LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1945.04.23. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA (ZAJEZDNIA). Uruchomienie linii jedynie dla pracowników wybranych instytucji państwowych za okazaniem stosownych legitymacji.

[ŻW 1945, nr 124, 6 V 1945, str. 4]
1945.06.20. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – OKRZEI / JAGIELLOŃSKA. Przedłużenie trasy na Bielanach w celu poprawy komunikacyjnej tamtejszych okolic, skrócenie trasy na Pradze w związku z uruchomieniem linii tramwajowej 1.

[ŻW 1945, nr 168, 20 VI 1945, str. 4]
1945.07.22. Z linia autobusowa zwykła stała POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Wycofanie z Bielan oraz korekta trasy na terenie Pragi. Wprowadzenie kursowania w dni powszednie w określonych godzinach dla pracowników miejskich, w pozostałych oraz w dni świąteczne - dla wszystkich.

[KC 1945, nr 016, 23 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 201, 23 VII 1945, str. 4]
1945.07.25. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na fatalny stan taboru i liczne wypadki spowodowane jego nadmiernym wykorzystaniem.

[KC 1945, nr 018, 25 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 204, 26 VII 1945, str. 4]
1945.09.07. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie komunikacji autobusowej ze względu na brak paliwa.

[ŻW 1945, nr 252, 12 IX 1945, str. 4]
1945.09.18. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) POTOCKA – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Wznowienie komunikacji autobusowej po otrzymaniu przez MZK dostaw benzyny.

[ŻW 1945, nr 258, 18 IX 1945, str. 1]
1945.10.15. Z linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyczerpanie zapasów paliw. Po dostarczeniu benzyny wozy skierowano do akcji zaopatrywania miasta w płody rolne w związku ze zbliżającą się zimą.

[KC, nr 100, 15 X 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 285, 15 X 1945, str. 4;
ŻW 1945, nr 302, 1 XI 1945, str. 5]
1946.02.04. Z linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) TWARDOWSKA – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Przywrócenie kursowania we wszystkie dni tygodnia w godz. 6.00 - 20.00 dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Ponowne wydłużenie trasy do Bielan.

[KC 1946, nr 033, 2 II 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 035, 4 II 1946, str. 1]
1946.03.15. Z linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA) – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Uruchomienie linii tramwajowej 15.

[KC 1946, nr 073, 14 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 074, 15 III 1946, str. 1]
1946.03.19. Z linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) PLAC WILSONA – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Ponowne przedłużenie trasy w związku z postulatami pasażerów.

[KC 1946, nr 078, 19 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 084, 25 III 1946, str. 1]
1946.03.26. Z linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.00) DWORZEC GDAŃSKI (MICKIEWICZA) – Mickiewicza – Zajączka – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Przywrócenie skróconej trasy w związku ze zwiększeniem liczby tramwajów obsługujących linię 15.

[KC 1946, nr 085, 26 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 085, 26 III 1946, str. 6]
1946.04.18. Z linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO) – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Oddanie do użytku pętli autobusowej na placu przy ul. Krajewskiego.

[ŻW 1946, nr 129, 11 V 1946, str. 1]
1946.05.09. Z linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (KRAJEWSKIEGO) – Krajewskiego – Zakroczymska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Wydłużenie godzin kursowania do godz. 22.30.

[KC 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 8; ŻW 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 7]
1946.12.15. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Sanguszki (powrót: Sanguszki – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Skrócenie trasy w związku z przedłużeniem trasy linii tramwajowej 15.

[EW 1946, nr 205, 13 XII 1946, str. 3;
KC 1946, nr 273, 14 XII 1946, str. 6;
KC 1946, nr 274, 15 XII 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 344, 15 XII 1946, str. 6]
1947.03.20.
ok. godz. 10.00.
Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – MURANOWSKA.) – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Zniszczenie ok. godz. 11.00 mostu wysokowodnego przez krę wiślaną.

[ŻW 1947, nr 080, 22 III 1947, str. 6]
ok. 1947.03.27. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Sanguszki (powrót: Sanguszki – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Przywrócenie przejazdu przez Mariensztat.

[EW 1947, nr 085, 27 III 1947, str. 5;
KC 1947, nr 085, 27 III 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 085, 27 III 1947, str. 5]
1947.08.05. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Zamknięcie ulic północnego Powiśla w związku z budową trasy W-Z.

[EW 1947, nr 215, 7 VIII 1947, str. 3;
KC 1947, nr 213, 7 VIII 1947, str. 6;
ŻW 1947, nr 215, 7 VIII 1947, str. 5]
1947.09.05. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Korekta trasy w związku ze złym stanem taboru i problemami z pokonywaniem stromego wjazdu ul. Tamka.

[EW 1947, nr 244, 5 IX 1947, str. 2;
KC 1947, nr 242, 5 IX 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 244, 5 IX 1947, str. 5]
1947.10.19. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Smolna – Nowy Świat) – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Wycofanie z Mariensztatu w związku z dalszymi problemami z pokonywaniem Skarpy Warszawskiej.
Zachowanie objazdu zamkniętego odcinka Alej Jerozolimskich.

[EW 1947, nr 288, 19 X 1947, str. 1;
KC 1947, nr 286, 19 X 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 288, 19 X 1947, str. 6]
1947.12.24. Z linia autobusowa zwykła stała MURANOWSKA – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – MURANOWSKA.) – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Otwarcie dla ruchu kołowego północnej jezdni Al. Jerozolimskich po zakończeniu rekonstrukcji tunelu linii średnicowej.

[ŻW 1947, nr 343, 15 XII 1947, str. 4;
ŻW 1947, nr 353, 27 XII 1947, str. 4]
1948.06.01. Z linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GDAŃSKI (pętla przed budynkiem dworca) – Słomińskiego – Bonifraterska – Świętojerska – Nalewki – Bohaterów Getta – Bielańska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Przedłużenie trasy do Dworca Gdańskiego wraz z korektą trasy na terenie Nowego Miasta.
1949.02.01. Z linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 113 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych. Przedłużenie trasy na terenie Żoliborza w związku z powtarzającymi się postulatami pasażerów. Wprowadzenie korekty trasy na terenie Śródmieścia w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Bielańskiej (na odcinku od ul. Długiej do ul. Tłomackie) z powodu kolejnego etapu budowy Trasy W-Z.

[EW 1949, nr 028, 29 I 1949, str. 5;
KC 1949, nr 028, 29 I 1949, str. 6]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1945 - 1949)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.