LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1960.06.20. 348 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Uruchomienie linii przyspieszonej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem ciągiem Trasę NS. Jednocześnie zlikwidowano linię 321.
1961.09.18. 348 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ALEJA REYMONTA – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza – aleja Reymonta – ALEJA REYMONTA.) – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Rozpoczęcie przebudowy ul. Żeromskiego i wprowadzenie na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego ruchu jednokierunkowego.

[MPA Okólnik nr 41/61;
EW 1961, nr 221, 18 IX 1961, str. 5]
1961.10.10. 348 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ALEJA REYMONTA – aleja Reymonta – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza) – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Kolejny etap przebudowy ul. Żeromskiego - całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego.

[MPA Okólnik nr 47/61;
EW 1961, nr 239, 9 X 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 239, 8/9 X 1961, str. 8]
1961.12.06. 348 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Zakończenie przebudowy ul. Żeromskiego wraz z przywróceniem ruchu kołowego.

[EW 1961, nr 289, 6 XII 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 289, 6 XII 1961, str. 8]
1962.05.27. 348 linia autobusowa przyspieszona okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Przedłużenie trasy w rejonie Bielan.

[EW 1962, nr 114, 15 V 1962, str. 7;
ŻW 1962, nr 118, 19 V 1962, str. 8]
1964.02.10. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – EMILII PLATER (ŚWIĘTOKRZYSKA). Przekształcenie w linię zwykłą. Linia bez obsługi konduktorskiej - tylko dla posiadaczy kart pracowniczych oraz biletów miesięcznych. "Posiadacze kart po wejściu zobowiązani są sami kasować długopisem lub chemicznym ołówkiem przejazd na swej karcie."

[MPA Okólnik nr 7/64;
EW 1964, nr 32, 6 II 1964, str. 5]
1964.05.24. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Zmiana organizacji krańców w rejonie ul. Emilii Plater.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 11/64;
EW 1964, nr 123, 22 V 1964, str. 5]
1965.04.21. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – Emilii Plater (powrót: Emilii Plater – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II) – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Objazd skrzyżowania al. Jana Pawła II, Świętokrzyskiej i Prostej z powodu budowy obecnego ronda ONZ.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 23/65;
EW 1965, nr 95, 21 IV 1965, str. 5]
1965.10.05. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Oddanie do użytku przebudowanego odcinka ul. Prostej oraz obecnego ronda ONZ.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/65;
EW 1965, nr 237, 4 X 1965, str. 5]
1966.04.04. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Żeromskiego) – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową ul. Żeromskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 12/66;
EW 1966, nr 78, 1 IV 1966, str. 5]
1966.04.20.
ok. godz. 9.00.
348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – aleja Reymonta – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza) – Popiełuszki – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową zachodniej jezdni ul. Kasprowicza.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 16/66]
1966.08.22. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – aleja Reymonta – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza) – Perzyńskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Oddanie do użytku łączącej osiedla Piasków z Trasą P-P ulicy Broniewskiego - na odcinku Jarzębskiego - pl. Grunwaldzki.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 43/66;
EW 1966, nr 199, 22 VIII 1966, str. 5]
1966.09.26.
ok. godz. 10.00.
348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego – Perzyńskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Przywrócenie stałej trasy w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy zachodniej jezdni ul. Kasprowicza.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 55/66;
EW 1966, nr 229, 26 IX 1966, str. 5]
1973.06.04. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza – aleja Zjednoczenia – Jarzębskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Korekta trasy na Bielanach.

[MZK Polecenie Służbowe nr 33/73;
EW 1973, nr 131, 2/3 VI 1973, str. 7]
1974.02.10. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – ulica bez nazwy – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – HUTA.) – aleja Zjednoczenia – Jarzębskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Korekta trasy w celu usprawnienia dojazdów do przystanków autobusowych końcowych w rejonie Huty Warszawa.

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/74]
1974.09.02?. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
HUTA – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – HUTA.) – aleja Zjednoczenia – Jarzębskiego – Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE). Korekta trasy dojazdowej do krańca w rejonie Huty Warszawa.
1977.07.18. 348 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 148.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/77;
EW 1977, nr 163, 20 VII 1977, str. 7]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.