LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

data numer rodzaj trasa uwagi
1965.11.16.
ok. godz. 14.00.
201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PKS MARYMONT – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Uruchomienie linii jako pomocniczej dla linii 201.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 94/65;
EW 1965, nr 274, 16 XI 1965, str. 5]
1966.05.02. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PKS MARYMONT (kraniec na ul. Makuszyńskiego) – Makuszyńskiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego (powrót: Podczaszyńskiego – Kasprowicza – Makuszyńskiego – PKS MARYMONT (kraniec na ul. Makuszyńskiego).) – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Modyfikacja trasy na terenie Bielan w związku z likwidacją krańca na terenie dworca PKS Marymont.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 18/66]
1971.05.23. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) KASPROWICZA – Kasprowicza – aleja Zjednoczenia – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Skrócenie trasy - skierowanie do krańca przy zbiegu ul. Kasprowicza i al. Reymonta. Obsługa przez 4 autobusy przegubowe.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/71;
EW 1971, nr 121, 22/23 V 1971, str. 15]
1971.11.07. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PKS MARYMONT – Żeromskiego – Sacharowa – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Żeromskiego – PKS MARYMONT.) – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Przedłużenie trasy.

[EW 1971, nr 263, 6/7 XI 1971, str. 7]
1972.06.04. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Przedłużenie trasy celem usprawnienia połączenia komunikacyjnego Łomianek z Warszawą. Obsługa przez 6 autobusów przegubowych w dni powszednie z zajezdni "Inflancka".

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/72;
EW 1972, nr 131, 3/4 VI 1972, str. 7]
1975.05.30. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Brukowa – Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczka – DZIEKANÓW LEŚNY. Korekta trasy na terenie Łomianek w związku ze zmianą organizacji ruchu po otwarciu nowej obwodnicy Łomianek.

[MZK Telefonogram z 30 V 1975]
1976.02.02. 201
BIS
linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII. Włączenie wozów do obsługi linii 201.

[MZK Polecenie Służbowe nr 2/76]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.