LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1957.11.17. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Zmiana oznaczenia linii Ł.
1965.11.16.
ok. godz. 11.00.
201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Przedłużenie trasy w celu poprawy warunków dojazdu do Szpitala Przeciwgruźliczego. Aby nie pogarszać warunków dojazdu pozostałym pasażerom uruchomiono jednocześnie na starej trasie linię szczytową 201bis.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 94/65;
EW 1965, nr 274, 16 XI 1965, str. 5]
1966.05.02. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT (kraniec na ul. Makuszyńskiego) – Makuszyńskiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego (powrót: Podczaszyńskiego – Kasprowicza – Makuszyńskiego – PKS MARYMONT (kraniec na ul. Makuszyńskiego).) – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Modyfikacja trasy na terenie Bielan w związku z likwidacją krańca na terenie dworca PKS Marymont.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 20/66]
1971.05.23. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała KASPROWICZA – Kasprowicza – aleja Zjednoczenia – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Skrócenie trasy - skierowanie do krańca przy zbiegu ul. Kasprowicza i al. Reymonta. Obsługa przez 5 autobusów w dni powszednie i 7 w dni świąteczne.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/71;
EW 1971, nr 121, 22/23 V 1971, str. 15]
1971.11.07. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Żeromskiego – PKS MARYMONT.) – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Przedłużenie trasy.

[EW 1971, nr 263, 6/7 XI 1971, str. 7]
1972.06.04. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Przedłużenie trasy celem usprawnienia połączenia komunikacyjnego z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Obsługa przez 7 autobusów w dni powszednie i 9 wozów w dni świąteczne z zajezdni "Inflancka".

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/72;
EW 1972, nr 131, 3/4 VI 1972, str. 7]
1975.05.30. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Brukowa – Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – Konopnickiej – DZIEKANÓW LEŚNY (SZPITAL). Korekta trasy na terenie Łomianek w związku ze zmianą organizacji ruchu po otwarciu nowej obwodnicy Łomianek.

[MZK Telefonogram z 30 V 1975]
1985.05.25. 201 linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 701 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii podmiejskich.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/85;
ŻW 1985, nr 119, 23 V 1985, str. 8]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH I STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.