Projekt przedstawiony został na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w listopadzie 2016 r.

Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w układzie komunikacyjnym na Białołęce. Przygotowany projekt zmian obejmuje obszar całej dzielnicy, zarówno część zachodnią (m.in. Tarchomin i Nowodwory) jak i wschodnią (tzw. "zieloną Białołękę"). Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do wyrażenia swojej opinii w sprawie propozycji zmian.

W I kwartale przyszłego roku planowane jest oddanie do użytku nowego odcinka trasy tramwajowej na Białołęce - od pętli Tarchomin Kościelny do tymczasowej zawrotki w rejonie pętli autobusowej Nowodwory. Na nowym odcinku trasy uruchomione zostaną przystanki przy skrzyżowaniach z ulicami: Štefánika i Ordonówny. Dzięki temu możliwy będzie szybki i niezależny od utrudnień w ruchu drogowym dojazd z Nowodworów do stacji metra Młociny.

Głównym założeniem projektu zmian w komunikacji jest zastąpienie części autobusów kursujących w zachodniej części dzielnicy przez tramwaje i wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi rejonów, w których komunikacja wymaga poprawy. Chodzi przede wszystkim o intensywnie rozbudowujące się osiedla położone w północno wschodniej tzw. "zielonej Białołęce". Proponowane zmiany obejmują funkcjonowanie 1 linii tramwajowej i 18 linii autobusowych.


LINIA RODZAJ LINII TRASA UWAGI
2 linia tramwajowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – aleja Wittek – most Skłodowskiej-Curie – Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – NOWODWORY.

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY.)

(Stara trasa: METRO MŁOCINY – ... – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY.)
Wydłużenie trasy do nowej, tymczasowej zawrotki znajdującej się na wysokości pętli autobusowej Nowodwory, gdzie obsługujące linię tramwaje dwukierunkowe zmieniałyby kierunek ruchu. Tramwaje po drodze do Nowodworów zatrzymywałyby się na nowych przystankach pośrednich przy skrzyżowaniach z ulicami: Štefánika i Ordonówny. Dodatkowo, dla pasażerów z Tarchomina, uruchomione zostałyby - w godzinach szczytu - specjalne, skrócone kursy.

Częstotliwość: 4/6/7-8
(kursy na pełnej trasie),
8/-/-
(kursy skrócone).

Zmiana wprowadzona 27 lutego 2017 r.
101 linia autobusowa zwykła stała METRO MŁOCINY – Kasprowicza – aleja Wittek (powrót: aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – METRO MŁOCINY.) – most Skłodowskiej-Curie – Kuklińskiego – Modlińska – Aluzyjna – DĄBRÓWKA WIŚLANA.

(Stara trasa: METRO MŁOCINY – ... – Kuklińskiego – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY.)
Przekształcenie linii przyspieszonej 511 w zwykłą wraz ze zmianą oznaczenia. Dotychczasowa trasa zostanie w całości zastąpiona przez linię tramwajową 2. Z uwagi na to, że obecnie linia 511 pomija niewielką liczbę przystanków i często zatrzymuje się na wielu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, przewidywany czas przejazdu pomiędzy Dąbrówką Wiślaną a stacją metra Młociny wydłużyłby się jedynie o około 2 minuty. Linia stanowiłaby jednak znaczną poprawę oferty komunikacyjnej na przystankach obsługiwanych obecnie jedynie przez rzadko kursujące linie strefowe, które dodatkowo nie dojeżdżają bezpośrednio do stacji metra.

Częstotliwość bez zmian
(w porównaniu do linii 511).

Zmiana częściowo wprowadzona 27 lutego 2017 r. (linia została zlikwidowana).
120 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – aleja Solidarności – Radzymińska – Jórskiego – Samarytanka – Gilarska – św. Wincentego – Kondratowicza – Malborska – Głębocka – Berensona – Kąty Grodziskie – Zdziarska – Ostródzka – Mochtyńska – Kobiałka – OLESIN.

