LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

data numer rodzaj trasa uwagi
1957.02.01. Ł linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Warszawska – ŁOMIANKI. Uruchomienie linii - w związku z tragiczną sytuacją taborową i likwidacją kilku linii przez PKS, Prezydium WRN zwróciło się do Prezydium st. RN o skierowanie miejskich autobusów na kilka tras podmiejskich. Linię obsługiwały 4 autobusy dając częstotliwość kursowania 14 minut.

[EW 1957, nr 23, 28 I 1957, str. 5]
1957.04.20. Ł linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKS MARYMONT – Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kolejowa – Warszawska – Kiełpin: Warszawska – Dziekanów Leśny: Graniczna – Topolowa – DZIEKANÓW LEŚNY. Przedłużenie trasy w związku z postulatami mieszkańców Dziekanowa i Łomianek.
1957.11.17. Ł linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 201.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.