LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1966.01.20. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Uruchomienie linii w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu osiedla Sowińskiego. Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Redutowa". Jednocześnie na linii 159 kursowało tylko 6 brygad całodziennych.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/66;
EW 1966, nr 14, 17 I 1966, str. 5]
1967.01.12. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU. Przedłużenie trasy na terenie Ochoty. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 1/67;
EW 1967, nr 9, 10 I 1967, str. 5]
1969.02.03. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
STRĄKOWA – Boznańskiej – Olbrachta (powrót: Olbrachta – Stroma – STRĄKOWA.) – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU. Przedłużenie trasy do nowego osiedla na terenie Starych Jelonek. Obsługa przez 7 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 5/69;
EW 1969, nr 25, 30 I 1969, str. 5]
1969.04.20. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU. Wymiana krańców z linią 155 w celu stworzenia dojazdu do nowych osiedli Starych Jelonek przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia.

[MZK Polecenie Służbowe nr 20/69;
EW 1969, nr 93, 19/20 IV 1969, str. 7]
1970.04.05. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa (powrót: Towarowa – Pańska – Wronia – Prosta) – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU. Korekta trasy w celu usprawnienia lewego skrętu z ul. Towarowej w ul. Prostą (w relacji południe-zachód).

[MZK Polecenie Służbowe nr 9/70]
1971.12.23. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa (powrót: Towarowa – Pańska – Wronia – Prosta) – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Opaczewska – Białobrzeska – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU (powrót: BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU – Grójecka). Korekta trasy w związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

[MZK Telefonogram z 23 XII 1973]
1972.11.27. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Opaczewska – Białobrzeska – Bitwy Warszawskiej 1920 roku – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU (powrót: BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU – Grójecka). Korekta trasy związana z oddaniem do ruchu północnej jezdni ul. Prostej na odcinku od Walcowni Metali Kolorowych (czyli dawnego "Norblina") do ul. Karolkowej.

[TL 1972, nr 332, 28 XI 1972, str. 6]
1973.03.05. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – BASENY SZCZĘŚLIWICKIE. Przedłużenie trasy w związku z wycofaniem z Ochoty linii 159.

[MZK Polecenie Służbowe nr 13/73;
EW 1973, nr 53, 3/4 III 1973, str. 7]
1975.10.21. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – BASENY SZCZĘŚLIWICKIE. Oddanie do ruchu nowego wielopoziomowego węzła drogowego w rejonie zbiegu ulic Kasprzaka, Wolskiej i Redutowej.
1979.09.16. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Kasacja linii w związku z uruchomieniem sprawniejszego połączenia Koła i Ochoty w postaci przedłużonej linii 167.

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/79;
EW 1979, nr 207, 15/16 IX 1979, str. 2]


.


1979.11.26. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Wznowienie kursowania celem poprawy warunków obsługi linii 159 na najbardziej obciążonym odcinku, zgodnie z postulatami mieszkańców rejonu ulic Olbrachta i Redutowej. Obsługa przez 10 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 45/79;
EW 1979, nr 264, 26 XI 1979, str. 7;
ŻW 1979, nr 278, 26 XI 1979, str. 8]
1980.10.06. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię 459 wraz z wydłużeniem trasy w celu skrócenia czasu przejazdu mieszkańców Koła w rejony zatrudnienia w Śródmieściu.

[MZK Polecenie Służbowe nr 42/80;
EW 1980, nr 216, 7 X 1980, str. 7;
TL 1980, nr 236, 4 X 1980, str. 6;
ŻW 1980, nr 233, 5 X 1980, str. 8]


.


1981.03.29. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
KOŁO – Obozowa – Ciołka (powrót: Ciołka – Newelska – Księcia Janusza – KOŁO.) – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Uruchomienie linii z przekształconej linii 459 zgodnie z postulatami mieszkańców wraz ze skierowaniem do nowego krańca na Kole.

[MZK Polecenie Służbowe nr 8/81;
EW 1981, nr 61, 27/29 III 1981, str. 9;
TL 1981, nr 74, 28/29 III 1981, str. 5;
ŻW 1981, nr 72, 27 III 1981, str. 8]
1982.07.01.
1982.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Od 1 września zamiast zajezdni "Redutowa" linię obsługiwała zajezdnia "Chełmska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 41/82;
EW 1982, nr 152, 27/29 VIII 1982, str. 7;
TL 1982, nr 153, 30 VI 1982, str. 5;
TL 1982, nr 207, 1 IX 1982, str. 5;
ŻW 1982, nr 142, 1 VII 1982, str. 8;
ŻW 1982, nr 193, 30 VIII 1982, str. 8]
1983.07.01.
1983.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE. [MZK Polecenie Służbowe nr 27/83;
MZK Polecenie Służbowe nr 37/83;
EW 1983, nr 128, 1/3 VII 1983, str. 11;
EW 1983, nr 170, 31 VIII 1983, str. 7;
TL 1983, nr 153, 30 VI 1983, str. 7;
TL 1983, nr 206, 31 VIII 1983, str. 7;
ŻW 1983, nr 153, 30 VI 1983, str. 8;
ŻW 1983, nr 208, 2 IX 1983, str. 8]
1983.12.01. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię 459 wraz z jednoczesnym przedłużeniem trasy.

