LINIA OMNIBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1942.01.??. B linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
GĘSIA / FRANCISZKAŃSKA – Nalewki – Nowolipki – Smocza – Nowolipie – Żelazna (powrót: Żelazna – Leszno – Karmelicka – Nowolipki) – ŻELAZNA / OGRODOWA. Uruchomienie przez Towarzystwo Komunikacji Omnibusowej Kohna i Hellera, linii omnibusowej łaczącej wschodnią i zachodnią część dużego getta
Linia "tylko dla Żydów".
1942.07.??. B linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
LIKWIDACJA LINII. Hitlerowcy rozpoczynają realizację Wielkiej Akcji Likwidacyjnej Getta. Wśród terroru i chaosu, jaki zapanował w dzielnicy, wszelki transport - w tym komunikacja tramwajowa i omnibusowa - został zlikwidowany.

[1859DW, str. 317]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

POWRÓT DO SPISU LINII OMNIBUSOWYCH (1941-1942)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.