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – ... – Malborska – Głębocka – GRODZISK (powrót: GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Malborska).)

(Stara trasa: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – ... – Malborska – Głębocka – Lewandów – Oknicka – Berensona – Kąty Grodziskie – ... – OLESIN.)
Wycofanie z przejazdu przez ul. Lewandów i Oknicką. Dzięki zmianie przebiegu trasy kursów podstawowych mieszkańcy osiedli położonych w północno-wschodniej części Białołęki (w tym osiedla Regaty) zyskaliby szybszy o 5 minut dojazd w rejon Targówka i dalej na Pragę-Północ do drugiej linii metra. Pasażerowie korzystający z przystanków w rejonie ulic: Oknickiej i Lewandów nadal mogliby korzystać z kursów skróconych linii 120 na trasie: Grodzisk - Dw. Wschodni, funkcjonujących w godzinach szczytu, a także z kursującej ze zwiększoną częstotliwością linii 132.

Częstotliwość bez zmian.

Zmiana nie została wprowadzona.
132 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK (powrót: GRODZISK – Lewandów – Głębocka).

(Stara trasa: METRO MARYMONT – ... – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka (zawrotka) – Toruńska – Ostródzka (powrót: Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego) – Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK (powrót: GRODZISK – Lewandów – Głębocka – Berensona).)
Zmiana trasy na terenie "zielonej Białołęki". Dzięki skierowaniu linii 132 w obu kierunkach ulicą Głębocką czas przejazdu z Grodziska do pierwszej linii metra uległby skróceniu o 3 minuty, natomiast powrót do osiedla - o 5 minut. Linia na ciągu ul. Głębockiej zastąpiłaby linię ekspresową E-9. Na ulicy Ostródzkiej linia 132 zostałaby z kolei zastąpiona przez wydłużoną do stacji metra Marymont linię 134 , a także przez kursującą ulicami Berensona i Ostródzką, również do stacji metra Marymont, linię ekspresową E-9. Dodatkowo na ul. Ostródzkiej pojawiłaby się linia 214.

Częstotliwość: 10/20/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
134 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka (zawrotka) – Toruńska – Ostródzka (powrót: Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego) – Zdziarska – Ruskowy Bród – Kobiałka – OLESIN.

(Stara trasa: ŻERAŃ FSO – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Głębocka – Toruńska – Ostródzka (powrót: Ostródzka – Toruńska – Łabiszyńska) – Zdziarska – Ruskowy Bród – Kobiałka – OLESIN.)
Wydłużenie do pętli METRO MARYMONT bezpośrednio Trasę Toruńską, bez przejazdu przez osiedle Bródno. Dzięki wydłużeniu trasy pasażerowie m.in. z. osiedli Olesin i Zielona Dolina zyskaliby bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. Dodatkowo linia kursowałaby częściej, a jej trasa przebiegałaby bezpośrednio Trasą Toruńską, bez przejazdu przez osiedle Bródno. Linia 134 na ciągu ul. Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską zastąpiłaby skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i byłaby dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu przez linię ekspresową E-9. Bezpośrednie połączenie z osiedlem Bródno zapewniałaby nowa linia 214.

Częstotliwość: 15/20/20.

Zmiana wprowadzona 27 lutego 2017 r.
176 linia autobusowa zwykła stała BUDOWLANA – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – BUDOWLANA.) – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Ołówkowa – Parowozowa – Polnych Kwiatów – Mehoffera – Raciborska – CHOSZCZÓWKA (powrót: CHOSZCZÓWKA – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska – Raciborska).

