LINIA OMNIBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1942.01.25. A1 linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
LESZNO / SOLNA – Leszno – Żelazna – ŻELAZNA / CHŁODNA. Podział linii A na: A (kursującą w małym getcie) i A1 (kursującą w dużym getcie) w związku z brakiem możliwości korzystania z przejazdu wzdłuż ul. Żelaznej przy skrzyżowaniu z ul. Chłodną.
Linia "tylko dla Żydów".
1942.07.??. A1 linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
LIKWIDACJA LINII. Hitlerowcy rozpoczynają realizację Wielkiej Akcji Likwidacyjnej Getta. Wśród terroru i chaosu, jaki zapanował w dzielnicy, wszelki transport - w tym komunikacja tramwajowa i omnibusowa - został zlikwidowany.

[1859DW, str. 317]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII OMNIBUSOWYCH (1941-1942)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.