LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.11.20. linia tramwajowa zwykła stała STALOWA – nasyp kolei obwodowej – Strzelecka – Szwedzka – Stalowa (powrót: Stalowa – STALOWA.) – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Uruchomienie linii tramwajowej łaczącej Starą Pragę z Grochowem. Kurs co 3 minuty.

[DUmsW 1939, nr 014, 21 XI 1939, str. 5]
1939.12.02. linia tramwajowa zwykła stała INŻYNIERSKA – Wileńska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Skrócenie trasy w związku z uruchomieniem linii 23.

[DUmsW 1939, nr 015, 12 XII 1939, str. 3]
1939.12.13. linia tramwajowa zwykła stała ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Odrowąża.

[DUmsW 1939, nr 016, 20 XII 1939, str. 4]
1940.02.15. linia tramwajowa zwykła stała ODROWĄŻA – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Wycofanie z Grochowa w związku z uruchomieniem linii 25.

[DOmW 1940, nr 006, 20 II 1940, str. 4]
1940.06.09. linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przywrócenie połączenia tramwajowego z Pelcowizną.

[DOmW 1940, nr 019, 10 VI 1940, str. 3;
NKW 1940, nr 136, 12 VI 1940, str. 2]
1940.07.07. linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Ponowne skierowanie linii w rejon Grochowa.

[DOmW 1940, nr 024, 12 VII 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 160, 10 VII 1940, str. 2]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała PELCOWIZNA – Wysockiego – Odrowąża – 11 Listopada – Konopacka – Wileńska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GOCŁAWEK. Przedłużenie trasy w związku z likwidacją linii 6.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.