(Stara trasa: PLAC HALLERA – Szymanowskiego – Namysłowska – Starzyńskiego – Odrowąża (powrót: Odrowąża – 11 Listopada – Namysłowska – Szymanowskiego) – Wysockiego – Marywilska – ... – CHOSZCZÓWKA.)
Skrócenie trasy. Aktualna, długa trasa linii 176 z Choszczówki na Pragę-Północ negatywnie wpływa na punktualność i regularność jej kursowania. Występujące utrudnienia drogowe powodują, że czas podróży linią 176 jest zmienny i w godzinach szczytu, czyli wtedy kiedy z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej mieszkańców, autobusy kursują znacznie opóźnione. Propozycja przewiduje zwiększenie częstotliwości kursowania tej linii i przekształcenie jej w linię dowozową do komunikacji szynowej, która kursowałaby często i poruszałaby się szybko, sprawnie oraz niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym występujących na ul. Odrowąża i ul. Starzyńskiego. Linia zapewni mieszkańcom Choszczówki regularne i częste połączenie m.in. z pociągami SKM i Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Płudy oraz z często kursującymi liniami tramwajowymi na przystanku Budowlana, gdzie w kierunku centrum byłaby zapewniona dogodna (na tym samym przystanku) przesiadka z autobusu do tramwaju. Propozycja zakłada przeznaczenie do obsługi linii 176 tej samej liczby autobusów co obecnie, ale dzięki krótszej trasie kursowałyby one częściej. Pasażerowie dojeżdżający na Pragę-Północ mieliby możliwość korzystania z szybszego i pewniejszego połączenia, z jedną przesiadką, z wykorzystaniem linii tramwajowych.

Częstotliwość: 10-12/20/20.

Zmiana wprowadzona dopiero 2 marca 2019 r.
204 linia autobusowa zwykła stała PKP PRAGA – Pożarowa – Odrowąża – Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Kopijników – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OSIEDLE DERBY. Zwiększenie częstotliwości kursów bez zmiany trasy.

Częstotliwość: 15/30/30.
211 linia autobusowa zwykła stała ŻERAŃ FSO – Modlińska – Kowalczyka – Klembowska – Dorodna – Portowa – Kasztanowa – Myśliborska (powrót: Myśliborska – Porajów – Świderska – Myśliborska – Kasztanowa) – Światowida – Milenijna – Pomorska – Majolikowa – Mehoffera – Ordonówny – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Sprawna – Aluzyjna – Dąbrówka Wiślana (pętla) – Aluzyjna – Modlińska – Przyrzecze – BUKÓW (powrót: BUKÓW – Przyrzecze – Gąsiorowskiej – Główna – Modlińska).

(Dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ĆWIKLIŃSKIEJ – Ordonówny – Mehoffera (zawrotka) – Ordonówny (powrót: Ordonówny – ĆWIKLIŃSKIEJ.) – Światowida – Dzierzgońska – Odkryta – Sprawna – Aluzyjna – DĄBRÓWKA WIŚLANA.)
Zwiększenie częstotliwości kursów bez zmiany trasy.

Częstotliwość: 10/15/20 (na pełnej trasie).
214 linia autobusowa zwykła stała OSIEDLE DERBY – Skarbka z Gór – Berensona – Ostródzka – Toruńska (powrót: Toruńska – Głębocka (zawrotka) – Toruńska – Ostródzka) – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Ćmielowska – Światowida – Świętosławskiego – TARCHOMIN (powrót: TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska). Uruchomienie linii zapewniającej połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Białołęki. Linia połączyłaby bezpośrednio dwa oddalone od siebie obszary dzielnicy - Tarchomin i tzw. "zieloną Białołękę" zapewniając m.in. dojazd mieszkańcom wschodniej części Białołęki do Urzędu Dzielnicy oraz mającej niebawem powstać przy ul. Światowida Galerii Północnej. Po drodze, w węźle przesiadkowym Żerań FSO zapewniałaby przesiadkę do wielu linii autobusowych i tramwajowych odjeżdżających w różne części miasta. Dodatkowo w propozycji ZTM linia 214 zastąpiłaby linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka (ul. Ostródzka) - os. Bródno.

