LINIA TROLEJBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1948.10.08. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (pętla przed budynkiem dworca) – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Zmiana oznaczenia linii C.

[EW 1948, nr 278, 7 X 1948, str. 5;
KC 1948, nr 276, 7 X 1948, str. 6]
1949.06.20. 51 linia trolejbusowa zwykła stała MIODOWA – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Skrócenie trasy - zamknięcie ul. Miodowej z powodu budowy Trasy W-Z.

[EW 1949, nr 171, 21 VI 1949, str. 5;
KC 1949, nr 166, 19 VI 1949, str. 7]
1949.07.22. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (pętla przed budynkiem dworca) – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Przywrócenie ruchu na ul. Miodowej.

[EW 1949, nr 194, 14 VII 1949, str. 5;
KC 1949, nr 191, 14 VII 1949, str. 5]
1950.10.03. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (pętla przed budynkiem dworca) – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Krucza – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – ŁAZIENKOWSKA. Otwarcie nowej trasy przez ul. Kruczą z jednoczesnym tymczasowym wycofaniem z placu Unii Lubelskiej (przebudowa rozjazdów sieci na skrzyżowaniu Alej Ujazdowskich z ul. Piękną).

[EW 1950, nr 268, 29 IX 1950, str. 3;
KC 1950, nr 270, 30 IX 1950, str. 5]
1950.10.26. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (pętla przed budynkiem dworca) – Słomińskiego – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Krucza – Piękna – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Przywrócenie ruchu na placu Unii Lubelskiej.

[EW 1950, nr 295, 26 X 1950, str. 5;
KC 1950, nr 296, 26 X 1950, str. 6]
1957.07.08. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Krucza – Piękna – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Przeniesienie pętli związane z budową Trasy Starzyńskiego.

[EW 1957, nr 160, 9 VII 1957, str. 5]
1964.08.01. 51 linia trolejbusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Traugutta – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Bracka – (powrót: Bracka – Szpitalna – plac Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Traugutta) – Krucza – Piękna – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ (powrót: PLAC UNII LUBELSKIEJ – aleja Szucha – Aleje Ujazdowskie). Wprowadzenie obsługi bezkonduktorskiej.
1967.03.05. 51 linia trolejbusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Likwidacja trasy trolejbusowej od skrzyżowania Alej Ujazdowskich i ulicy Pięknej do placu Unii Lubelskiej jako pierwszy etap wycofania z Warszawy trakcji trolejbusowej. Przejęcie taboru przez linie 53 i 53bis. Pierwotnie planowano zlikwidować ów odcinek sieci 16 sierpnia 1964 r., ale po usilnych protestach pasażerów wspartych kampanią prasową z pomysłu zrezygnowano.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 6/67;
EW 1967, nr 54, 3 III 1967, str. 5]


.


1983.06.01. 51 linia trolejbusowa zwykła stała WILANOWSKA – Puławska – Mysiadło: Puławska – Piaseczno: Puławska – PIASECZNO (SZKOLNA) (powrót: PIASECZNO (SZKOLNA) – Puławska – Chyliczkowska – Armii Krajowej – Puławska). Uruchomienie linii trolejbusowej łączącej prostą trasą dawny Dworzec Południowy z Piasecznem. Obsługa przez 18 trolejbusów z zajezdni "Piaseczno".

[MZK Polecenie Służbowe nr 21/83;
EW 1983, nr 104, 27/29 V 1983, str. 1, 11;
TL 1983, nr 127, 31 V 1983, str. 5;
ŻW 1983, nr 125, 28/29 V 1983, str. 4]
1995.09.01. 51 linia trolejbusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Likwidacja sieci trolejbusowej - przejęcie trasy przez linię autobusową 709.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA
LINIA TROLEJBUSOWA NOCNA
SCHEMAT TRAS

 

POWRÓT DO SPISU LINII TROLEJBUSOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.