LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.02.25. linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKOWSKA / OKOPOWA – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na Powązkach i zachodniej części Muranowa.

[DOmW 1940, nr 008, 7 III 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 047, 26 II 1940, str. 2]
1940.03.23. linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – PLAC STARYNKIEWICZA. Przedłużenie trasy wzdłuż ul. Powązkowskiej.

[DOmW 1940, nr 010, 29 III 1940, str. 6]
1941.06.01. linia tramwajowa zwykła stała FORT BEMA – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Zamiana krańców z linią 1 wraz z przedłużeniem trasy na terenie Śródmieścia.

[DOmW 1941, nr 024, 10 VI 1941, str. 3;
NKW 1941, nr 125, 28 V 1941, str. 3]
1941.09.28. linia tramwajowa zwykła stała POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Zamiana krańców z linią 10.

[NKW 1941, nr 229, 27/28 IX 1941, str. 3]
1944.02.01. linia tramwajowa zwykła stała (Kursy po godz. 20.00: FORT BEMA – Powązkowska – ...)

POWĄZKI (IV BRAMA) – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
Przedłużenie trasy wybranych kursów w związku z ograniczeniem czasu kursowania linii 10.

[DOpZMW 1944, nr 003-004, 5 II 1944, str. 3-4;
NKW 1944, nr 025, 29/30 I 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.