Częstotliwość: 30/30/30.

Zmiana wprowadzona 27 lutego 2017 r. (ze skierowaniem do krańca GRODZISK).
314 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie w godzinach porannego szczytu)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: STARE ŚWIDRY – Myśliborska – Porajów – Świderska (powrót: Świderska – STARE ŚWIDRY.) – Mehoffera – Nowodworska – Odkryta – Dzierzgońska – Światowida – NOWODWORY.)
Połączenie z linią 518. Mieszkańcy zarówno północnej jak i południowej części ul. Odkrytej, ul. Nowodworskiej i ul. Świderskiej (przystanek Pancera) mieliby nadal do dyspozycji linię 516, kursującą według propozycji ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do linii tramwajowych (przystanek Tarchomin).

Zmiana wprowadzona 4 listopada 2017 r.
511 linia autobusowa przyspieszona stała LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: METRO MŁOCINY – Kasprowicza – aleja Wittek (powrót: aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – METRO MŁOCINY.) – most Skłodowskiej-Curie – Kuklińskiego – Modlińska – Aluzyjna – DĄBRÓWKA WIŚLANA.)
Przekształcenie w linię zwykłą wraz ze zmianą oznaczenia na 101.

Zmiana nie została wprowadzona.
516 linia autobusowa przyspieszona stała ŻERAŃ FSO – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Świderska – Mehoffera – Nowodworska – Odkryta – Dzierzgońska – Światowida – NOWODWORY.

(W dni powszednie w godzinach porannego szczytu: ŻERAŃ FSO – Modlińska (powrót: Modlińska – zawrotka za wiaduktem Trasy Toruńskiej – Modlińska – ŻERAŃ FSO.) – ... – NOWODWORY.)
Zwiększenie częstotliwości kursów bez zmiany trasy. Linia na ciągu ul. Odkrytej zastąpiłaby kursującą tylko w godzinach porannego szczytu linię 314. Stanowiłaby także częsty dowóz mieszkańców zachodnich Nowodworów do linii tramwajowych kursujących w ciągu ul. Światowida (przystanek Tarchomin) oraz mieszkańców rozbudowujących się osiedli w rejonie południowego odcinka ul. Modlińskiej do węzła przesiadkowego Żerań FSO, gdzie mieliby możliwość przesiadki do często i sprawnie kursujących w rejon Śródmieścia i Starego Miasta linii tramwajowych.

Częstotliwość: 10/15/20.
518 linia autobusowa przyspieszona stała NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Strumykowa – Štefánika – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej).

