie kolejnego etapu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Zamknięcie odcinka ul. Patriotów w rejonie skrzyżowania z budowaną trasą i skierowanie ruchu w obu kierunkach tymczasową jezdnią objazdową poprowadzoną przez plac budowy.
2020.04.30.
ok. godz. 10.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Tuberozy (jezdnia tymczasowa) – Deptak (jezdnia tymczasowa) – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Deptak (jezdnia tymczasowa)). Likwidacja dotychczasowej pętli po zachodniej stronie cmentarza w Radości w związku z kolejnym etapem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy i planowaną zmianą przebiegu ul. Izbickiej. Otwarcie nowej pętli przy ul. Przełęczy, po wschodniej stronie cmentarza.
2020.05.29. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Izbicka (jezdnia tymczasowa) – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka (jezdnia tymczasowa) – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Tuberozy (jezdnia tymczasowa) – Deptak (jezdnia tymczasowa) – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Deptak (jezdnia tymczasowa)). Rozpoczęcie kolejnego etapu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Skierowanie na wysokości budowanej trasy jezdnią tymczasową poprowadzoną przez plac budowy.
2020.08.10.
ok. godz. 11.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Tuberozy (jezdnia tymczasowa) – Deptak (jezdnia tymczasowa) – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Deptak (jezdnia tymczasowa)). Uruchomienie nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Izbickiej przebiegającego nad jezdniami trasy ekspresowej S2.
2020.10.13.
ok. godz. 6.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Szafirowa – Patriotów (wschodnia) – Walcownicza – Młoda – Derkaczy – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Walcownicza). Zmiana trasy objazdowej po otwarciu dla ruchu jezdni ul. Patriotów po wschodniej stronie torów kolejowych (przy jednoczesnym zamknięciu jezdni po stronie zachodniej) w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (S-2).
2020.12.22.
ok. godz. 10.00.
161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa). Skierowanie na stałą trasę po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu w węźle Patriotów Południowej Obwodnicy Warszawy i otwarciu dla ruchu zachodniej jezdni ul. Patriotów.
2023.02.21. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Mozaikowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej). Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową kanalizacji w ul. Panny Wodnej.
2023.06.30. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej – Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji). Korekta trasy w związku z pracami drogowymi na południowym wlocie ronda Zegarmistrza Gałeckiego uniemożliwiającymi bezpieczny przejazd autobusów.
2023.07.18. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Mozaikowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów – Przewodowa – Zasadowa – Panny Wodnej). Przywrócenie poprzedniej trasy objazdowej w związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy kanalizacji w ul. Panny Wodnej i Skalnicowej.
2023.08.09. 161 linia autobusowa zwykła stała ZBÓJNA GÓRA – Podmokła – Cygańska – Kwitnącej Akacji – Izbicka (powrót: Izbicka – Przełęczy – Izbicka-Cmentarz (pętla) – Przełęczy – Izbicka – Kwitnącej Akacji) – Panny Wodnej – Zasadowa – Przewodowa – Patriotów – Bysławska – Poezji – Jachowicza – Olecka – OLECKA (powrót: OLECKA – Włókiennicza – Michalinki – Patriotów). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu kolejnego etapu budowy kanalizacji w ul. Panny Wodnej i Skalnicowej.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.