LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1964.01.13. 332 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Tokarzewskiego-Karaszewicza – PLAC PIŁSUDSKIEGO (powrót: PLAC PIŁSUDSKIEGO – Królewska – Krakowskie Przedmieście). Uruchomienie linii jako pomocniczej dla linii 132. Linia bez obsługi konduktorskiej - tylko dla posiadaczy kart pracowniczych oraz biletów miesięcznych. "Posiadacze kart po wejściu zobowiązani są sami kasować długopisem lub chemicznym ołówkiem przejazd na swej karcie."

[MPA Okólnik nr 1/64;
EW 1964, nr 11, 13 I 1964, str. 5]
1966.04.04. 332 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Żeromskiego) – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Tokarzewskiego-Karaszewicza – PLAC PIŁSUDSKIEGO (powrót: PLAC PIŁSUDSKIEGO – Królewska – Krakowskie Przedmieście). Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową ul. Żeromskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 12/66;
EW 1966, nr 78, 1 IV 1966, str. 5]
1966.10.07. 332 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ALEJA REYMONTA – Żeromskiego – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Tokarzewskiego-Karaszewicza – PLAC PIŁSUDSKIEGO (powrót: PLAC PIŁSUDSKIEGO – Królewska – Krakowskie Przedmieście). Zakończenie robót drogowych na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Podczaszyńskiego do ul. Słowackiego.

[EW 1966, nr 237, 5 X 1966, str. 5]
1968.01.07. 332 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII. Skierowanie do obsługi linii 132 autobusów przegubowych. Linia ta odtąd obsługiwana była przez 17 autobusów przegubowych z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 70/67;
EW 1968, nr 7, 8 I 1968, str. 5]
2016.02.15. 332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa (powrót: Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka (powrót: Głębocka – Toruńska – Ostródzka) – Berensona – Zaułek – ZAUŁEK-SZKOŁA.

(Dwa kursy w godzinach międzyszczytowych: ... – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – JESIENNYCH LIŚCI (powrót: JESIENNYCH LIŚCI – Głębocka – Toruńska – Ostródzka).)
Uruchomienie linii autobusowej obsługującej dwie szkoły podstawowe: przy ul. Juranda ze Spychowa i Zaułek i przejmującej wariantowe kursy linii 304 i 334.
2016.06.25.
2016.08.31.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2017.02.11.
2017.02.26.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2017.06.24.
2017.09.03.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2018.01.15.
2018.01.26.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2018.04.14. 332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa (powrót: Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – Berensona – Zaułek (powrót: Zaułek – Berensona – Głębocka – Toruńska – Ostródzka) – ZAUŁEK-SZKOŁA.

(Dwa kursy w godzinach międzyszczytowych: ... – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – JESIENNYCH LIŚCI (powrót: JESIENNYCH LIŚCI – Głębocka – Toruńska – Ostródzka).)
Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem prac przy rozbudowie ulicy Głębockiej i wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Głębockiej na odcinku od ul. Lewandów do ul. Magicznej.
2018.06.25.
2018.09.02.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2018.09.03. 332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa (powrót: Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – Berensona – Oknicka – Lewandów – INTERNETOWA (powrót: INTERNETOWA – Lewandów – Głębocka – Toruńska – Ostródzka).

(Dwa kursy w godzinach międzyszczytowych: ... – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – JESIENNYCH LIŚCI (powrót: JESIENNYCH LIŚCI – Głębocka – Toruńska – Ostródzka).)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z trwającą przebudową ul. Głębockiej i Berensona i brakiem możliwości przejazdu przez ul. Zaułek.
2018.09.06.
godz. 10.30.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa (powrót: Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – Berensona – Zaułek (powrót: Zaułek – Berensona – Głębocka – Toruńska – Ostródzka) – ZAUŁEK-SZKOŁA.

(Dwa kursy w godzinach międzyszczytowych: ... – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – JESIENNYCH LIŚCI (powrót: JESIENNYCH LIŚCI – Głębocka – Toruńska – Ostródzka).)
Przywrócenie dojazdu do pętli ZAUŁEK-SZKOŁA po dostosowaniu ul. Zaułek do prowadzenia ruchu autobusowego.
2019.01.28.
2019.02.10.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2019.06.24.
2019.09.01.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2019.09.02. 332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 304 wraz z korektą trasy w celu zapewnienia wygodnego dojazdu do szkół przy ul. Ostródzkiej i Głębockiej oraz do nowej przy ul. Warzelniczej.
2019.10.21. 332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa (powrót: Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka (powrót: Głębocka – Toruńska – Ostródzka) – PODWÓJNA.

(Kursy w godz. 7.30 - 11.00: JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka (powrót: Głębocka – Toruńska – Ostródzka – Hemara – Białołęcka – Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – PODWÓJNA.)

(Kursy w godz. 11.30 - 17.00: JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA – Juranda ze Spychowa – Danusi – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka (powrót: Głębocka – Toruńska – Ostródzka – Juranda ze Spychowa – JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA.) – PODWÓJNA.)
Ponowne uruchomienie linii autobusowej zapewniającej bezpośrednie połączenie południowego odcinka ul. Ostródzkiej do Szkoły Podstawowej nr 368.
2020.02.08.
2020.02.23.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2020.03.16.
2020.05.24.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i zamknięciem szkół i uczelni.
2020.06.29.
2020.08.31.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2020.11.16.
2021.01.17.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i zamknięciem szkół i uczelni.
2021.03.22.
2021.04.25.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie funkcjonowania w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i zamknięciem szkół i uczelni.
2021.06.26.
2021.08.31.
332 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.