(Stara trasa: NOWODWORY – Światowida – Mehoffera – Świderska – ... – aleja Armii Krajowej – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej) – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY (przystanek w al. Jana Pawła II przy Złotych Tarasach) (powrót: DWORZEC CENTRALNY (przystanek w al. Jana Pawła II przy Złotych Tarasach) – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska).)
Skrócenie trasy. Komunikacją miejską objęte zostałyby nowe ciągi komunikacyjne na os. Nowodwory - ulice Štefánika i Strumykowa. Autobusy pozwalałyby mieszkańcom budynków zlokalizowanych w rejonie tych ulic na dojazd m.in. do linii tramwajowej kursującej ul. Światowida. Na południowym odcinku ul. Odkrytej i ul. Nowodworskiej, a także na ul. Świderskiej (do ul. Porajów), linia zastąpiłaby kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 314, zapewniając tym samym całodzienne i całotygodniowe połączenie na tym ciągu. Mieszkańcy zarówno północnej jak i południowej części ul. Odkrytej, ul. Nowodworskiej i ul. Świderskiej (przystanek Pancera) mieliby także nadal do dyspozycji linię 516, kursującą według propozycji ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do linii tramwajowych (przystanek Tarchomin). Aktualna, długa trasa linii 518 - z Nowodworów przez Żoliborz aż do Dworca Centralnego, negatywnie wpływa na punktualność i regularność jej kursowania. Występujące w szczególności w centrum miasta utrudnienia drogowe powodują, że czas podróży linią 518 jest zmienny i w godzinach szczytu, czyli wtedy kiedy z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej mieszkańców, autobusy często kursują znacznie opóźnione. Przeprowadzone pomiary pokazują, że w szczycie porannym część pasażerów linii 518 przesiada się do metra na stacji Marymont i dalej autobus jedzie ze znaczną liczbą wolnych miejsc. Propozycja przewiduje zwiększenie częstotliwości kursowania linii 518 na odcinku trasy, gdzie korzysta z niej najwięcej pasażerów. Linia zapewni mieszkańcom, w szczególności rozbudowujących się osiedli w rejonie południowego odcinka ul. Modlińskiej, częstsze i regularniejsze połączenie ze stacją metra Marymont. Propozycja zakłada przeznaczenie do obsługi linii 518tej samej liczby autobusów co obecnie, ale dzięki krótszej trasie autobusy te kursowałyby częściej i efektywniej służyłyby mieszkańcom dzielnicy (zamiast utykać w korkach w innych dzielnicach). Ewentualne zwiększenie częstotliwości kursowania linii 518 na dotychczasowej trasie wymagałoby pozyskania niezbędnych do tego celu autobusów z innych linii obsługujących Białołękę, pogarszając częstotliwość ich kursowania, a i tak byłoby to działanie nieefektywne, gdyż autobusy te i tak utykałyby w korkach. Należy dodać, że już obecnie czas podróży pomiędzy Białołęką a Śródmieściem, w tym Dworcem Centralnym, Uniwersytetem, rejonem Starego Miasta czy Dworcem Gdańskim jest często krótszy, niż linią 518: z jedną przesiadką - z wykorzystaniem szybszego i pewniejszego połączenia (tramwaju lub / i metra).

Częstotliwość: 7-8/10/15.

Zmiana nie została wprowadzona.
404 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie w godzinach porannego szczytu)
NOWODWORY – Światowida – Myśliborska – Kuklińskiego – most Skłodowskiej-Curie – aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – METRO MŁOCINY. [Linia jednokierunkowa.]
Przystanki: NOWODWORY, NOWODWORY (→METRO MŁOCINY), STEFANIKA (→METRO MŁOCINY), MEHOFFERA (→METRO MŁOCINY), TARCHOMIN (→METRO MŁOCINY), METRO MŁOCINY.
Linia 404 będzie stanowiła wzmocnienie dla linii 101 w porannym szczycie. Dzięki mocno ograniczonej liczbie przystanków zapewni dojazd do metra pasażerom z centralnej i północnej części Tarchomina oraz Nowodworów odciążając linię 101 w najbardziej obciążonym szczycie (podobna funkcję pełni dzisiaj linia E-8). Linia będzie obsługiwała wyłącznie pasażerów jadących do węzła komunikacyjnego MŁOCINY, gdyż nie oferuje dogodnych przesiadek na lewym brzegu Wisły w żadnym innym punkcie.

Częstotliwość: 4/-/-.

Zmiana nie została wprowadzona.
503 linia autobusowa przyspieszona stała PLAC PIŁSUDSKIEGO – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście (powrót: Krakowskie Przedmieście – Królewska – PLAC PIŁSUDSKIEGO.) – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – aleja Sikorskiego – Dolina Służewiecka – aleja Rodowicza – Rosoła – Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej – NATOLIN PÓŁNOCNY.
Przystanki: PLAC PIŁSUDSKIEGO, PL. ZAMKOWY (→NATOLIN PŁN.), UNIWERSYTET, FOKSAL, PL. TRZECH KRZYŻY, PL. NA ROZDROŻU, SPACEROWA (NŻ), DOLNA, WARNEŃSKA (NŻ), DOLINA SŁUŻEWIECKA, URSYNÓW PŁN., STRZELECKIEGO, TELIGI, POLINEZYJSKA, METRO IMIELIN, MIKLASZEWSKIEGO, WARCHAŁOWSKIEGO, STRYJEŃSKICH, BRACI WAGÓW, NATOLIN PŁN. (→NOWODWORY) (NŻ), NATOLIN PŁN.

