LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1945.04.23. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Elektoralna – plac Bankowy – Senatorska – plac Teatralny – Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Bednarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA (ZAJEZDNIA). Uruchomienie linii jedynie dla pracowników wybranych instytucji państwowych za okazaniem stosownych legitymacji.

[ŻW 1945, nr 124, 6 V 1945, str. 4]
1945.06.20. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w określonych godzinach) MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Ząbkowska – Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA (ZAJEZDNIA). Korekta trasy na terenie Śródmieścia.

[ŻW 1945, nr 168, 20 VI 1945, str. 4]
1945.07.22. W linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Wprowadzenie kursowania w dni powszednie w określonych godzinach dla pracowników miejskich, w pozostałych oraz w dni świąteczne - dla wszystkich. Skrócenie trasy na terenie Pragi.

[KC 1945, nr 016, 23 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 201, 23 VII 1945, str. 4]
1945.07.25. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00) MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na fatalny stan taboru i liczne wypadki spowodowane jego nadmiernym wykorzystaniem.

[KC 1945, nr 018, 25 VII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 204, 26 VII 1945, str. 4]
1945.07.29. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.20 - 8.30 i 15.00 - 17.00 oraz w niedziele w godz. 10.00 - 19.00) MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Przywrócenie kursowania w niedziele - kursy te były dostępne dla wszystkich pasażerów.

[ŻW 1945, nr 207, 29 VII 1945, str. 4]
1945.08.06. W linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Przywrócenie kursowania w dni powszednie z zachowaniem wydzielonych godzin tylko dla pracowników miejskich.

[KC 1945, nr 031, 7 VIII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 215, 6 VIII 1945, str. 4]
1945.08.10. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu brak paliwa.

[KC 1945, nr 035, 11 VIII 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 225, 16 VIII 1945, str. 4]
1945.09.07. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie komunikacji autobusowej ze względu na brak paliwa.

[ŻW 1945, nr 252, 12 IX 1945, str. 4]
1945.09.18. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) MŁYNARSKA – Wolska – Karolkowa – Grzybowska – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Bracka – Chmielna – Foksal – Kopernika – Tamka – Wybrzeże Kościuszkowskie – most wysokowodny – Okrzei – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska). Wznowienie komunikacji autobusowej po otrzymaniu przez MZK dostaw benzyny.

[ŻW 1945, nr 258, 18 IX 1945, str. 1]
1945.10.15. W linia autobusowa zwykła okresowa (kursuje w dni powszednie w godz. 6.30 - 9.00 i 15.00 - 17.00) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wyczerpanie zapasów paliw. Po dostarczeniu benzyny wozy skierowano do akcji zaopatrywania miasta w płody rolne w związku ze zbliżającą się zimą.

[KC, nr 100, 15 X 1945, str. 7;
ŻW 1945, nr 285, 15 X 1945, str. 4;
ŻW 1945, nr 302, 1 XI 1945, str. 5]
1946.03.15. W linia autobusowa zwykła stała (kursuje w godz. 6.00 - 20.30) MŁYNARSKA – Wolska – Połczyńska – POŁCZYŃSKA / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. Przywrócenie kursowania linii na nowej trasie łączącej rejon Jelonek z przystankiem przesiadkowym przy ul. Młynarskiej. Linię obsługiwały trzy autobusy piętrowe. Częstotliwość kursowania: 13-14 minut.

[KC 1946, nr 073, 14 III 1946, str. 7;
KC 1946, nr 075, 16 III 1946, str. 7;
ŻW 1946, nr 074, 15 III 1946, str. 1]
1946.05.09. W linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Połczyńska – POŁCZYŃSKA / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. Wydłużenie godzin kursowania do godz. 22.30.

[KC 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 8; ŻW 1946, nr 127, 9 V 1946, str. 7]
1946.12.15. W linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Uruchomienie linii tramwajowej 21.

[EW 1946, nr 205, 13 XII 1946, str. 3;
KC 1946, nr 273, 14 XII 1946, str. 6;
KC 1946, nr 274, 15 XII 1946, str. 6;
ŻW 1946, nr 344, 15 XII 1946, str. 6]
1946.12.19. W linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Połczyńska – POŁCZYŃSKA / POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. Przywrócenie kursowania w związku z niedostateczną obsługą Woli po uruchomieniu tramwajów.

[EW 1946, nr 213, 21 XII 1946, str. 3;
ŻW 1946, nr 348, 19 XII 1946, str. 5]
1947.12.29. W linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – JELONKI. Przedłużenie trasy w rejon osiedla Jelonki. Kurs co 23 minuty.

[KC 1947, nr 347, 21 XII 1947, str. 7;
ŻW 1947, nr 355, 29 XII 1947, str. 4]
1949.02.01. W linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 106 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.

[EW 1949, nr 028, 29 I 1949, str. 5;
KC 1949, nr 028, 29 I 1949, str. 6]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1945 - 1949)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.