LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1973.09.01. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – MŁOCINY (powrót: MŁOCINY – Wóycickiego – Żubrowa – Dankowicka – Dzierżoniowska – Pułkowa). Uruchomienie linii w związku z likwidacją trasy tramwajowej do Młocin. Obsługa przez 6 autobusów krótkich z zajezdni "Inflancka".

[MZK Polecenie Służbowe nr 52/73;
EW 1973, nr 207, 31 VIII 1973, str. 5]
1976.04.25. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Przedłużenie trasy w związku z zakończeniem przebudowy ul. Wóycickiego. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/76]
1976.06.06. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Wycofanie z odcinka ul. Pułkowej i skierowanie przez osiedle mieszkaniowe.

[MZK Polecenie Służbowe nr 1ą/76]
1980.06.23. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(W dni powszednie od początku kursowania do godz. 7.30 oraz w godz. 20.30 - 22.30: ... – Wóycickiego – Wólczyńska – Opłotek – PALISADOWA (powrót: PALISADOWA – Wóycickiego).)
Przedłużenie trasy wybranych kursów w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej zakładu pracy zlokalizowanego przy ul. Burleski.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/80;
EW 1980, nr 140, 26 VI 1980, str. 7;
TL 1980, nr 147, 21/22 VI 1980, str. 7]
1991.01.08. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Lektykarska – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(W dni powszednie w godz. 4.20 - 7.30, 12.30 - 16.30, 20.00 - 22.00: ... – Wóycickiego – Wólczyńska – Opłotek – PALISADOWA (powrót: PALISADOWA – Wóycickiego).)
Korekta trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Marymontu.
1991.08.10. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(W dni powszednie w godz. 4.20 - 7.30, 12.30 - 16.30, 20.00 - 22.00: ... – Wóycickiego – Wólczyńska – Opłotek – PALISADOWA (powrót: PALISADOWA – Wóycickiego).)
Przywrócenie starej trasy w związku z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców Marymontu oraz w celu usprawnienia dojazdu do Cmentarza Północnego.
2003.10.06. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(W dni powszednie w godz. 4.20 - 7.30, 12.30 - 16.30, 20.00 - 22.00: ... – Wóycickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) (powrót: CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) – Wóycickiego).)
Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem ul. Słowackiego (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Popiełuszki) z powodu budowy metra.
2006.09.11. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową kanalizacji pod ul. Klaudyny.
2006.10.07. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Przywrócenie przejazdu przez ul. Klaudyny.
2009.08.27. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) (kraniec na ul. Wóycickiego) (powrót: CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA) (kraniec na ul. Wóycickiego) – Wóycickiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem remontu pętli autobusowej CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).
2009.10.24. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem remontu pętli autobusowej CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).
2012.08.08.
godz. 22.00.
181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Wóycickiego (powrót: Wóycickiego – Żubrowa – Dankowicka – Dzierżoniowska – Pułkowa) – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową kanalizacji w ul. Wóycickiego.
2012.10.02. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem budowy kanalizacji w ul. Wóycickiego.
2015.06.10.
godz. 22.00.
181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem zachodniej jezdni ul. Marymonckiej na odc. al. Zjednoczenia - ul. Smoleńskiego w ramach budowy Kolektora Burakowskiego-Bis.
2016.05.23. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Wprowadzenie trasy objazdowej jako stałej po zakończeniu prac dotyczących przebudowy ul. Marymonckiej w ramach budowy kolektora Burakowskiego-Bis.
2018.06.29. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Rudzka – Lektykarska – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową skrzyżowania ulic: Rudzkiej, Mickiewicza i Klaudyny i całkowitym zamknięciem dla ruchu ul. Klaudyny na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Pęcickiej.
2018.07.18. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem I etapu przebudowy ul. Podleśnej i zamknięciem dla ruchu tej ulicy na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej.
2018.08.01. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Rudzka – Lektykarska – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Korekta trasy objazdowej w związku z II etapem przebudowy ul. Podleśnej. Otwarto dla ruchu odcinek od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej zamykając jednocześnie odcinek od ul. Lektykarskiej do ul. Klaudyny (bez skrzyżowań).
2018.08.26. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem przebudowy ul. Podleśnej.
2018.09.03. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przedłużenie trasy wybranych kursów szczytowych w dni powszednie w rejon Wólki Węglowej.
2019.07.01. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Zawieszenie funkcjonowania kursów wydłużonych w związku z okresem wakacyjnym.
2019.10.01. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przywrócenie funkcjonowania wydłużonych kursów wariantowych po zakończeniu wakacji.
2020.03.02.
ok. godz. 22.00.
181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z kolejnym etapem remontu al. Zjednoczenia na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Kasprowicza.
2020.05.05. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu al. Zjednoczenia.
2021.06.26. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Zawieszenie funkcjonowania kursów wydłużonych w związku z okresem wakacyjnym.
2021.09.01. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przywrócenie funkcjonowania wydłużonych kursów wariantowych po zakończeniu wakacji.
2022.01.29. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Zawieszenie funkcjonowania kursów wydłużonych w związku z feriami zimowymi.
2022.02.14. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA).

(Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach szczytu: ... – Żubrowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przywrócenie funkcjonowania wydłużonych kursów wariantowych po zakończeniu ferii zimowych.
2022.06.25. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka (powrót: Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna) – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Zawieszenie funkcjonowania kursów wydłużonych w związku z okresem wakacyjnym.
2023.07.21. 181 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna – Marymoncka – Pułkowa – Dzierżoniowska – Dankowicka – Żubrowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Podczaszyńskiego i zamknięciem jej dla ruchu na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.