(Stara trasa: NOWODWORY – Światowida – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Mehoffera – Światowida) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – ... – NATOLIN PÓŁNOCNY.
Przystanki: NOWODWORY, NOWODWORY, STEFANIKA, MEHOFFERA, PANCERA (→NOWODWORY), TARCHOMIN, PICASSA, PORAJÓW, MYŚLIBORSKA, BIAŁOŁĘKA RATUSZ, KONWALIOWA, PL. WILSONA, DW. GDAŃSKI, MURANOWSKA, PL. KRASIŃSKICH, PL. ZAMKOWY, UNIWERSYTET, ..., NATOLIN PŁN.)
Skrócenie trasy linii do odcinka Ursynów - centrum funkcjonalne miasta, zastąpienie na północnym odcinku linią 510.

Zmiana nie została wprowadzona.
508 linia autobusowa przyspieszona stała METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Kuklińskiego – most Skłodowskiej-Curie – aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – METRO MŁOCINY (powrót: METRO MŁOCINY – Kasprowicza – aleja Wittek).
Przystanki: METRO MARYMONT, METRO MARYMONT (→METRO MARYMONT), PARK KASKADA, OS. POTOK, EC ŻERAŃ (→METRO MARYMONT) [tylko w godz. 14-16], KONWALIOWA, PŁOCHOCIŃSKA, EKSPRESOWA, BIAŁOŁĘKA RATUSZ, MYŚLIBORSKA, PORAJÓW, METRO MŁOCINY.

(Stara trasa: METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – NOWODWORY.
Przystanki: METRO MARYMONT, ..., MYŚLIBORSKA, TARCHOMIN, MEHOFFERA, STEFANIKA, NOWODWORY, NOWODWORY.)
Linia 508 zapewni połączenie południowego Tarchomina (razem z linią 101) oraz osiedli położonych przy białołęckim ratuszu ze stacją metra MŁOCINY. Ponadto zapewni dodatkowe polaczenie tych części dzielnicy z ciągiem ulicy Modlińskiej i przez most Grota-Roweckiego z Żoliborzem i Marymontem. Wraz z linią 511 zapewni obsługę południowego ciągu ulicy Modlińskiej ze stacją metra MARYMONT.

Częstotliwość: 8/20/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
510 linia autobusowa przyspieszona stała EMILII PLATER (ZŁOTA) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Bonifraterska – Muranowska – Andersa – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – plac Wilsona – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Mehoffera – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – Świderska) – NOWODWORY.
Przystanki: EMILII PLATER (ZŁOTA), CENTRUM, FOKSAL, ORDYNACKA, UNIWERSYTET, PL. ZAMKOWY, PL. KRASIŃSKICH, MURANOWSKA, DW. GDAŃSKI, PL. WILSONA, METRO MARYMONT, PARK KASKADA (→EMILII PLATER), OS. POTOK, KONWALIOWA, PŁOCHOCIŃSKA (NŻ), EKSPRESOWA, BIAŁOŁĘKA RATUSZ, MYŚLIBORSKA, PORAJÓW, PICASSA, TARCHOMIN, PANCERA (→NOWODWORY), MEHOFFERA, STEFANIKA, NOWODWORY, NOWODWORY.