[MZK Polecenie Służbowe nr 49/83;
EW 1983, nr 236, 2/4 XII 1983, str. 11;
TL 1983, nr 285, 1 XII 1983, str. 5;
ŻW 1983, nr 284, 30 XI 1983, str. 8]


.


1991.09.26. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
KOŁO – Obozowa – Ciołka (powrót: Ciołka – Newelska – Księcia Janusza – KOŁO.) – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – Czerniakowska – Chełmska – Bobrowiecka – Kierbedzia – KIERBEDZIA (powrót: KIERBEDZIA – Bobrowiecka). Uruchomienie linii z przekształconej linii 459 w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej Koła i ciągu ul. Kasprzaka.
1992.09.01. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
KOŁO – Obozowa – Ciołka (powrót: Ciołka – Newelska – Księcia Janusza – KOŁO.) – Górczewska – Olbrachta – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Skrócenie trasy. Do pętli Kierbedzia skierowano linię 406.
1993.07.01.
1993.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1994.07.01.
1994.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1995.07.01.
1995.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1996.07.01.
1996.09.01.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1997.06.23.
1997.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.02.10.
1998.02.21.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
1998.06.22.
1998.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1999.02.08.
1999.02.21.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
1999.06.22. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Skrócenie trasy w związku z pracami drogowymi w rejonie pętli KOŁO.
1999.07.01.
1999.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1999.09.01. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Wprowadzenie trasy skróconej jako stałej.
2000.01.31.
2000.02.13.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2000.07.01.
2000.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2001.01.22.
2001.02.04.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2001.04.26. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Płocka – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Zamknięcie południowej jezdni ul. Wolskiej na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Bema oraz północnej jezdni ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Bema do al. Prymasa Tysiąclecia w związku z przebudową skrzyżowań Kasprzaka / al. Prymasa Tysiąclecia oraz Wolska / al. Prymasa Tysiąclecia.
2001.06.20.
ok. godz. 22.00.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
REDUTOWA – Redutowa – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Piękna – Myśliwiecka – Łazienkowska – TORWAR. Otwarcie dla ruchu kołowego jezdni północnej ul. Kasprzaka (od ul. Bema do ul. Ordona) i przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Płockiej (między ul. Wolską a ul. Kasprzaka), z jednoczesnym utrzymaniem zamknięcia dla ruchu kołowego jezdni zachodniej al. Prymasa Tysiąclecia (od ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka).
2001.06.25.
2001.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2002.01.21.
2002.02.01.
359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2002.05.06. 359 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 159.


.


2002.11.18. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka (powrót: Goworka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Uruchomienie linii po dokonaniu uzgodnień z Urzędem Gminy Warszawa Wawer w związku z II etapem zmian po otwarciu Trasy Siekierkowskiej.
2003.06.23.
2003.08.31.
359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2003.09.01. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Przywrócenie kursowania wraz z zachowaniem objazdu zamkniętej dla ruchu tranzytowego ul. Marszałkowskiej (na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej) w związku z pracami wodociągowymi.
2003.10.14. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka (powrót: Goworka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu prac wodociągowych na odcinku ul. Marszałkowskiej pomiędzy ul. Litewską a pl. Zbawiciela.
2006.03.18. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Rozpoczęcie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej pomiędzy placami Zbawiciela i Unii Lubelskiej wraz z przebudową torowiska tramwajowego.
2006.05.22. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC CENTRALNY – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC CENTRALNY.) – Marszałkowska – plac Konstytucji – Waryńskiego – Goworka (powrót: Goworka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – Marszałkowska – plac Zbawiciela – plac Konstytucji) – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – aleja Becka – most Siekierkowski – Wał Miedzeszyński – Bronowska – Trakt Lubelski – Zwoleńska – Żegańska – aleja Dzieci Polskich – MIĘDZYLESIE. Zakończenie remontu odcinka ulicy Marszałkowskiej.
2006.09.01. 359 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Przejęcie trasy przez linię 119 w celu wprowadzenia całotygodniowego połączenia Wawra z centrum.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.