(Stara trasa: EMILII PLATER (ZŁOTA) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – ... – NOWODWORY.
Przystanki: EMILII PLATER (ZŁOTA), DW. CENTRALNY, RONDO ONZ, KINO FEMINA, ANIELEWICZA, RONDO RADOSŁAWA, POPIEŁUSZKI, METRO MARYMONT, ..., NOWODWORY.)
Linia 510 zapewni bezpośrednie połączenie zachodniej Białołęki z Dworcem Centralnym z większą niż obecnie częstotliwością, a także z Traktem Królewskim (połączenie obecnie realizuje linia 503). Trasa linii została zaprojektowana w taki sposób, że linia dubluje trasy komunikacji szynowej tylko na krótkich odcinkach jednocześnie zapewniając bezpośredni dowóz mieszkańców pasma tarchomińsko-nowodworskiego i ciągu ulicy Modlińskiej do ważnych punktów w centrum miasta. Ponadto linia, w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującej linii 503, nie będzie zależna od utrudnień w ruchu występującym w rejonie Mokotowa i Ursynowa, gdzie znacznie szybciej dowozi metro. Dojazd na ciąg ulicy Jana Pawła II będzie realizowany z przesiadką do linii tramwajowej 17 na przystanku ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ lub METRO MARYMONT.

Częstotliwość: 12/15/20.

Zmiana nie została wprowadzona.
511 linia autobusowa przyspieszona stała METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Aluzyjna – DĄBRÓWKA WIŚLANA.
Przystanki: METRO MARYMONT, METRO MARYMONT (→METRO MARYMONT), PARK KASKADA, OS. POTOK, KONWALIOWA, BIAŁOŁĘKA-RATUSZ, KLASYKÓW, HENRYKÓW, POETÓW, DĄBRÓWKA WIŚLANA.
Jak pokazują przeprowadzone analizy skierowanie linii 511 przez most Skłodowskiej-Curie wydłużyłoby sumaryczny czas podróży tą linią i dalej metrem do centrum miasta. Tym samym linia pozostanie na obecnej trasie. Pasażerowie z osiedli Dąbrówka Wiślana, którzy chcą dojechać do węzła MŁOCINY mogą skorzystać z linii 211 i dojechać do pętli NOWODWORY (gdzie będą linie 101 i 404) lub linią 511 do przystanku BIAŁOŁĘKA-RATUSZ, gdzie można będzie przesiąść się do linii 508.

Częstotliwość: 8/20/20.
E-4 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: W godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – aleja Armii Krajowej – Słowackiego – METRO MARYMONT.

W godzinach popołudniowego szczytu: METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Ćmielowska – Światowida – Świętosławskiego – TARCHOMIN (powrót: TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska).
Przystanki: METRO MARYMONT, METRO MARYMONT (→METRO MARYMONT), PARK KASKADA, EKSPRESOWA (NŻ), MYŚLIBORSKA, PORAJÓW, PICASSA, TARCHOMIN (→TARCHOMIN), TARCHOMIN.)
Zastąpienie przez linie 101 i 404.

Zmiana nie została wprowadzona.
E-8 linia autobusowa ekspresowa okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie w godzinach porannego szczytu)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: NOWODWORY – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – aleja Armii Krajowej – Słowackiego – METRO MARYMONT. [Linia jednokierunkowa.]
Przystanki: NOWODWORY, NOWODWORY (→METRO MARYMONT), STEFANIKA (→METRO MARYMONT), MEHOFFERA (→METRO MARYMONT), METRO MARYMONT.)
Zastąpienie przez linie 101 i 404.

Zmiana nie została wprowadzona.
N01 linia autobusowa nocna zwykła stała TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – TARCHOMIN.) – Myśliborska – Kuklińskiego – most Skłodowskiej-Curie – aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – Metro Młociny – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – aleja Wittek) – Sokratesa – Wólczyńska – aleja Reymonta – Powstańców Śląskich – Wrocławska – Radiowa – Powstańców Śląskich – Dźwigowa – Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Hynka – Sasanki – Marynarska – aleja Wilanowska – aleja Lotników – Puławska – Dolina Służewiecka – aleja KEN – Bartoka – Jastrzębowskiego – aleja Rodowicza – Dolina Służewiecka – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Stara trasa: METRO MŁOCINY – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – aleja Wittek – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji huty – METRO MŁOCINY.) – Sokratesa – ... – WILANÓW.)
Całotygodniowa linia N01 zapewni połączenie z węzłem przesiadkowym Młociny (do linii metra kursującej w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) oraz północno-zachodnimi i zachodnimi dzielnicami Warszawy.

Zmiana wprowadzona 25 marca 2012 r. (wraz z korektą trasy na terenie Służewia).
N13 linia autobusowa nocna zwykła stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – łącznik podziemny Złotych Tarasów – DWORZEC CENTRALNY.) – Popiełuszki – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – Myśliborska – Porajów – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót: Światowida – Świętosławskiego – Świderska) – Stefanika – Odkryta – Dzierzgońska – Światowida – NOWODWORY.

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Królewska (powrót: Królewska – Grzybowska – aleja Jana Pawła II – łącznik podziemny Złotych Tarasów – DWORZEC CENTRALNY.) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Modlińska – ... – NOWODWORY.)
Nowe trasy linii N13 i N63 skrócą czas przejazdu pomiędzy centrum Warszawy a Nowodworami oraz zastąpią linię N53 na odcinku Metro Marymont - Nowodwory. Połączenie Pragi z Nowodworami zapewnia linia N03.

Zmiana wprowadzona 16 września 2012 r. (z korektą trasy na terenie Śródmieścia).
N53 linia autobusowa nocna zwykła okresowa
(kursuje w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę)
LIKWIDACJA LINII.

(Stara trasa: METRO MARYMONT – Włościańska – Żelazowska – aleja Armii Krajowej (powrót: aleja Armii Krajowej – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.) – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – NOWODWORY.)
Zastąpienie przez linie N13 i N63.

Zmiana wprowadzona 16 września 2012 r.
N63 linia autobusowa nocna strefowa zwykła stała DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – łącznik podziemny Złotych Tarasów – DWORZEC CENTRALNY.) – Popiełuszki – Słowackiego – aleja Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Światowida – Milenijna – Ćmielowska – Światowida – Ordonówny – Mehoffera – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI – Legionowo: Kościuszki – Jagiellońska – Mickiewicza – LEGIONOWO (OSIEDLE JAGIELLOŃSKA) (powrót: LEGIONOWO (OSIEDLE JAGIELLOŃSKA) – Mickiewicza – Batorego – Krasińskiego – Jagiellońska – Piłsudskiego – Sobieskiego).

(Jeden kurs: ... – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI – Legionowo: Kościuszki – Jagiellońska – Mickiewicza – LEGIONOWO (OSIEDLE JAGIELLOŃSKA) (powrót: LEGIONOWO (OSIEDLE JAGIELLOŃSKA) – Mickiewicza – Batorego – Krasińskiego – Jagiellońska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI – Legionowo: Kościuszki – Jagiellońska – Piłsudskiego – Sobieskiego).)

(Stara trasa: DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Królewska (powrót: Królewska – Grzybowska – aleja Jana Pawła II – łącznik podziemny Złotych Tarasów – DWORZEC CENTRALNY.) – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka) – Modlińska – ... – LEGIONOWO (OSIEDLE JAGIELLOŃSKA).)
Nowe trasy linii N13 i N63 skrócą czas przejazdu pomiędzy centrum Warszawy a Nowodworami oraz zastąpią linię N53 na odcinku Metro Marymont - Nowodwory. Połączenie Pragi z Nowodworami zapewnia linia N03.

Zmiana wprowadzona 16 września 2012 r. (z korektą trasy na terenie Śródmieścia).

MATERIAŁY DODATKOWE:POWRÓT DO SPISU PROJEKTÓWKONTAKT: trasbus@o2.pl.